2015-10-28 09:59

2015-10-28 09:59

Värmländskt kulturarv hotas

Det finns 1,3 miljoner hektar skog i Värmland som täcker 70 procent av ytan vilket gör det till ett av Sveriges skogrikaste landskap.

Dessa naturtillgångar kan i år omsättas i mer pengar än tidigare. Mellansverige, dit Värmland räknas, toppar prisökningen på skog med hela 8 procent. Det visar LRF Konsults statistik för första halvårets försäljningar.

Skogen gör Värmland till en favorit i det näringsliv där den goda råvarutillgången varit grunden för sågverk samt massa- och pappersbruk.

Att inte se skogen för alla träd är ett gammalt talesätt. Det betyder att man är så fokuserad på detaljer att helheten missas.

Men det kan också vara precis tvärtom vilket betyder att värdefulla fornlämningar riskerar att skadas om inte skogsbruket sker enligt en detaljerad planering.

Jag har träffat arkeologen Ulf Eriksson som jobbar hårt för att rädda vårt kulturarv.

Han varnar för att hälften av dessa skatter skadas och vill att Värmland ska lära av Norrland. Där har man drastiskt minskat skogsbrukets påverkan på lämningarna.

Men Skogsstyrelsen slår nu larm om att även missriktad hänsyn är ett allvarligt hot.

Skogskonsulent Hans Källsmyr betonar att många skogsägare felaktigt tror att forn- och kulturlämningar betyder att ”en död hand läggs över skogen”.

Men så är det inte alls. De flesta lämningarna mår bra av att skötas.

Med andra ord gäller det att bildligt talat både gasa och bromsa på samma gång.

För att ekonomihjulen ska snurra med bibehållande av vårt goda samvete.

Det finns 1,3 miljoner hektar skog i Värmland som täcker 70 procent av ytan vilket gör det till ett av Sveriges skogrikaste landskap.

Dessa naturtillgångar kan i år omsättas i mer pengar än tidigare. Mellansverige, dit Värmland räknas, toppar prisökningen på skog med hela 8 procent. Det visar LRF Konsults statistik för första halvårets försäljningar.

Skogen gör Värmland till en favorit i det näringsliv där den goda råvarutillgången varit grunden för sågverk samt massa- och pappersbruk.

Att inte se skogen för alla träd är ett gammalt talesätt. Det betyder att man är så fokuserad på detaljer att helheten missas.

Men det kan också vara precis tvärtom vilket betyder att värdefulla fornlämningar riskerar att skadas om inte skogsbruket sker enligt en detaljerad planering.

Jag har träffat arkeologen Ulf Eriksson som jobbar hårt för att rädda vårt kulturarv.

Han varnar för att hälften av dessa skatter skadas och vill att Värmland ska lära av Norrland. Där har man drastiskt minskat skogsbrukets påverkan på lämningarna.

Men Skogsstyrelsen slår nu larm om att även missriktad hänsyn är ett allvarligt hot.

Skogskonsulent Hans Källsmyr betonar att många skogsägare felaktigt tror att forn- och kulturlämningar betyder att ”en död hand läggs över skogen”.

Men så är det inte alls. De flesta lämningarna mår bra av att skötas.

Med andra ord gäller det att bildligt talat både gasa och bromsa på samma gång.

För att ekonomihjulen ska snurra med bibehållande av vårt goda samvete.