2015-10-28 06:00

2015-10-28 08:54

"Flyktingarna ger tillväxt i kommunen"

KRISTINEHAMN.: Kommunalrådet Bjarne Olsson (S):– möjlighet i stället för belastning

Vi ser inte flyktingarna från Syrien och andra länder som en belastning. Vi ser dem som en möjlighet. Många av de som kommer till Sverige har god utbildning. Jag är ganska övertygad om att de kommer att bidra med tillväxt i kommunen, säger kommunalrådet Bjarne Olsson, (S), Kristinehamns kommun.

I första skedet har kommunen sagt ja till länsstyrelsens förslag om att ta emot ett 40-tal flyktingar från Syrien, men antalet flyktingar som kommer till kommunen kan bli avsevärt mycket större.

- Flyktingströmmen blir med all säkerhet större och jag kan gissa att det för vår del kan det komma att handla om flera hundra nya kommuninvånare.

Överskott

Det här betyder att Kristinehamns kommun framöver kommer att få ett rejält inflyttningsöverskott. Det senaste året har kommunen tappat 800-900 invånare, men har samtidigt fått 1 000 nya invånare, ett mindre inflyttningsöverskott. Vid senaste räkningen hade Kristinehamn en befolkning på 24 130 personer. Det är ingen vild gissning att den siffran kommer att öka.

Det visar sig också att de nya svenskarna ofta visar stort intresse för nyföretagande.

- I fjol startades 70 nya småföretag i kommunen. Med åren kommer den siffran att stiga och jag skulle inte alls bli förvånad om de nya svenskarna svarar för en betydande del av nyföretagandet. Kristinehamn behöver den utvecklingen eftersom en del större företag minskat antalet anställda.

Härliga rapporter

Mot den bakgrunden är det glädjande att också kommunens största privata arbetsgivare, Bäckhammars bruk, ser ut att gå en ljus framtid till mötes, tillägger Bjarne Olsson.

- Det är härligt att få så goda rapporter från det hållet.

Att näringslivssamverkan nu byter ansikte och blir ett kommunalt bolag kommer inte att förändra näringslivsarbetet i kommunen.

- Det kanske till och med betyder ökad aktivitet, säger han.

Fler bostäder

Flyktingströmmen betyder också att kommunen måste satsa hårdare på att bygga bostäder.

- Det får bli en blandning av privat byggande och byggande i vårt eget bostadsbolag.

Kristinehamn har enormt goda möjligheter att dra till sig villabyggande i och omkring Väner-skärgården, men Bjarne Olsson menar att det finns både positiva tongångar och negativa tongångar kring den utvecklingen.

- Många som bott länge i Kristinehamn ser nog helst att inte skärgården överbefolkas med fast bebyggelse. Nu reglerar strandrätten en stor del av detta.

Lyser i fönstren

När det gäller ytterområdena i kommunen överraskar Bjarne Olsson med att tala om Björneborg som en kommundel med möjlig tillväxt.

- Jag kan säga att det just nu lyser i många fönster i Björneborg. Det är ett tecken på att något positivt är på väg att hända.

Vad är då fördelarna med Kristinehamns kommun?

- En fantastisk natur, lika fantastisk miljö, en trygg miljö och närheten. Jag vill också gärna nämna de goda kommunikationerna. Samtidigt har vi två flygplatser att tillgå, Karlstad och Örebro.

Han hyllar också lokaltidningen, Nya Kristinehamns-Posten.

- Tidningen är en viktig del av samhällsinformationen.

I första skedet har kommunen sagt ja till länsstyrelsens förslag om att ta emot ett 40-tal flyktingar från Syrien, men antalet flyktingar som kommer till kommunen kan bli avsevärt mycket större.

- Flyktingströmmen blir med all säkerhet större och jag kan gissa att det för vår del kan det komma att handla om flera hundra nya kommuninvånare.

Överskott

Det här betyder att Kristinehamns kommun framöver kommer att få ett rejält inflyttningsöverskott. Det senaste året har kommunen tappat 800-900 invånare, men har samtidigt fått 1 000 nya invånare, ett mindre inflyttningsöverskott. Vid senaste räkningen hade Kristinehamn en befolkning på 24 130 personer. Det är ingen vild gissning att den siffran kommer att öka.

Det visar sig också att de nya svenskarna ofta visar stort intresse för nyföretagande.

- I fjol startades 70 nya småföretag i kommunen. Med åren kommer den siffran att stiga och jag skulle inte alls bli förvånad om de nya svenskarna svarar för en betydande del av nyföretagandet. Kristinehamn behöver den utvecklingen eftersom en del större företag minskat antalet anställda.

Härliga rapporter

Mot den bakgrunden är det glädjande att också kommunens största privata arbetsgivare, Bäckhammars bruk, ser ut att gå en ljus framtid till mötes, tillägger Bjarne Olsson.

- Det är härligt att få så goda rapporter från det hållet.

Att näringslivssamverkan nu byter ansikte och blir ett kommunalt bolag kommer inte att förändra näringslivsarbetet i kommunen.

- Det kanske till och med betyder ökad aktivitet, säger han.

Fler bostäder

Flyktingströmmen betyder också att kommunen måste satsa hårdare på att bygga bostäder.

- Det får bli en blandning av privat byggande och byggande i vårt eget bostadsbolag.

Kristinehamn har enormt goda möjligheter att dra till sig villabyggande i och omkring Väner-skärgården, men Bjarne Olsson menar att det finns både positiva tongångar och negativa tongångar kring den utvecklingen.

- Många som bott länge i Kristinehamn ser nog helst att inte skärgården överbefolkas med fast bebyggelse. Nu reglerar strandrätten en stor del av detta.

Lyser i fönstren

När det gäller ytterområdena i kommunen överraskar Bjarne Olsson med att tala om Björneborg som en kommundel med möjlig tillväxt.

- Jag kan säga att det just nu lyser i många fönster i Björneborg. Det är ett tecken på att något positivt är på väg att hända.

Vad är då fördelarna med Kristinehamns kommun?

- En fantastisk natur, lika fantastisk miljö, en trygg miljö och närheten. Jag vill också gärna nämna de goda kommunikationerna. Samtidigt har vi två flygplatser att tillgå, Karlstad och Örebro.

Han hyllar också lokaltidningen, Nya Kristinehamns-Posten.

- Tidningen är en viktig del av samhällsinformationen.