2015-11-06 06:00

2015-11-06 06:00

"Gymkort räcker inte"

KARLSTAD: Helena Wiktelius angående ohälsan på jobbet

Lös organisations- och ledningsproblemen först. Det är de som orsakar stress på jobbet. Därefter kan man erbjuda medarbetarna gym och friskvård på fritiden.

Det är – grovt förenklat – budskapet i affärsrådgivaren Helena Wiktelius nya projekt Affärshälsa. Det hon erbjuder är en helhetslösning där företagen får verktygen som behövs för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin situation och därefter hitta lösningar. Lösningar som kräver att båda parter – både arbetsgivare och anställd – tar ansvar.

– Jag tycker man borde byta ordet medarbetare mot medansvarig, för det är det man är, säger hon.

Ny typ av enkät

Medarbetarenkäter är det traditionella verktyget för att ta reda på vad de anställda tycker om arbetsplatsen. Många enkäter som företagen använder är förlegade, menar Helena Wiktelius. Hon har tillsammans med ett annat företag tagit fram en ny enkät, som enligt henne ger mer relevanta svar vad som är medarbetarnas – och därmed företagets – verkliga problem.

När man vet det är det dags för åtgärder, och här kommer Helena Wiktelius in med idéer och metoder som bygger på lång erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hon har också sin särskilda energi och iller-attityd. Hon släpper inte taget.

– Det är ett ihärdigt jobb, säger hon.

Handlingsprogrammet ska leda till att anställda och chefer börjar föra en dialog om helheten.

– Det handlar om vad jaget, laget och företaget ska göra.

I centrum för hennes idé om den goda arbetsplatsen finns tre delar: ledarskap, medarbetarskap och livsstil/hälsa. Det är först när de här tre delarna spelar tillsammans som det händer saker.

Missar målet

Åtgärderna företagen vidtar för att få friskare personal missar ofta målet, menar hon.

– Av alla anställda som får gymkort är det mindre än tio procent som använder dem mer än fyra gånger.

Motion utanför jobbet är självklart något positivt, men problemet är att många är så stressade på jobbet i dag att de inte orkar träna, menar Helena Wiktelius.

– Då är det inte välinvesterade pengar att satsa på motion.

Viktigare än motion är, enligt Wiktelius, organisation, värdegrund, mål, ledning, arbetsplatsdemokrati, frihet, socialt stöd och erkännande.

Företagshälsovårderna som företagen anlitar i dag tycker hon också missar en viktig del av målet.

– Företagshälsovården har inte utvecklats. Du tar ett blodprov eller kissar i en mugg. Det är skrattretande. De fungerar inte tillräckligt förebyggande.

Det är – grovt förenklat – budskapet i affärsrådgivaren Helena Wiktelius nya projekt Affärshälsa. Det hon erbjuder är en helhetslösning där företagen får verktygen som behövs för att ta reda på hur medarbetarna upplever sin situation och därefter hitta lösningar. Lösningar som kräver att båda parter – både arbetsgivare och anställd – tar ansvar.

– Jag tycker man borde byta ordet medarbetare mot medansvarig, för det är det man är, säger hon.

Ny typ av enkät

Medarbetarenkäter är det traditionella verktyget för att ta reda på vad de anställda tycker om arbetsplatsen. Många enkäter som företagen använder är förlegade, menar Helena Wiktelius. Hon har tillsammans med ett annat företag tagit fram en ny enkät, som enligt henne ger mer relevanta svar vad som är medarbetarnas – och därmed företagets – verkliga problem.

När man vet det är det dags för åtgärder, och här kommer Helena Wiktelius in med idéer och metoder som bygger på lång erfarenhet av verksamhetsutveckling. Hon har också sin särskilda energi och iller-attityd. Hon släpper inte taget.

– Det är ett ihärdigt jobb, säger hon.

Handlingsprogrammet ska leda till att anställda och chefer börjar föra en dialog om helheten.

– Det handlar om vad jaget, laget och företaget ska göra.

I centrum för hennes idé om den goda arbetsplatsen finns tre delar: ledarskap, medarbetarskap och livsstil/hälsa. Det är först när de här tre delarna spelar tillsammans som det händer saker.

Missar målet

Åtgärderna företagen vidtar för att få friskare personal missar ofta målet, menar hon.

– Av alla anställda som får gymkort är det mindre än tio procent som använder dem mer än fyra gånger.

Motion utanför jobbet är självklart något positivt, men problemet är att många är så stressade på jobbet i dag att de inte orkar träna, menar Helena Wiktelius.

– Då är det inte välinvesterade pengar att satsa på motion.

Viktigare än motion är, enligt Wiktelius, organisation, värdegrund, mål, ledning, arbetsplatsdemokrati, frihet, socialt stöd och erkännande.

Företagshälsovårderna som företagen anlitar i dag tycker hon också missar en viktig del av målet.

– Företagshälsovården har inte utvecklats. Du tar ett blodprov eller kissar i en mugg. Det är skrattretande. De fungerar inte tillräckligt förebyggande.