2015-10-28 06:00

2015-10-28 06:00

Med bostadspolitiken i fokus

KARLSTAD. Hyresgästföreningen har en 100-årig historia

En god bostad till en rimlig kostnad. Inte bara en bra slogan, utan precis vad Hyresgästföreningens Henrik Woxlin på olika sätt jobbar för.

De första hyresgästföreningarna bildades redan i början av 1900-talet. Det var hyresgäster som gick samman och tog strid mot ogina hyresvärdar som vägrade göra något åt eftersatta och usla bostäder.

– Vi har våra rötter i arbetarrörelsen, även om vi numera inte har något politisk knytning dit. Men vi är fortfarande en folkrörelse – en demokratiskt uppbyggt organisation med många ideellt aktiva, säger Henrik Woxlin som har sitt kontor i centrala Karlstad men som ofta reser ut i länet för att på olika sätt stötta kommunföreningarna i deras arbete.

Nya sätt

Samhällstrenden att det är svårt att få folk att engagera sig ideellt i föreningar har förstås drabbat även Hyresgästföreningen.

– Ja, så är det. Särskilt svårt är det att locka de unga att bli aktiva. Jag tror att vi måste hitta nya vägar för att nå ut och för att ta tillvara det engagemang som ändå finns. Man kanske vill jobba med en viss fråga även om man inte vill sitta i en styrelse. Att synas i sociala medier är förstås också viktigt för oss. Det är mycket sådant här jag håller på med som verksamhetsutvecklare.

Nya hyresgäster

Även medlemsantalet har sjunkit de senaste decennierna, om än inte drastiskt. I dag är 535 000 hushåll med i Hyresgästföreningen, vilket motsvarar ungefär 40 procent av landets hyresgäster.

– En orsak till nedgången är att vi har fått nya kategorier av hyresgäster, jag tänker då främst på flyktingar och migranter. Att gå med i Hyresgästföreningen är av naturliga skäl inte det första de tänker på. Ungdomar i allmänhet går dock fortfarande med i rätt stor utsträckning.

Så varför behöver man organisera sig som hyresgäst?

– Man kan vid behov få juridisk rådgivning och bli företrädd i förhandlingar vid en tvist med sin hyresvärd. Själva medlemskapet innebär också en hel del förmåner.

Ett exempel på det var när Hagforsföreningen bjöd in sina medlemmar att se den livesända hyllningskonserten till Monica Zetterlund och Jan Johansson till rabatterat pris.

Aktiv förening

Woxlin nämner lokalföreningen i Forhaga-Deje-Munkfors som ett exempel på en föredömligt aktiv förening.

– Där har man genomfört politikerträffar, visat upp sig på marknader och systematiskt kollat upp hyresvärdar utifrån klagomål från hyresgäster.

Henrik Woxlin avslutar med ord som också känns hämtade från Folkrörelsesveriges barndom, men som fortfarande är relevanta i sammanhanget:

– Ju fler vi blir, desto starkare står vi!

De första hyresgästföreningarna bildades redan i början av 1900-talet. Det var hyresgäster som gick samman och tog strid mot ogina hyresvärdar som vägrade göra något åt eftersatta och usla bostäder.

– Vi har våra rötter i arbetarrörelsen, även om vi numera inte har något politisk knytning dit. Men vi är fortfarande en folkrörelse – en demokratiskt uppbyggt organisation med många ideellt aktiva, säger Henrik Woxlin som har sitt kontor i centrala Karlstad men som ofta reser ut i länet för att på olika sätt stötta kommunföreningarna i deras arbete.

Nya sätt

Samhällstrenden att det är svårt att få folk att engagera sig ideellt i föreningar har förstås drabbat även Hyresgästföreningen.

– Ja, så är det. Särskilt svårt är det att locka de unga att bli aktiva. Jag tror att vi måste hitta nya vägar för att nå ut och för att ta tillvara det engagemang som ändå finns. Man kanske vill jobba med en viss fråga även om man inte vill sitta i en styrelse. Att synas i sociala medier är förstås också viktigt för oss. Det är mycket sådant här jag håller på med som verksamhetsutvecklare.

Nya hyresgäster

Även medlemsantalet har sjunkit de senaste decennierna, om än inte drastiskt. I dag är 535 000 hushåll med i Hyresgästföreningen, vilket motsvarar ungefär 40 procent av landets hyresgäster.

– En orsak till nedgången är att vi har fått nya kategorier av hyresgäster, jag tänker då främst på flyktingar och migranter. Att gå med i Hyresgästföreningen är av naturliga skäl inte det första de tänker på. Ungdomar i allmänhet går dock fortfarande med i rätt stor utsträckning.

Så varför behöver man organisera sig som hyresgäst?

– Man kan vid behov få juridisk rådgivning och bli företrädd i förhandlingar vid en tvist med sin hyresvärd. Själva medlemskapet innebär också en hel del förmåner.

Ett exempel på det var när Hagforsföreningen bjöd in sina medlemmar att se den livesända hyllningskonserten till Monica Zetterlund och Jan Johansson till rabatterat pris.

Aktiv förening

Woxlin nämner lokalföreningen i Forhaga-Deje-Munkfors som ett exempel på en föredömligt aktiv förening.

– Där har man genomfört politikerträffar, visat upp sig på marknader och systematiskt kollat upp hyresvärdar utifrån klagomål från hyresgäster.

Henrik Woxlin avslutar med ord som också känns hämtade från Folkrörelsesveriges barndom, men som fortfarande är relevanta i sammanhanget:

– Ju fler vi blir, desto starkare står vi!