2015-10-05 11:54

2015-10-05 11:54

Försäkringar får kritik

KONSUMENT: Lovar mycket men information saknas

Låneskydden som företag erbjuder när du tar ett lån brister ofta på flera punkter. Det menar Konsumentverket som har granskat flera företag som erbjuder dessa försäkringar.

Konsumentverket har granskat 14 låneföretag och 10 försäkringsföretag, och det visar det sig att de flesta brister på flera punkter.

– Marknadsföringen lovar mycket, men det saknas ofta tydlig information om försäkringens begränsningar, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Träder in vid sjukdom

Den som tar ett lån erbjuds ofta att teckna en försäkring samtidigt. Tanken är att den ska träda in om man på grund av sjukdom, olyckshändelse eller arbetslöshet får svårt att betala av på lånet.

– Men många företag lovar betydligt mer än vad försäkringen täcker. Den som ger sig tid att läsa det finstilta upptäcker ofta att försäkringen inte gäller vid nack- och ryggbesvär. Ett annat vanligt undantag är stressrelaterade sjukdomar. Båda dessa är bland de allra vanligaste anledningarna till sjukskrivning, skriver Konsumentverket.

Överdriver skyddet

– Företagen beskriver riskerna för att du plötsligt ska förlora förmåga att betala som stora samtidigt som de överdriver försäkringens skydd. Många gånger framställer företagen också priset som mycket lågt, utan att tydligt förklara den faktiska kostnaden.

Att spela på konsumentens rädsla, som Konsumentverket menar att många företag gör, kan strida mot marknadsföringslagen.

– Att tala om risker är naturligt när det handlar om försäkringar, men marknadsföringen får inte vare sig överdriva riskerna eller det skydd som försäkringarna ger. Det är inte rätt att anspela på konsumenternas oro och känsla för ansvar för sin familj, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

Försäkringarna kan gå under benämningar som låneskydd, kreditskydd, försäkring för privatlån eller billåneskydd.

– Det är komplexa produkter. Det finns till exempel stora skillnader i vad som ingår. Just eftersom det är produkter som är svåra att förstå för konsumenterna är kraven på tydlig information extra höga. Det ställer stora krav på företagens förmåga att kunna förklara de komplicerade villkoren på ett enkelt sätt, menar Konsumentverket.

Situationen viktig

– Även försäljningssituationen är betydelsefull. Konsumenten är helt inställd på vad som ska köpas och hur det ska finansieras och är inte beredd att ta ställning till ett erbjudande om försäkring. Man tror att skyddet är mer omfattande än vad det är.

Konsumentverkets bedömning är att informationen till konsumenten före köp och utformningen av försäkringsvillkoren kan förbättras hos samtliga granskade försäkringsföretag. När det gäller marknadsföringen har Konsumentverket funnit brister hos cirka hälften av de granskade företagen.

Nu kräver Konsumentverket åtgärder av de 10 försäkringsbolagen och 8 av de 14 långivarna som ingick i översynen.

Konsumentverket har granskat 14 låneföretag och 10 försäkringsföretag, och det visar det sig att de flesta brister på flera punkter.

– Marknadsföringen lovar mycket, men det saknas ofta tydlig information om försäkringens begränsningar, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Träder in vid sjukdom

Den som tar ett lån erbjuds ofta att teckna en försäkring samtidigt. Tanken är att den ska träda in om man på grund av sjukdom, olyckshändelse eller arbetslöshet får svårt att betala av på lånet.

– Men många företag lovar betydligt mer än vad försäkringen täcker. Den som ger sig tid att läsa det finstilta upptäcker ofta att försäkringen inte gäller vid nack- och ryggbesvär. Ett annat vanligt undantag är stressrelaterade sjukdomar. Båda dessa är bland de allra vanligaste anledningarna till sjukskrivning, skriver Konsumentverket.

Överdriver skyddet

– Företagen beskriver riskerna för att du plötsligt ska förlora förmåga att betala som stora samtidigt som de överdriver försäkringens skydd. Många gånger framställer företagen också priset som mycket lågt, utan att tydligt förklara den faktiska kostnaden.

Att spela på konsumentens rädsla, som Konsumentverket menar att många företag gör, kan strida mot marknadsföringslagen.

– Att tala om risker är naturligt när det handlar om försäkringar, men marknadsföringen får inte vare sig överdriva riskerna eller det skydd som försäkringarna ger. Det är inte rätt att anspela på konsumenternas oro och känsla för ansvar för sin familj, säger Joel Westerlund, jurist på Konsumentverket.

Försäkringarna kan gå under benämningar som låneskydd, kreditskydd, försäkring för privatlån eller billåneskydd.

– Det är komplexa produkter. Det finns till exempel stora skillnader i vad som ingår. Just eftersom det är produkter som är svåra att förstå för konsumenterna är kraven på tydlig information extra höga. Det ställer stora krav på företagens förmåga att kunna förklara de komplicerade villkoren på ett enkelt sätt, menar Konsumentverket.

Situationen viktig

– Även försäljningssituationen är betydelsefull. Konsumenten är helt inställd på vad som ska köpas och hur det ska finansieras och är inte beredd att ta ställning till ett erbjudande om försäkring. Man tror att skyddet är mer omfattande än vad det är.

Konsumentverkets bedömning är att informationen till konsumenten före köp och utformningen av försäkringsvillkoren kan förbättras hos samtliga granskade försäkringsföretag. När det gäller marknadsföringen har Konsumentverket funnit brister hos cirka hälften av de granskade företagen.

Nu kräver Konsumentverket åtgärder av de 10 försäkringsbolagen och 8 av de 14 långivarna som ingick i översynen.