2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Torsby ska bli en förebild

TUAB.: Nya vd:n Lina Sundberg har målet klart för sig– hon står inför stora utmaningar

Efter några månader som ny vd för Torsby utveckling AB (Tuab) börjar nu Lina Sundberg bli varm i kläderna.

Och hon brinner för uppgiften.

– Jag har tilldelats ett fantastiskt uppdrag och en av mina visioner är att Torsby som plats ska bli en förebild för hur olika parter kan samverka mot flera gemensamma mål. Målet är att Torsby så småningom ska kunna stå som modell för hur man skapar en attraktiv och bra kommun att bo, leva och jobba i.

Lina Sundberg har hunnit bli 41 år vid det här laget och hon har så att säga företagandet i blodet. Pappa Lars var under en lång följd av år vd för industriporttillverkaren Torverk och själv har hon varit småföretagare i någon form i olika konstellationer sedan 2000. Därför vet hon vilka flaskhalsar och problem som den enskilde småföretagaren kan råka ut för. Men hon vet också vilka verktyg som krävs för att komma vidare och det är den verktygslådan som hon nu har tagit med sig in på kontoret på sitt nya jobb.

Stora utmaningar

– I första hand går mitt uppdrag ut på att backa upp företag som har mellan 1-6 anställda och jag ser redan att många av dessa stöter på vissa problem när det gäller kommunikation och marknadsföring, säger Lina. Då är det vårt jobb att plocka fram de rätta verktygen för att se till att det lilla företaget får den hjälp som krävs för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Så här långt tycker jag att vi har lyckats ganska bra.

Tuab med Lina Sundberg i spetsen står alltså inför stora aktuella utmaningar där de tre viktigaste är integration, företagens kompetensutveckling och företagandet på landsbygden.

– Precis som andra kommuner får Torsby just nu ta emot ett ökat antal flyktingar och för att kunna ta hand om alla dessa tror jag att det krävs ett stort mått av samarbete mellan olika parter där Tuab självklart ska vara en av dessa, säger Lina.

Praktikplatser

– Det är ett svårt och komplicerat arbete men vi är redan igång och tittar på hur vår del i det hela kan tänkas se ut, fortsätter Lina. Exempelvis har vi tillsammans med Torsby kommun nyligen gått ut till kommunens företagare med en förfrågan hur de kan tänka sig hjälpa till – kanske med praktikplatser, eller om det finns andra idéer. Vi kommer också att inventera företagens faktiska kompetensbehov som en del i hjälpen att kartlägga läget. Jag tror att det är där vi måste börja.

Tuab kommer dessutom att titta på hur andra kommuner hanterar de här frågorna och där Lina Sundberg tar fram Åre kommun som ett bra exempel.

- Där har två av tre flyktingar jobb eller praktik inom två år och det ska bli spännande att ta del av deras erfarenheter.

När det gäller företagens kompetensförsörjning anser Lina Sundberg att det för Torsbys del behövs ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv.

- Därför har Tuab tillsammans med kommunen inlett diskussioner med näringslivet och skolan om hur vi på både kort och lång sikt kan förbättra situationen, säger Lina.

Företagandet på landsbygden ligger också Lina Sundberg varmt om hjärtat.

Nya förväntningar

- I takt med digitaliseringen skapas nya förväntningar och krav från konsumenter som kan vara svåra att uppfylla får småförtagare på landsbygden. Konkurrensen står inte längre mellan fysiska butiker utan allt mer handel sker på internet. Vi på Tuab vill gärna vara med och se om vi kan hitta alternativa lösningar för våra lokala företagare och handlare. Jag tror att det är lite farligt att bara se internet som ett hot. Därför behöver vi hitta nya vägar där våra lokala entreprenörer istället kan dra nytta av e-lösningar på olika sätt. Det gäller att tänka nytt och Tuab tittar just nu på möjligheten att dra igång ett projekt som handlar om hållbar utveckling för handeln i Torsby där mycket fokus kommer att läggas på e-lösningar.

Lina Sundberg:

– Att jobba med näringslivsutveckling är ett väldigt stort och brett område. För hur man än vänder och vrider på det hela så går det inte att koppla loss näringslivet och jobba med det som enskild fråga. Allt hänger ihop – skola, näringsliv, kommun. I slutänden handlar det om att få till en bra kommunikation och samarbete mellan olika parter och när vi nått dit tror jag också att min vision om att Torsby ska stå som lite av en förebild för näringslivs-Sverige!

