2015-10-07 10:41

2015-10-07 14:06

Konsum Värmland säljer sin del av Bergvik

KARLSTAD: Får in 600 miljoner kronor

Eurocommercial, som sedan 2005 äger en del av Bergviks köpcentrum, köper Konsum Värmlands fastighet på Bergvik.

Köpeskillingen är 600 miljoner kronor. Tillträdet förväntas att ske den 2 november i år.

Fastigheten innehåller en nyligen fullständigt moderniserad Coop om 11 000 kvadratmeter.

”När den pågående, omfattande ombyggnaden är klar våren 2016 kommer även 26 butiker och åtta restauranger att finnas på fastigheten. Konsum Värmland ansvarar för att färdigställa det pågående projektet.” skiver Eurocommercial i ett pressmeddelande.

I och med förvärvet kommer alla butiker i köpcentrumdelen av Bergvik nu ägas av Eurocommercial. Totalt kommer det att finnas cirka 70 hyresgäster i Eurocommercials fastigheter inom Bergvik, fördelade på 33 400 kvadratmeter.

– Hela Bergvik är inne i en spännande och mycket omfattande förnyelsefas som vi tror mycket på, säger Martin Bjöörn, Sverigechef Eurocommercial.

– Att investera mer i Bergvik är ett enkelt beslut. Vi tror inte bara på Bergviks fortsatta framgång, utan även på hela Värmland som region med Karlstad som den självklara tillväxtmotorn, fortsätter han.

– Vi har genom åren haft ett mycket gott samarbete med Konsum Värmland och vi ser fram emot att även fortsättningsvis bidra till Konsum Värmlands långa framgångsrika resa på Bergvik, tillägger Patrik Sörnell, fastighetsansvarig Bergvik, Eurocommercial.

Köpeskillingen är 600 miljoner kronor. Tillträdet förväntas att ske den 2 november i år.

Fastigheten innehåller en nyligen fullständigt moderniserad Coop om 11 000 kvadratmeter.

”När den pågående, omfattande ombyggnaden är klar våren 2016 kommer även 26 butiker och åtta restauranger att finnas på fastigheten. Konsum Värmland ansvarar för att färdigställa det pågående projektet.” skiver Eurocommercial i ett pressmeddelande.

I och med förvärvet kommer alla butiker i köpcentrumdelen av Bergvik nu ägas av Eurocommercial. Totalt kommer det att finnas cirka 70 hyresgäster i Eurocommercials fastigheter inom Bergvik, fördelade på 33 400 kvadratmeter.

– Hela Bergvik är inne i en spännande och mycket omfattande förnyelsefas som vi tror mycket på, säger Martin Bjöörn, Sverigechef Eurocommercial.

– Att investera mer i Bergvik är ett enkelt beslut. Vi tror inte bara på Bergviks fortsatta framgång, utan även på hela Värmland som region med Karlstad som den självklara tillväxtmotorn, fortsätter han.

– Vi har genom åren haft ett mycket gott samarbete med Konsum Värmland och vi ser fram emot att även fortsättningsvis bidra till Konsum Värmlands långa framgångsrika resa på Bergvik, tillägger Patrik Sörnell, fastighetsansvarig Bergvik, Eurocommercial.