2015-10-06 06:00

2015-10-06 06:00

De får priser för bra uppsatser

KARLSTAD: Deloitte och Swedbank belönar duktiga studenter

I samband med Handelshögskolans Diplommiddag i fredags delade Deloitte och Swedbank ut stipendier till bästa uppsats för läsåret 2014/2015.

Stipendierna delas ut till studenter på Handelshögskolan vid Karlstads universitet för uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.

Stipendievinnarna var:

Grundnivå – delat pris

Jennifer Nilsson. ”Att välja produktkonfigurator i en tillverkande industri” (inom ämnet informatik) 5 000 kronor.

Emma Gustavsson och Julia Göransson. ”Varumärkesrättsliga tendenser” (inom ämnet rättsvetenskap) 5 000 kronor.

Avancerad nivå

Patrik Mäkinen. ”Bevisprövning vid tillämpning av korrigeringsregeln” (inom ämnet skatterätt) 10 000 kronor.

– Vi anställer många studenter och de är vår framtid. Vi tycker att det är viktigt att premiera goda studieresultat och lyfta fram goda prestationer, säger Stefan Lungström, kontorschef vid Deloitte. Därför har vi sedan flera år tillbaka, tillsammans med Swedbank, delat ut pris till bästa uppsats vid Handelshögskolan, dels på grundnivå, dels på avancerad nivå.

Patriks Mäkinens uppsats handlar om det aktuella ämnet internprissättning vid affärer mellan koncernbolag i olika länder. Uppsatsen berör framför allt frågan om det är företaget eller Skatteverket som ska bevisa att ett internpris är rättvist eller inte.

Nya varumärken

Emmas och Julias uppsats handlar om nya varumärken som till exempel dofter. Dessa så kallade otradionella varumärken tycks ha ett sämre skydd än traditionella varumärken.

Jennifer har gjort en fallstudie vid Somas i Säffle och kommit fram till en modell som hjälper till vid valet av produktkonfigurator. En produktkonfigurator är ett informationssystem som tar fram en komplett specifikation av en produkt, som matchar kundens unika behov.

Stipendierna delas ut till studenter på Handelshögskolan vid Karlstads universitet för uppsatser på grundnivå och avancerad nivå.

Stipendievinnarna var:

Grundnivå – delat pris

Jennifer Nilsson. ”Att välja produktkonfigurator i en tillverkande industri” (inom ämnet informatik) 5 000 kronor.

Emma Gustavsson och Julia Göransson. ”Varumärkesrättsliga tendenser” (inom ämnet rättsvetenskap) 5 000 kronor.

Avancerad nivå

Patrik Mäkinen. ”Bevisprövning vid tillämpning av korrigeringsregeln” (inom ämnet skatterätt) 10 000 kronor.

– Vi anställer många studenter och de är vår framtid. Vi tycker att det är viktigt att premiera goda studieresultat och lyfta fram goda prestationer, säger Stefan Lungström, kontorschef vid Deloitte. Därför har vi sedan flera år tillbaka, tillsammans med Swedbank, delat ut pris till bästa uppsats vid Handelshögskolan, dels på grundnivå, dels på avancerad nivå.

Patriks Mäkinens uppsats handlar om det aktuella ämnet internprissättning vid affärer mellan koncernbolag i olika länder. Uppsatsen berör framför allt frågan om det är företaget eller Skatteverket som ska bevisa att ett internpris är rättvist eller inte.

Nya varumärken

Emmas och Julias uppsats handlar om nya varumärken som till exempel dofter. Dessa så kallade otradionella varumärken tycks ha ett sämre skydd än traditionella varumärken.

Jennifer har gjort en fallstudie vid Somas i Säffle och kommit fram till en modell som hjälper till vid valet av produktkonfigurator. En produktkonfigurator är ett informationssystem som tar fram en komplett specifikation av en produkt, som matchar kundens unika behov.