– Jag har tilldelats ett fantastiskt uppdrag och en av mina visioner är att Torsby som plats ska bli en förebild för hur olika parter kan samverka mot flera gemensamma mål. Målet är att Torsby så småningom ska kunna stå som modell för hur man skapar en attraktiv och bra kommun att bo, leva och jobba i.

Lina Sundberg har hunnit bli 41 år vid det här laget och hon har så att säga företagandet i blodet. Pappa Lars var under en lång följd av år vd för industriporttillverkaren Torverk och själv har hon varit småföretagare i någon form i olika konstellationer sedan 2000. Därför vet hon vilka flaskhalsar och problem som den enskilde småföretagaren kan råka ut för. Men hon vet också vilka verktyg som krävs för att komma vidare och det är den verktygslådan som hon nu har tagit med sig in på kontoret på sitt nya jobb.

Stora utmaningar

– I första hand går mitt uppdrag ut på att backa upp företag som har mellan 1-6 anställda och jag ser redan att många av dessa stöter på vissa problem när det gäller kommunikation och marknadsföring, säger Lina. Då är det vårt jobb att plocka fram de rätta verktygen för att se till att det lilla företaget får den hjälp som krävs för att kunna fortsätta växa och utvecklas. Så här långt tycker jag att vi har lyckats ganska bra.

Tuab med Lina Sundberg i spetsen står alltså inför stora aktuella utmaningar där de tre viktigaste är integration, företagens kompetensutveckling och företagandet på landsbygden.

– Precis som andra kommuner får Torsby just nu ta emot ett ökat antal flyktingar och för att kunna ta hand om alla dessa tror jag att det krävs ett stort mått av samarbete mellan olika parter där Tuab självklart ska vara en av dessa, säger Lina.

Praktikplatser

– Det är ett svårt och komplicerat arbete men vi är redan igång och tittar på hur vår del i det hela kan tänkas se ut, fortsätter Lina. Exempelvis har vi tillsammans med Torsby kommun nyligen gått ut till kommunens företagare med en förfrågan hur de kan tänka sig hjälpa till – kanske med praktikplatser, eller om det finns andra idéer. Vi kommer också att inventera företagens faktiska kompetensbehov som en del i hjälpen att kartlägga läget. Jag tror att det är där vi måste börja.

Tuab kommer dessutom att titta på hur andra kommuner hanterar de här frågorna och där Lina Sundberg tar fram Åre kommun som ett bra exempel.

- Där har två av tre flyktingar jobb eller praktik inom två år och det ska bli spännande att ta del av deras erfarenheter.

När det gäller företagens kompetensförsörjning anser Lina Sundberg att det för Torsbys del behövs ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv.

- Därför har Tuab tillsammans med kommunen inlett diskussioner med näringslivet och skolan om hur vi på både kort och lång sikt kan förbättra situationen, säger Lina.

Företagandet på landsbygden ligger också Lina Sundberg varmt om hjärtat.

Nya förväntningar

- I takt med digitaliseringen skapas nya förväntningar och krav från konsumenter som kan vara svåra att uppfylla får småförtagare på landsbygden. Konkurrensen står inte längre mellan fysiska butiker utan allt mer handel sker på internet. Vi på Tuab vill gärna vara med och se om vi kan hitta alternativa lösningar för våra lokala företagare och handlare. Jag tror att det är lite farligt att bara se internet som ett hot. Därför behöver vi hitta nya vägar där våra lokala entreprenörer istället kan dra nytta av e-lösningar på olika sätt. Det gäller att tänka nytt och Tuab tittar just nu på möjligheten att dra igång ett projekt som handlar om hållbar utveckling för handeln i Torsby där mycket fokus kommer att läggas på e-lösningar.

Lina Sundberg:

– Att jobba med näringslivsutveckling är ett väldigt stort och brett område. För hur man än vänder och vrider på det hela så går det inte att koppla loss näringslivet och jobba med det som enskild fråga. Allt hänger ihop – skola, näringsliv, kommun. I slutänden handlar det om att få till en bra kommunikation och samarbete mellan olika parter och när vi nått dit tror jag också att min vision om att Torsby ska stå som lite av en förebild för näringslivs-Sverige!