2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Skogsägarna klämda mellan sköldarna

– så ska storbolagens monopol minskas

Skogsägarna i Mellanskog, inte minst medlemmarna i Värmland, är klämda mellan sköldarna när det gäller försäljningen av virke och prissättningen. Stora Enso, som inte bara sköter virkesförsörjningen för Skoghalls bruk utan också förser Korsnäs-Billeruds anläggning vid Gruvön med massaved, har via avtalet med Bergvik Skog samt en ökad import av massaved från Norge närmast en monopolställning och styr helt prisutvecklingen.

- Vi har antagit en ny strategi som innebär ökad fokus på att sälja till de företag som växer. Samverkan mellan skogsägarna och en omfattande satsning på logistik och supertrimmade terminaler skall göra att vi längre fram kan minska den monopolställning Stora Enso och Moelven har i Värmland , säger Sture Karlsson, vd i Mellanskog.

Den stora massavedsimporten till Sverige från Norge hänger ihop med de omfattande nedläggningarna inom norsk skogsindustri, bland annat nedläggningarna av Peterson & Sons fabrik i Moss samt Tofte i Norske Skog. Samtidigt har avsättningen till biobränslepannorna i Sverige minskat genom ökad import av sopor. Det kraftfulla strategiarbete som utförts inom Mellanskog har nu fått sitt första positiva inslag.

- Vi har träffat ett avtal med SCA om långsiktiga leveranser av massaved till utbyggda Östrands-fabriken. Vi hoppas kunna erbjuda en liknande lösning för Billerud Korsnäs fabrik vid Gruvön, men de har hittills tackat nej och hänvisar till avtalet med Stora Enso, säger Sture Karlsson.

Ingen kommentar

Frågan är om Mellanskog kanske får chansen om den planerade satsningen på en helt ny pappersmaskin vid Gruvöns bruk blir verklighet. Enligt vad NWT erfar har skogsägarna haft diskussioner med Konkurrensverket om den monopolställning Stora Enso och Moelven har i prisfrågorna, men verket har inte reagerat på det sätt som Mellanskog önskat .

- Jag kommenterar inte den frågan, säger Sture Karlsson.

Samtidigt som Mellanskog vill bryta den monopolställning pris- och avsättningsmässigt Stora Enso och i viss mån Moelven har i Värmland måste föreningen vara försiktig. Stora Enso är en stor kund för Mellanskog.

Det finns också intressanta rapporter som hävdar att Billerud-Kornäs, om den nya pappersmaskinen vid Gruvön blir verklighet, kan komma att behöva köpa massa externt, kanske från Rottneros i Sunne?

Satsning i Kil?

Nu kommer Mellanskog att satsa hårt på utbyggnad av befintliga virkesterminaler, bland annat terminalen i Kil. Där har det i flera år varit ett samarbete mellan Södra Skogsägarna och Mellanskog.

- Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det kan tänkas att vi förutom timmer och massavedshantering också satsar på flis vid terminalen. Det kan bli aktuellt med flistransporter till värmeverket i Värtan utanför Stockholm och vi kanske också kommer att leverera biobränsle till bränsleanläggningar i norra Europa samt möjligtvis också till Finland.

Mellanår

2015 kommer att rent ekonomiskt sett bli ett mellanår för Mellanskog, men åren därefter kan föreningen stärka sin position på virkesmarknaden och därmed också ekonomin.

- Utdelningen från sågverksgruppen Setra på dryga 31 miljoner kronor är det första glädjande beskedet .Om det strategiska arbetet går som vi hoppas på kan vi längre fram också inleda resan med återbetalning av medlemmarnas insatskapital.

Om inte den skiss som Mellanskog arbetar hårt med blir verklighet kan det skapa stora problem. Kan skogsägarna i det läget drabbas på samma sätt som mjölkbönderna?

- Det tror jag inte. Skogen har alltid varit en säkerhetsgaranti rent ekonomiskt sett, men får vi inte bra avsättning för virket och priserna sjunker kan självfallet inte avverkningarna hållas i gång på en hög nivå,. Vi måste ändå vara optimister, säger Sture Karlsson.

- Vi har antagit en ny strategi som innebär ökad fokus på att sälja till de företag som växer. Samverkan mellan skogsägarna och en omfattande satsning på logistik och supertrimmade terminaler skall göra att vi längre fram kan minska den monopolställning Stora Enso och Moelven har i Värmland , säger Sture Karlsson, vd i Mellanskog.

Den stora massavedsimporten till Sverige från Norge hänger ihop med de omfattande nedläggningarna inom norsk skogsindustri, bland annat nedläggningarna av Peterson & Sons fabrik i Moss samt Tofte i Norske Skog. Samtidigt har avsättningen till biobränslepannorna i Sverige minskat genom ökad import av sopor. Det kraftfulla strategiarbete som utförts inom Mellanskog har nu fått sitt första positiva inslag.

- Vi har träffat ett avtal med SCA om långsiktiga leveranser av massaved till utbyggda Östrands-fabriken. Vi hoppas kunna erbjuda en liknande lösning för Billerud Korsnäs fabrik vid Gruvön, men de har hittills tackat nej och hänvisar till avtalet med Stora Enso, säger Sture Karlsson.

Ingen kommentar

Frågan är om Mellanskog kanske får chansen om den planerade satsningen på en helt ny pappersmaskin vid Gruvöns bruk blir verklighet. Enligt vad NWT erfar har skogsägarna haft diskussioner med Konkurrensverket om den monopolställning Stora Enso och Moelven har i prisfrågorna, men verket har inte reagerat på det sätt som Mellanskog önskat .

- Jag kommenterar inte den frågan, säger Sture Karlsson.

Samtidigt som Mellanskog vill bryta den monopolställning pris- och avsättningsmässigt Stora Enso och i viss mån Moelven har i Värmland måste föreningen vara försiktig. Stora Enso är en stor kund för Mellanskog.

Det finns också intressanta rapporter som hävdar att Billerud-Kornäs, om den nya pappersmaskinen vid Gruvön blir verklighet, kan komma att behöva köpa massa externt, kanske från Rottneros i Sunne?

Satsning i Kil?

Nu kommer Mellanskog att satsa hårt på utbyggnad av befintliga virkesterminaler, bland annat terminalen i Kil. Där har det i flera år varit ett samarbete mellan Södra Skogsägarna och Mellanskog.

- Jag vill inte gå händelserna i förväg, men det kan tänkas att vi förutom timmer och massavedshantering också satsar på flis vid terminalen. Det kan bli aktuellt med flistransporter till värmeverket i Värtan utanför Stockholm och vi kanske också kommer att leverera biobränsle till bränsleanläggningar i norra Europa samt möjligtvis också till Finland.

Mellanår

2015 kommer att rent ekonomiskt sett bli ett mellanår för Mellanskog, men åren därefter kan föreningen stärka sin position på virkesmarknaden och därmed också ekonomin.

- Utdelningen från sågverksgruppen Setra på dryga 31 miljoner kronor är det första glädjande beskedet .Om det strategiska arbetet går som vi hoppas på kan vi längre fram också inleda resan med återbetalning av medlemmarnas insatskapital.

Om inte den skiss som Mellanskog arbetar hårt med blir verklighet kan det skapa stora problem. Kan skogsägarna i det läget drabbas på samma sätt som mjölkbönderna?

- Det tror jag inte. Skogen har alltid varit en säkerhetsgaranti rent ekonomiskt sett, men får vi inte bra avsättning för virket och priserna sjunker kan självfallet inte avverkningarna hållas i gång på en hög nivå,. Vi måste ändå vara optimister, säger Sture Karlsson.