2016-01-19 20:34

2016-01-19 20:34

Stort intresse för Företagssalongen

KARLSTAD: Fullbokad sedan länge

Snart är det dags igen för Karlstads näringslivs största mingel, Företagssalongen. Salongen på Elite Stadshotellet i nästa vecka har varit fullbokad sedan länge.

– För det lokala näringslivet är det oerhört viktigt att det finns naturliga mötesplatser. Där en styrka när så många företag samlas på samma ställe och det är en bra mix av små och stora företag. Det är en fantastisk form för att knyta kontakter, säger Swedbanks Karlstadschef, Anders Paulsson.

Han är en av föreläsarna under salongen. Han ska prata om Swedbanks mångfalds- och jämställdhetsarbete.

Kommunikation

En annan av föreläsarna på salongen är Catarina Segersten-Larson, före detta landstings- och regionråd. Hon driver numera konferensanläggning på en gammal släktgård i Eskebohl, Fagerås. Hon ska tala om språk och kommunikation i samband med affärer.

– Under mitt arbete i Bryssel har jag sett att vi svenskar tror oss ha större språkkompetens än vi har, säger hon.

Rubriken på hennes föreläsning är ”Skillnaden mellan framgång och misslyckande i affärer kan hänga på ett enda ord”.

Snabba möten

Hon tilltalas av Företagssalongens snabba möten.

– Det är människor med många olika kompetenser som möts. Det går fort och händer saker.

Att det är fullt fokus på affärer har varit en av framgångsfaktorerna, tror arrangerande Jacob Lund på Närverket.

– Det görs enormt mycket affärer, säger han.

Femte salongen

Företagssalongen den 28 januari blir den femte i ordningen. Dagen innehåller 24 fasta programpunkter, mestadels föreläsningar av lokala företagarprofiler. 70 utställare delar på utrymmet både inom- och utomhus på Stadshotellet.

– För det lokala näringslivet är det oerhört viktigt att det finns naturliga mötesplatser. Där en styrka när så många företag samlas på samma ställe och det är en bra mix av små och stora företag. Det är en fantastisk form för att knyta kontakter, säger Swedbanks Karlstadschef, Anders Paulsson.

Han är en av föreläsarna under salongen. Han ska prata om Swedbanks mångfalds- och jämställdhetsarbete.

Kommunikation

En annan av föreläsarna på salongen är Catarina Segersten-Larson, före detta landstings- och regionråd. Hon driver numera konferensanläggning på en gammal släktgård i Eskebohl, Fagerås. Hon ska tala om språk och kommunikation i samband med affärer.

– Under mitt arbete i Bryssel har jag sett att vi svenskar tror oss ha större språkkompetens än vi har, säger hon.

Rubriken på hennes föreläsning är ”Skillnaden mellan framgång och misslyckande i affärer kan hänga på ett enda ord”.

Snabba möten

Hon tilltalas av Företagssalongens snabba möten.

– Det är människor med många olika kompetenser som möts. Det går fort och händer saker.

Att det är fullt fokus på affärer har varit en av framgångsfaktorerna, tror arrangerande Jacob Lund på Närverket.

– Det görs enormt mycket affärer, säger han.

Femte salongen

Företagssalongen den 28 januari blir den femte i ordningen. Dagen innehåller 24 fasta programpunkter, mestadels föreläsningar av lokala företagarprofiler. 70 utställare delar på utrymmet både inom- och utomhus på Stadshotellet.