2015-12-28 16:14

2015-12-28 16:15

Värmländska företagare vill inte ta emot nyanlända

JOBB. Störst motstånd i hela Sverige

Värmlands småföretagare är landets minst villiga att ta emot nyanlända som praktikanter.
– Jag kan varken bekräfta eller förneka det, säger Företagarna Värmlands regionchef, Anna Hedberg.

En färsk undersökning av ekonomiföretaget Visma visar att var femte småföretagare, 21 procent, är villiga att ta emot en nyanländ med erfarenhet från den egna branschen som praktikant.

Inställningen varierar stort i olika delar av landet och i Värmland är bara drygt var tionde företagare positivt inställd. Tillsammans med Kalmar län är det en total jumboplats.

Motsägelsefullt

– Jag har inga siffror men det är absolut inte de signaler jag fått, säger Anna Hedberg. Snarare är det så att de flesta säger satt vi måste försöka ta hand om dem som kommer och hjälpa till att integrera dem i samhället. Undersöka vad de har för kompetens och ta till vara den

Mest villigt inställda till att ta emot en nyanländ som praktikant är företagarna på Gotland följt av Jämtlands och Västerbottens län.

Nästan var femte företagare, 18 procent, tycker att det skulle underlätta för dem att ta emot en praktikant om de kunde få ett ekonomiskt bidrag.

Anna Hedberg lyfter fram Företagarna Värmlands ordförande Jan Karlsson som ett positivt exempel.

– Han har tagit in en syrier att praktisera som elektriker i sitt företag i Kristinehamn.

220 000 praktikplatser

Av landets småföretagare är det 21 procent som är positiva till att ta emot nyanlända som praktikanter. Var fjärde, 25 procent, är osäkra och 54 procent ser det inte som ett alternativ. T

Mer än var tionde, 12 procent, vill ha hjälp att hitta rätt person och nästan en av tio efterfrågar stöd från relevanta myndigheter eller kommunen.

99 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda. Enligt statistik från Ekonomifakta finns det 1 063 494 småföretag i Sverige. Om 21 procent av dem skulle ta emot en nyanländ som praktikant innebär det att Sverige skulle kunna erbjuda fler än 220 000 nyanlända praktikplatser inom ett yrke de redan kan.

Språngbräda till nytt liv

– I teorin kan vi skapa praktikplatser åt alla nyanlända och ge människor en språngbräda in i det nya livet i Sverige, säger Vismas vd Daniel de Sousa.

På nationell nivå Företagarna Sverige startar i januari ett projekt finansierat av Tillväxtverket för att ta till vara och utöka yrkeskompetensen hos nyanlända för att hjälpa både företagare och deras praktikanter.

– Ett annat projekt som är på gång efter årsskiftet ska hjälpa nyanlända att komma i gång om de vill starta egna företag. Båda projekten antar jag kommer att trappas ned på regional nivå så att vi får instruktioner om hur vi ska jobba med de här frågorna, säger Anna Hedberg.

En färsk undersökning av ekonomiföretaget Visma visar att var femte småföretagare, 21 procent, är villiga att ta emot en nyanländ med erfarenhet från den egna branschen som praktikant.

Inställningen varierar stort i olika delar av landet och i Värmland är bara drygt var tionde företagare positivt inställd. Tillsammans med Kalmar län är det en total jumboplats.

Motsägelsefullt

– Jag har inga siffror men det är absolut inte de signaler jag fått, säger Anna Hedberg. Snarare är det så att de flesta säger satt vi måste försöka ta hand om dem som kommer och hjälpa till att integrera dem i samhället. Undersöka vad de har för kompetens och ta till vara den

Mest villigt inställda till att ta emot en nyanländ som praktikant är företagarna på Gotland följt av Jämtlands och Västerbottens län.

Nästan var femte företagare, 18 procent, tycker att det skulle underlätta för dem att ta emot en praktikant om de kunde få ett ekonomiskt bidrag.

Anna Hedberg lyfter fram Företagarna Värmlands ordförande Jan Karlsson som ett positivt exempel.

– Han har tagit in en syrier att praktisera som elektriker i sitt företag i Kristinehamn.

220 000 praktikplatser

Av landets småföretagare är det 21 procent som är positiva till att ta emot nyanlända som praktikanter. Var fjärde, 25 procent, är osäkra och 54 procent ser det inte som ett alternativ. T

Mer än var tionde, 12 procent, vill ha hjälp att hitta rätt person och nästan en av tio efterfrågar stöd från relevanta myndigheter eller kommunen.

99 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda. Enligt statistik från Ekonomifakta finns det 1 063 494 småföretag i Sverige. Om 21 procent av dem skulle ta emot en nyanländ som praktikant innebär det att Sverige skulle kunna erbjuda fler än 220 000 nyanlända praktikplatser inom ett yrke de redan kan.

Språngbräda till nytt liv

– I teorin kan vi skapa praktikplatser åt alla nyanlända och ge människor en språngbräda in i det nya livet i Sverige, säger Vismas vd Daniel de Sousa.

På nationell nivå Företagarna Sverige startar i januari ett projekt finansierat av Tillväxtverket för att ta till vara och utöka yrkeskompetensen hos nyanlända för att hjälpa både företagare och deras praktikanter.

– Ett annat projekt som är på gång efter årsskiftet ska hjälpa nyanlända att komma i gång om de vill starta egna företag. Båda projekten antar jag kommer att trappas ned på regional nivå så att vi får instruktioner om hur vi ska jobba med de här frågorna, säger Anna Hedberg.