2016-01-13 06:00

2016-01-13 06:00

Försenat stöd slår hårt

GUNNARSKOG: Mjölkbonde saknar en halv miljon kronor

Det statliga kompensationsstödet till landets jordbrukare har blivit kraftigt försenat.
Mjölkbonden Andreas Strandberg i Gunnarskog är en av de drabbade.
– Det är katastrofalt. Jag är helt beroende av det här stödet för de löpande utgifterna, säger han.

Det så kallade kompensationsstödet betalas ut av EU till bönder i mindre gynnade områden. Men av de runt 26 000 bönder som sökt stödet i Sverige är det många som inte fått något, eller bara lite, av pengarna som ett normalt år skulle ha betalats ut sedan 1 maj. Enligt Lantbrukarnas riksförbund LRF har 85 procent av de utbetalningar som normalt skulle ha skett innan årsskiftet, uteblivit.

Kompensationsstödet är helt avgörande för många av landets bönder. Inte minst mjölkbönderna som är hårt pressade av låga världsmarknadspriser på mjölk.

Andreas Strandberg i Gunnarskog med 60 mjölkkor är en av dem.

– Det här stödet står för 25 procent av min omsättning. Det är kolossalt mycket arbete med djur, alla dagar i veckan, men just nu arbetar jag utan lön, säger han.

Fått en tiondel

Av de 600 000 kronor han skulle ha fått i stöd sista kvartalet 2015 har han fått en tiondel. Han saknar alltså runt en halv miljon kronor – pengar han hade behövt för att gå runt.

Tar av sparkapitalet

Krånglande myndighetsbyråkrati gör att han måste ta av sitt sparkapital för att klara av att betala räkningarna.

– Det är dyrt att ha djur. Jag måste kunna försörja dem med mat, det är veterinärkostnader och mycket annat. Nu tar jag av pengar som jag hade tänkt ha till en semester med barnen eller något liknande. Och räntan på krediten som jag har utnyttjat tickar hela tiden.

Han har dessutom en person anställd på 80 procent som ska ha lön. Skatter och arbetsgivaravgifter ska in. Andreas Strandberg fullföljer sina plikter mot staten, men menar att staten inte fullföljer sina plikter mot honom.

– Jag känner mig misshandlad. Ibland känner man bara för att lägga ner och strunta i alltihop, men när man har djur går det inte. Det är ju inte bara att trycka på en knapp och gå hem. Det är en helt ohållbar situation.

Förändringar orsaken

Myndigheten som är ansvarig för stödet, Jordbruksverket, menar att förseningarna beror på att det har skett stora förändringar i reglerna för stöden.

– Regelverket och de politiska besluten togs vid halvårsskiftet, och med utgångspunkt från det så har vi jobbat så mycket vi kan för att betala stöden så fort som möjligt, säger Lena Nilsson, chef på stödförvaltningsavdelningen.

– Det kan naturligtvis diskuteras om det ska ta så här lång tid, men det är komplicerade regelverk. Det är inte bara kompensationsstödet, det är förändrade regelverk på många områden. Utifrån de förutsättningarna ska det byggas IT-system och det tar också tid. Det här är en stor utmaning men vi har gjort det bästa utifrån förutsättningarna.

Hennes besked till Andreas Strandberg och alla andra som väntar på stödpengar är att det i mars kommer en delutbetalning på cirka 85 procent av det beslutade stödet.

”En nyhet”

För Andreas Strandberg var det en nyhet. Han trodde att det skulle dröja ännu längre innan han får pengar, men mars är ändå katastrofalt sent, menar han.

– Ja, pengarna är ju slut. Och de resterande 15 procenten som dröjer ytterligare är också mycket pengar.

Att det inte går att betala ut stöd innan reglerna är på plats har han förståelse för men han tycker ändå att det tar för lång tid och att bönderna behandlas orättvist.

– Ytterst är det politikernas fel, men de skyfflar bara över på tjänstemännen. De högst ansvariga jobbar som vanligt och får sina höga löner.

Det så kallade kompensationsstödet betalas ut av EU till bönder i mindre gynnade områden. Men av de runt 26 000 bönder som sökt stödet i Sverige är det många som inte fått något, eller bara lite, av pengarna som ett normalt år skulle ha betalats ut sedan 1 maj. Enligt Lantbrukarnas riksförbund LRF har 85 procent av de utbetalningar som normalt skulle ha skett innan årsskiftet, uteblivit.

Kompensationsstödet är helt avgörande för många av landets bönder. Inte minst mjölkbönderna som är hårt pressade av låga världsmarknadspriser på mjölk.

Andreas Strandberg i Gunnarskog med 60 mjölkkor är en av dem.

– Det här stödet står för 25 procent av min omsättning. Det är kolossalt mycket arbete med djur, alla dagar i veckan, men just nu arbetar jag utan lön, säger han.

Fått en tiondel

Av de 600 000 kronor han skulle ha fått i stöd sista kvartalet 2015 har han fått en tiondel. Han saknar alltså runt en halv miljon kronor – pengar han hade behövt för att gå runt.

Tar av sparkapitalet

Krånglande myndighetsbyråkrati gör att han måste ta av sitt sparkapital för att klara av att betala räkningarna.

– Det är dyrt att ha djur. Jag måste kunna försörja dem med mat, det är veterinärkostnader och mycket annat. Nu tar jag av pengar som jag hade tänkt ha till en semester med barnen eller något liknande. Och räntan på krediten som jag har utnyttjat tickar hela tiden.

Han har dessutom en person anställd på 80 procent som ska ha lön. Skatter och arbetsgivaravgifter ska in. Andreas Strandberg fullföljer sina plikter mot staten, men menar att staten inte fullföljer sina plikter mot honom.

– Jag känner mig misshandlad. Ibland känner man bara för att lägga ner och strunta i alltihop, men när man har djur går det inte. Det är ju inte bara att trycka på en knapp och gå hem. Det är en helt ohållbar situation.

Förändringar orsaken

Myndigheten som är ansvarig för stödet, Jordbruksverket, menar att förseningarna beror på att det har skett stora förändringar i reglerna för stöden.

– Regelverket och de politiska besluten togs vid halvårsskiftet, och med utgångspunkt från det så har vi jobbat så mycket vi kan för att betala stöden så fort som möjligt, säger Lena Nilsson, chef på stödförvaltningsavdelningen.

– Det kan naturligtvis diskuteras om det ska ta så här lång tid, men det är komplicerade regelverk. Det är inte bara kompensationsstödet, det är förändrade regelverk på många områden. Utifrån de förutsättningarna ska det byggas IT-system och det tar också tid. Det här är en stor utmaning men vi har gjort det bästa utifrån förutsättningarna.

Hennes besked till Andreas Strandberg och alla andra som väntar på stödpengar är att det i mars kommer en delutbetalning på cirka 85 procent av det beslutade stödet.

”En nyhet”

För Andreas Strandberg var det en nyhet. Han trodde att det skulle dröja ännu längre innan han får pengar, men mars är ändå katastrofalt sent, menar han.

– Ja, pengarna är ju slut. Och de resterande 15 procenten som dröjer ytterligare är också mycket pengar.

Att det inte går att betala ut stöd innan reglerna är på plats har han förståelse för men han tycker ändå att det tar för lång tid och att bönderna behandlas orättvist.

– Ytterst är det politikernas fel, men de skyfflar bara över på tjänstemännen. De högst ansvariga jobbar som vanligt och får sina höga löner.