2016-01-13 10:25

2016-01-13 11:05

Indiska lägger ner butik

TÖCKSFORS. Dålig lönsamhet

Den krisande butikskedjan Indiska lägger ner butiken i Töcksfors.
De båda butikerna i Karlstad klarar sig.

Det var i måndags som styrelsen för Indiska Magasinet AB, med 75 butiker i Sverige, lämnade in en ansökan om rekonstruktion för det svenska moderbolaget.

De senaste åren har varit tuffa för Indiska.

– Det varma vädret och sortimentsbrister har bidragit till en svag försäljning under hösten och den nyligen avslutade viktiga julhandel var en besvikelse som bidragit till den idag uppkomna situationen. Inför det säsongsmässigt svaga första tertialet som nu startar finns därför inte, utan ett formellt rekonstruktionsförfarande, den likviditetsreserv som är nödvändig, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Till rekonstruktör har Kent Hägglund, DLA Nordic förordnats.

Åtta läggs ner

Bolaget har beslutat att lägga ner åtta butiker i Sverige. En av de berörda butikerna är den i Töcksfors shoppingcenter. Där kommer nu fackliga förhandlingar att inledas.

Orsaken är bristande lönsamhet för butiken, som har funnits i Töcksfors i tio år.

– Man har sett över lönsamheten och kommit fram att det är de här åtta butikerna som kommer att läggas ner, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef på Indiska.

– Det är klart att det är jättetragiskt. Men nu gäller det att se framåt och göra det bästa av situationen, säger chefen för Töcksforsbutiken, Ulrika Thunström. Hon vill inte ge ytterligare kommentarer.

De båda butikerna i Karlstad, en i city och en på Bergvik, kommer alltså att leva vidare.

”Stor potential”

- Jag är övertygad om att Indiska har stor potential men för att kunna förverkliga den behöver vi tillsammans genomföra den förändringsplan som tagits fram och det är endast möjligt under en rekonstruktion. Förändringsplanen innebär bland annat att avveckla olönsamma butiker, se över sortimentsstrategin, effektivisera och anpassa kostnadsmassan samtidigt som vi behöver öka försäljningen både i våra butiker och genom vår e–handel, säger David Rönnberg, vd för Indiska.

Intensivt arbete

- Situationen för Indiska är allvarlig, men David Rönnberg och företagets ledningsgrupp har arbetat intensivt under den gångna månaden och både styrelse och ägare är nöjda med den plan som nu ligger till grund för beslutet att ansöka om rekonstruktion. Det är mycket beklagligt att vissa medarbetare behöver lämna företaget men det är ett nödvändigt led att säkerställa företagets framtid, säger Patrik Tillman, styrelseordförande Indiska Magasinet AB i ett pressmeddelande.

Indiska är ett familjeägt företag med huvudkontor i Stockholm och produktionskontor i Indien.

Förutom i Sverige har kedjan butiker i Norge, Finland, Island och Tyskland samt en nätbutik. Bolaget omsätter drygt 750 miljoner kronor.

Det var i måndags som styrelsen för Indiska Magasinet AB, med 75 butiker i Sverige, lämnade in en ansökan om rekonstruktion för det svenska moderbolaget.

De senaste åren har varit tuffa för Indiska.

– Det varma vädret och sortimentsbrister har bidragit till en svag försäljning under hösten och den nyligen avslutade viktiga julhandel var en besvikelse som bidragit till den idag uppkomna situationen. Inför det säsongsmässigt svaga första tertialet som nu startar finns därför inte, utan ett formellt rekonstruktionsförfarande, den likviditetsreserv som är nödvändig, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Till rekonstruktör har Kent Hägglund, DLA Nordic förordnats.

Åtta läggs ner

Bolaget har beslutat att lägga ner åtta butiker i Sverige. En av de berörda butikerna är den i Töcksfors shoppingcenter. Där kommer nu fackliga förhandlingar att inledas.

Orsaken är bristande lönsamhet för butiken, som har funnits i Töcksfors i tio år.

– Man har sett över lönsamheten och kommit fram att det är de här åtta butikerna som kommer att läggas ner, säger Fredrik Henriksson, kommunikationschef på Indiska.

– Det är klart att det är jättetragiskt. Men nu gäller det att se framåt och göra det bästa av situationen, säger chefen för Töcksforsbutiken, Ulrika Thunström. Hon vill inte ge ytterligare kommentarer.

De båda butikerna i Karlstad, en i city och en på Bergvik, kommer alltså att leva vidare.

”Stor potential”

- Jag är övertygad om att Indiska har stor potential men för att kunna förverkliga den behöver vi tillsammans genomföra den förändringsplan som tagits fram och det är endast möjligt under en rekonstruktion. Förändringsplanen innebär bland annat att avveckla olönsamma butiker, se över sortimentsstrategin, effektivisera och anpassa kostnadsmassan samtidigt som vi behöver öka försäljningen både i våra butiker och genom vår e–handel, säger David Rönnberg, vd för Indiska.

Intensivt arbete

- Situationen för Indiska är allvarlig, men David Rönnberg och företagets ledningsgrupp har arbetat intensivt under den gångna månaden och både styrelse och ägare är nöjda med den plan som nu ligger till grund för beslutet att ansöka om rekonstruktion. Det är mycket beklagligt att vissa medarbetare behöver lämna företaget men det är ett nödvändigt led att säkerställa företagets framtid, säger Patrik Tillman, styrelseordförande Indiska Magasinet AB i ett pressmeddelande.

Indiska är ett familjeägt företag med huvudkontor i Stockholm och produktionskontor i Indien.

Förutom i Sverige har kedjan butiker i Norge, Finland, Island och Tyskland samt en nätbutik. Bolaget omsätter drygt 750 miljoner kronor.