2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Stor satsning på Norge-export

VÄRMLAND. – fyra kommuner i gemensam satsning

Fyra västvärmländska kommuner, Säffle, Arvika, Årjäng och Eda, skall under tre år utveckla de västvärmländska företagens export till Norge. Projektet, ”Westra Wermland Export” går löst på fem miljoner kronor. Pengar som kommunerna fått från Tillväxtverket. Man kan också räkna med viss medfinansiering.

- Genom projektet vill vi öka de västvärmländska företagens affärer med norska företag. Vi kommer att arbeta med fokus på kvalité, vilket innebär att vi kommer att sätta stopp vid 60 företag. Vi går i dagarna ut med en enkät för att se hur stort intresset är bland företagen, säger Pia Proper, näringslivsenheten, Säffle kommun.

Om kommunerna hade breddat sin inbjudan skulle detta ha inneburit ett utskick till över 7 000 små och stora företag i de fyra kommunerna, i sak ett omöjligt arbete. Man valde alltså att sätta stopp vid 60 företag.

Nya verktyg

I den förstudie som tidigare genomförts pekade företagen på flera faktorer:

- Utarbeta verktyg för att dra nytta av närheten till den norska marknaden, tillgång till kompetent personal för klara en ökad export, tala mer om marknadsföring och försäljning samt ytterligare fyra-fem fokusområden.

Om man närmare studerar handelns årliga export av livsmedel över till Norge så hamnar man på gigantiska fem miljarder kronor. Stefan Johannesson, näringslivsenheten i Eda kommun, talar om gränshandeln som en stark motor för stora delar av Värmland.

- Frågan är om verkstadsindustrin i västra Värmland någonsin kommer upp i dessa hisnande tal, säger Marita Närtell, näringslivsenheten i Årjängs kommun.

Viktigaste satsningen

NWT var med vid upptaktsmötet i Säffle.

- Det här är en av de viktigaste satsningarna vi gjort på länge. Kan vi få fart på exporten så skapar det möjligheter till ökad produktion vid våra företag och att företagen nyanställer. Kan vi öka sysselsättningen med 25-30 personer blir projektet klart lönsamt, säger Jonas Andersson, näringslivsenheten i Arvika kommun.

Exempel

Vilka företag är det då som är bra på export till Norge? Några exempel är Flexit, Årjäng, Somas, Säffle, Volvo i Arvika och AB Hilmer Andersson i Eda

Nu kommer Tillväxtverket och EU att noga följa projektet.

- Vi kommer att stämma av månadsvis och vi förväntar oss också att EU-revisorerna dyker upp. Vi måste vara ordentligt på hugget och visa att satsningar i västra Värmland ger resultat, säger Caroline Fröling, näringslivsenheten i Säffle kommun.

- Genom projektet vill vi öka de västvärmländska företagens affärer med norska företag. Vi kommer att arbeta med fokus på kvalité, vilket innebär att vi kommer att sätta stopp vid 60 företag. Vi går i dagarna ut med en enkät för att se hur stort intresset är bland företagen, säger Pia Proper, näringslivsenheten, Säffle kommun.

Om kommunerna hade breddat sin inbjudan skulle detta ha inneburit ett utskick till över 7 000 små och stora företag i de fyra kommunerna, i sak ett omöjligt arbete. Man valde alltså att sätta stopp vid 60 företag.

Nya verktyg

I den förstudie som tidigare genomförts pekade företagen på flera faktorer:

- Utarbeta verktyg för att dra nytta av närheten till den norska marknaden, tillgång till kompetent personal för klara en ökad export, tala mer om marknadsföring och försäljning samt ytterligare fyra-fem fokusområden.

Om man närmare studerar handelns årliga export av livsmedel över till Norge så hamnar man på gigantiska fem miljarder kronor. Stefan Johannesson, näringslivsenheten i Eda kommun, talar om gränshandeln som en stark motor för stora delar av Värmland.

- Frågan är om verkstadsindustrin i västra Värmland någonsin kommer upp i dessa hisnande tal, säger Marita Närtell, näringslivsenheten i Årjängs kommun.

Viktigaste satsningen

NWT var med vid upptaktsmötet i Säffle.

- Det här är en av de viktigaste satsningarna vi gjort på länge. Kan vi få fart på exporten så skapar det möjligheter till ökad produktion vid våra företag och att företagen nyanställer. Kan vi öka sysselsättningen med 25-30 personer blir projektet klart lönsamt, säger Jonas Andersson, näringslivsenheten i Arvika kommun.

Exempel

Vilka företag är det då som är bra på export till Norge? Några exempel är Flexit, Årjäng, Somas, Säffle, Volvo i Arvika och AB Hilmer Andersson i Eda

Nu kommer Tillväxtverket och EU att noga följa projektet.

- Vi kommer att stämma av månadsvis och vi förväntar oss också att EU-revisorerna dyker upp. Vi måste vara ordentligt på hugget och visa att satsningar i västra Värmland ger resultat, säger Caroline Fröling, näringslivsenheten i Säffle kommun.