2015-12-04 20:56

2015-12-04 20:58

Produktionsstörningar tynger Billerud

PAPPERSINDUSTRIN: "Inkörningsproblem kan uppstå"

Produktionsstörningar och ökade underhållskostnader på bruken i Grums och Frövi tynger BillerudKorsnäs resultat för fjärde kvartalet.

– Hittills under kvartalet har kostnaderna för problemen uppgått till cirka 165 miljoner kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Under fjärde kvartalets underhållsstopp har bolaget gjort stora ombyggnationer av KM5 i Frövi. När kartongmaskinen startades igen blev det omfattande tekniska störningar.

Även Gruvön

Även PM6 i Gruvön har haft vissa mindre tekniska problem under kvartalet som påverkar kvartalets resultat negativt.

Vid fabriken i Gävle har kostnaderna för underhållsstoppet som genomfördes under tredje kvartalet även påverkat fjärde kvartalet. Sammantaget medför detta att kostnaderna hittills i kvartalet har ökat med cirka 165 miljoner kronor jämfört med ett normalt produktionsläge.

Produktionen i Gävle och Gruvön löper nu enligt plan och inga påföljande problem förutses. Under början på december har KM5 i Frövi producerat bättre och förväntas stabiliseras under återstående del av året.

”Inte tillfredsställande”

– Situationen är självklart inte tillfredsställande, men vi gör investeringar för att möta tillväxten på marknaden och vid större ombyggnationer kan inkörningsproblem uppstå. Vi ser inga förändringar av de underliggande drivkrafterna i vår marknad utan ser fortsatt positivt på det långsiktiga marknadsläget och vår strategi för hållbar och lönsam tillväxt ligger fast, säger Per Lindberg, vd och koncernchef i pressmeddelandet.

– Vi står fast vid våra tidigare marknadsutsikter och det enda segment där vi temporärt förväntar oss viss nedgång i efterfrågan och lokala priser är inom säckpappersegmentet. I övrigt i fjärde kvartalet ser vi bara normala säsongsmässiga variationer och sannolikt den temporära decembereffekten som de långa helgerna medför i slutet av året.

– Hittills under kvartalet har kostnaderna för problemen uppgått till cirka 165 miljoner kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Under fjärde kvartalets underhållsstopp har bolaget gjort stora ombyggnationer av KM5 i Frövi. När kartongmaskinen startades igen blev det omfattande tekniska störningar.

Även Gruvön

Även PM6 i Gruvön har haft vissa mindre tekniska problem under kvartalet som påverkar kvartalets resultat negativt.

Vid fabriken i Gävle har kostnaderna för underhållsstoppet som genomfördes under tredje kvartalet även påverkat fjärde kvartalet. Sammantaget medför detta att kostnaderna hittills i kvartalet har ökat med cirka 165 miljoner kronor jämfört med ett normalt produktionsläge.

Produktionen i Gävle och Gruvön löper nu enligt plan och inga påföljande problem förutses. Under början på december har KM5 i Frövi producerat bättre och förväntas stabiliseras under återstående del av året.

”Inte tillfredsställande”

– Situationen är självklart inte tillfredsställande, men vi gör investeringar för att möta tillväxten på marknaden och vid större ombyggnationer kan inkörningsproblem uppstå. Vi ser inga förändringar av de underliggande drivkrafterna i vår marknad utan ser fortsatt positivt på det långsiktiga marknadsläget och vår strategi för hållbar och lönsam tillväxt ligger fast, säger Per Lindberg, vd och koncernchef i pressmeddelandet.

– Vi står fast vid våra tidigare marknadsutsikter och det enda segment där vi temporärt förväntar oss viss nedgång i efterfrågan och lokala priser är inom säckpappersegmentet. I övrigt i fjärde kvartalet ser vi bara normala säsongsmässiga variationer och sannolikt den temporära decembereffekten som de långa helgerna medför i slutet av året.