2015-10-28 06:00

2015-10-28 08:54

Bäckhammars bruk – den smarta fabriken

Bäckhammars bruk i Nordic Paper-koncernen, är den smartaste och mest intelligenta fabrik jag arbetat i. Jag vill hävda att det var god ingenjörskonst som 1956 låg bakom bygget av den nya fabriken, säger Lars Rosén, produktionsdirektör i Nordic Paper.

- Korta flödesvägar mellan massabruk och pappersbruk, bra teknik och stor kompetens bland de anställda. Det är faktorer som styr Bäckhammars bruk mot nya framgångar.

Lars Rosén vet vad han talar om. Han har jobbat i en lång rad skogsindustrier härhemma i Sverige och utomlands.

Andra faktorer som gör Bäckhammar till en vinnare är att hela 65 procent av elen vid bruket är egengenererad.

- Om vi ökar produktionen, vilket mycket talar för, kan vi bli ännu bättre på egengenereringen av el.

Minskad oljeförbrukning

Det är inte nog med detta. Oljeförbrukningen har minskat på ett dramatiskt sätt.

- 2010 använde vi 7 000 kubikmeter olja vid bruket. Ifjol var vi nere på 2 700 kubikmeter. Hela Nordic Paper redovisar totalt sett en stor minskning av oljeförbrukningen.

Det sägs att ni talar om en nollvision för oljan?

- Det är sant, men det kan troligen bli ganska tufft att nå ända ned till noll.

Ny råvattenledning

För några veckor sedan togs också den nya råvattenledningen i bruk. Över 25 000 kubikmeter vatten går dagligen åt i fabriken.

- Det innebär att fabriken får ett renare vatten och vattnet som går till sjön Visman blir kallare, säger Lars Rosén.

Andra positiva miljöåtgärder är en ny flisficka, som var ett utvecklingsprojekt tillsammans med Valmet..

- Den nya flisfickan släpper knappt ut några gaser, med andra ord en bra miljöinvestering.

Lars Rosén förväntar sig också en god produktivitetsökning fram till 2020.

- Vår vision är att ligga högre än jämförbara företag inom branschen..

Ökar produktionen

I dag tillverkas det 230 000 ton massa och 141 000 ton papper vid bruket. Bäckhammars produkter finns inom segment som inte befinner sig i farozonen.

- Vi räknar med att höja produktionen av papper.

Tillväxten i marknaden ligger årligen på mellan 1-2 procent. Det är många som vill göra affärer med Bäckhammars bruk. Anledningen är brukets sätt att vara flexibelt.

- Vi är betydligt mer flexibla än de stora jättarna inom branschen, ingen nämnd och ingen glömd.

Vedråvaran får bruket på ett medelavstånd på 65 kilometer. Bruket binder mer koldioxid än vad man släpper ut.

Bra lönsamhet

Hur är det då ställt med lönsamheten? Tjänar ni lika mycket som Ingemar Pettersson gjorde under sig tid som ägare av bruket?

- Vi ligger på de talen. Eftersom vi är en koncern vill jag inte dela på uppgifterna mellan de olika bruken, men vi tjänar bra med pengar.

Är bruket i balans mellan produktion och behov av arbetskraft?

- Just nu är det så. Vi får se vad som händer längre fram.

Lars Rosén har en vision kring de framtida jobben.

- Det är konstigt att vi i Sverige inte tar efter länder som Norge, Österrike och Tyskland när det gäller lärlingssystemen. Det är dags att diskutera den frågan. Jag tror att lärlingssystemen gör det lättare för ungdomarna att få jobb samtidigt som arbetsgivarna får en nära bra kontakt med ungdomarna.

 

- Korta flödesvägar mellan massabruk och pappersbruk, bra teknik och stor kompetens bland de anställda. Det är faktorer som styr Bäckhammars bruk mot nya framgångar.

Lars Rosén vet vad han talar om. Han har jobbat i en lång rad skogsindustrier härhemma i Sverige och utomlands.

Andra faktorer som gör Bäckhammar till en vinnare är att hela 65 procent av elen vid bruket är egengenererad.

- Om vi ökar produktionen, vilket mycket talar för, kan vi bli ännu bättre på egengenereringen av el.

Minskad oljeförbrukning

Det är inte nog med detta. Oljeförbrukningen har minskat på ett dramatiskt sätt.

- 2010 använde vi 7 000 kubikmeter olja vid bruket. Ifjol var vi nere på 2 700 kubikmeter. Hela Nordic Paper redovisar totalt sett en stor minskning av oljeförbrukningen.

Det sägs att ni talar om en nollvision för oljan?

- Det är sant, men det kan troligen bli ganska tufft att nå ända ned till noll.

Ny råvattenledning

För några veckor sedan togs också den nya råvattenledningen i bruk. Över 25 000 kubikmeter vatten går dagligen åt i fabriken.

- Det innebär att fabriken får ett renare vatten och vattnet som går till sjön Visman blir kallare, säger Lars Rosén.

Andra positiva miljöåtgärder är en ny flisficka, som var ett utvecklingsprojekt tillsammans med Valmet..

- Den nya flisfickan släpper knappt ut några gaser, med andra ord en bra miljöinvestering.

Lars Rosén förväntar sig också en god produktivitetsökning fram till 2020.

- Vår vision är att ligga högre än jämförbara företag inom branschen..

Ökar produktionen

I dag tillverkas det 230 000 ton massa och 141 000 ton papper vid bruket. Bäckhammars produkter finns inom segment som inte befinner sig i farozonen.

- Vi räknar med att höja produktionen av papper.

Tillväxten i marknaden ligger årligen på mellan 1-2 procent. Det är många som vill göra affärer med Bäckhammars bruk. Anledningen är brukets sätt att vara flexibelt.

- Vi är betydligt mer flexibla än de stora jättarna inom branschen, ingen nämnd och ingen glömd.

Vedråvaran får bruket på ett medelavstånd på 65 kilometer. Bruket binder mer koldioxid än vad man släpper ut.

Bra lönsamhet

Hur är det då ställt med lönsamheten? Tjänar ni lika mycket som Ingemar Pettersson gjorde under sig tid som ägare av bruket?

- Vi ligger på de talen. Eftersom vi är en koncern vill jag inte dela på uppgifterna mellan de olika bruken, men vi tjänar bra med pengar.

Är bruket i balans mellan produktion och behov av arbetskraft?

- Just nu är det så. Vi får se vad som händer längre fram.

Lars Rosén har en vision kring de framtida jobben.

- Det är konstigt att vi i Sverige inte tar efter länder som Norge, Österrike och Tyskland när det gäller lärlingssystemen. Det är dags att diskutera den frågan. Jag tror att lärlingssystemen gör det lättare för ungdomarna att få jobb samtidigt som arbetsgivarna får en nära bra kontakt med ungdomarna.