2015-12-30 14:00

2015-12-30 14:05

Åtta varslas om uppsägning

KARLSTAD: Ninetech skär ned verksamheten

IT-företaget Ninetech varslar åtta av sina anställda på huvudkontoret i Karlstad om uppsägning. Orsaken är vikande efterfrågan och lönsamhet inom vissa affärsområden.

– Väldigt tråkigt på det personliga planet för de drabbade men samtidigt krävs det att vi måste anpassa företaget till rådande verklighet för att uppnå våra tillväxtmål och fortsätta vara branschledande, säger Ninetecks nye vd Andreas Blåeldh i Stockholm.

Förhandlingar har nu inletts med facket om uppsägningarna.

E-handelslösningar

Ninetech med runt 120 anställda har ett 80-tal anställda i Karlstad och övriga på kontoren i Göteborg, Stockholm och Örebro.

Företaget startade 1993 och verksamheten fokuserar på rådgivande tjänster kring digital transformation, utveckling av publika webbplatser, intranät samt e-handelslösningar.

Största kunderna är Elon, Würth, Skistar, Haléns och Scandic i Stockholm.

Kraftig expansion

– Företaget har varit i ständig tillväxt sedan starten med en fyrdubbling av antalet anställda sedan 2007 och vi har all anledning att se mycket positivt på framtiden, säger Andreas Blåeldh.

Han rekryterades som vd i oktober efter tidigare anställning på den mindre konkurrenten NetRelations i Stockholm.

– Karlstad kommer även i fortsättningen att vara basen för arbetet i vår viktigaste region. Samtidigt som det krävs en lokalisering också till Stockholm för att säkerställa framtidens expansion.

Nya jobb också

Andreas Blåeldh understryker att den omstrukturering som görs innebär att man breddar sin verksamhet för att möta marknadens efterfrågan.

– Därför måste vi skära ned tjänster på de områden där behovet minskat. Samtidigt kommer vi i framtiden att behöva förstärka kompetensen genom ett i dag ännu oklart antal nyanställningar på andre sektorer där efterfrågan på våra tjänster ökar.

– Väldigt tråkigt på det personliga planet för de drabbade men samtidigt krävs det att vi måste anpassa företaget till rådande verklighet för att uppnå våra tillväxtmål och fortsätta vara branschledande, säger Ninetecks nye vd Andreas Blåeldh i Stockholm.

Förhandlingar har nu inletts med facket om uppsägningarna.

E-handelslösningar

Ninetech med runt 120 anställda har ett 80-tal anställda i Karlstad och övriga på kontoren i Göteborg, Stockholm och Örebro.

Företaget startade 1993 och verksamheten fokuserar på rådgivande tjänster kring digital transformation, utveckling av publika webbplatser, intranät samt e-handelslösningar.

Största kunderna är Elon, Würth, Skistar, Haléns och Scandic i Stockholm.

Kraftig expansion

– Företaget har varit i ständig tillväxt sedan starten med en fyrdubbling av antalet anställda sedan 2007 och vi har all anledning att se mycket positivt på framtiden, säger Andreas Blåeldh.

Han rekryterades som vd i oktober efter tidigare anställning på den mindre konkurrenten NetRelations i Stockholm.

– Karlstad kommer även i fortsättningen att vara basen för arbetet i vår viktigaste region. Samtidigt som det krävs en lokalisering också till Stockholm för att säkerställa framtidens expansion.

Nya jobb också

Andreas Blåeldh understryker att den omstrukturering som görs innebär att man breddar sin verksamhet för att möta marknadens efterfrågan.

– Därför måste vi skära ned tjänster på de områden där behovet minskat. Samtidigt kommer vi i framtiden att behöva förstärka kompetensen genom ett i dag ännu oklart antal nyanställningar på andre sektorer där efterfrågan på våra tjänster ökar.