2015-11-06 06:00

2015-11-06 06:00

"Satsa på företagshälsovården"

HÄLSA

Antalet personer med akut stressreaktion i Sverige har ökat från cirka 15 000 år 2012 till 26 000 år 2014 enligt Försäkringskassan.
– Den psykiska ohälsan skenar till följd av orimliga krav och anorektiska arbetsplatser, skrev Unionen nyligen i en debattartikel.

En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, slår fast att det finns en tydlig koppling mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar. I rapporten framgår det att minst 200 personer dör varje år i Sverige till följd av olika stressfaktorer på jobbet.

– Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent, säger Töres Theorell, professor på Karolinska institutet och ordförande för rapporten till Aftonbladet.

Unionen varnar

Den regionala ledningen för tjänstemannafacket Unionen, regionchefen Magnus Hildebrand och styrelseordföranden Marie-Louise Persson, skrev nyligen en debattartikel där de varnade för den här utvecklingen.

– Den psykiska ohälsan relaterat till jobbet ökar i en oroväckande fart. I Värmland ligger andelen sjukfall i psykiska diagnoser på 40 procent.

Unionen uppmanar nu företagen att stärka företagshälsovården. Enligt en ny rapport från Unionen är arbetsmiljön bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar.

– Oroväckande är dock att många arbetsgivare inte ger sina medarbetare den företagshälsovård de har rätt till enligt Arbetsmiljölagen, menar den regionala Unionenledningen.

Ska möta behoven

Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården möter de behov som finns på arbetsplatsen.

– På arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård svarar cirka 70 procent av de tillfrågade i rapporten ja på frågan om det arbetas aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbete. Motsvarande siffra för de utan företagshälsovård var knappt 40 procent.

– Vi kan inte stå och se på när vi blir sjukare och sjukare ute på arbetsplatserna. Det är dags att alla får den företagshälsovård de förtjänar.

En rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, slår fast att det finns en tydlig koppling mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar. I rapporten framgår det att minst 200 personer dör varje år i Sverige till följd av olika stressfaktorer på jobbet.

– Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent, säger Töres Theorell, professor på Karolinska institutet och ordförande för rapporten till Aftonbladet.

Unionen varnar

Den regionala ledningen för tjänstemannafacket Unionen, regionchefen Magnus Hildebrand och styrelseordföranden Marie-Louise Persson, skrev nyligen en debattartikel där de varnade för den här utvecklingen.

– Den psykiska ohälsan relaterat till jobbet ökar i en oroväckande fart. I Värmland ligger andelen sjukfall i psykiska diagnoser på 40 procent.

Unionen uppmanar nu företagen att stärka företagshälsovården. Enligt en ny rapport från Unionen är arbetsmiljön bättre på de arbetsplatser där företagshälsovård finns och fungerar.

– Oroväckande är dock att många arbetsgivare inte ger sina medarbetare den företagshälsovård de har rätt till enligt Arbetsmiljölagen, menar den regionala Unionenledningen.

Ska möta behoven

Arbetsgivaren måste säkerställa att företagshälsovården möter de behov som finns på arbetsplatsen.

– På arbetsplatser där det finns tillgång till företagshälsovård svarar cirka 70 procent av de tillfrågade i rapporten ja på frågan om det arbetas aktivt med arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta återgång i arbete. Motsvarande siffra för de utan företagshälsovård var knappt 40 procent.

– Vi kan inte stå och se på när vi blir sjukare och sjukare ute på arbetsplatserna. Det är dags att alla får den företagshälsovård de förtjänar.