2015-11-27 17:04

2015-11-27 17:04

Frankfurtflyget ett lyft för turismen

VÄRMLAND: 3 500 personer har rest till Värmland med nya flyglinjen

Frankfurtflyget har genererat intäkter till den värmländska besöksnäringen på 45 miljoner kronor, menar Visit Värmland som har undersökt resandet in till länet.
– Det här är BMI Regionals bästa linje. Och resandet ökar stadigt, säger Carl Hallgren, marknadschef Karlstad airport.

Över 200 personer reser med Frankfurtlinjen varje månad för att komma till Karlstad. Linjen har varit i gång i 17 månader. Sammanlagt har drygt 3 500 personer rest till Karlstad den här vägen.

– Det är mycket tyskar och holländare men det kommer folk från Storbritannien, USA och andra delar av världen, säger Laila Gibson på Visit Värmland.

Laila Gibson menar att de inkommande resenärerna på Tysklandsflyget till största delen är ett tillskott till besöksnäringen. Personerna som reser till Karlstad och Värmland den här vägen skulle inte ha åkt buss eller bil och färja.

– De resenärerna får vi ändå. Det här handlar till stor del om resenärer som har mer pengar än tid, som prioriterar tillgängligheten. Att det går snabbt och enkelt.

Kultur och natur

Kultur, natur, god mat och dryck samt släkt- och vänbesök är viktiga anledningar till att man flyger till Karlstad. Gott värdskap och att det är rent och snyggt är andra saker resenärerna gillar.

– Vi är duktiga på att samarbeta inom besöksnäringen i Värmland. Vi drar åt samma håll och underlättar på olika sätt för gästerna. Det blir en helhet där alla delar är viktiga, säger Hanna Åkerstedt, direktör på First Hotel River C.

19 500 gästnätter

Frankfurtlinjen har hittills genererat 19 500 gästnätter och trenden är ökande. Fördelningen är ganska jämn över året, med en topp under Svenska rallyt i februari och sommaren.

Laila Gibson menar att vi ofta glömmer bort turismen när vi pratar om den värmländska exporten.

– Besöksnäringens exportvärde i Värmland är 5 miljarder, om man ser till hur mycket gästerna spenderar när de är här.

2 300 kronor/dygn

Uppgiften att Frankfurtresenärerna inneburit en omsättning i Värmland på 45 miljoner kronor bygger på antagandet att varje resenär spenderar 2 300 kronor per dygn under sin vistelse här. Det i sin tur bygger på uppgifter från Visit Sweden som har undersökt saken.

– Vi har varit noga med att inte ta i i överkant, säger Laila Gibson.

Över 200 personer reser med Frankfurtlinjen varje månad för att komma till Karlstad. Linjen har varit i gång i 17 månader. Sammanlagt har drygt 3 500 personer rest till Karlstad den här vägen.

– Det är mycket tyskar och holländare men det kommer folk från Storbritannien, USA och andra delar av världen, säger Laila Gibson på Visit Värmland.

Laila Gibson menar att de inkommande resenärerna på Tysklandsflyget till största delen är ett tillskott till besöksnäringen. Personerna som reser till Karlstad och Värmland den här vägen skulle inte ha åkt buss eller bil och färja.

– De resenärerna får vi ändå. Det här handlar till stor del om resenärer som har mer pengar än tid, som prioriterar tillgängligheten. Att det går snabbt och enkelt.

Kultur och natur

Kultur, natur, god mat och dryck samt släkt- och vänbesök är viktiga anledningar till att man flyger till Karlstad. Gott värdskap och att det är rent och snyggt är andra saker resenärerna gillar.

– Vi är duktiga på att samarbeta inom besöksnäringen i Värmland. Vi drar åt samma håll och underlättar på olika sätt för gästerna. Det blir en helhet där alla delar är viktiga, säger Hanna Åkerstedt, direktör på First Hotel River C.

19 500 gästnätter

Frankfurtlinjen har hittills genererat 19 500 gästnätter och trenden är ökande. Fördelningen är ganska jämn över året, med en topp under Svenska rallyt i februari och sommaren.

Laila Gibson menar att vi ofta glömmer bort turismen när vi pratar om den värmländska exporten.

– Besöksnäringens exportvärde i Värmland är 5 miljarder, om man ser till hur mycket gästerna spenderar när de är här.

2 300 kronor/dygn

Uppgiften att Frankfurtresenärerna inneburit en omsättning i Värmland på 45 miljoner kronor bygger på antagandet att varje resenär spenderar 2 300 kronor per dygn under sin vistelse här. Det i sin tur bygger på uppgifter från Visit Sweden som har undersökt saken.

– Vi har varit noga med att inte ta i i överkant, säger Laila Gibson.