2015-10-03 06:00

2015-10-03 06:00

Ny regionchef på Nordea

BANK: Leder ny organisation från Karlstad

I Nordeas nya organisation med tydligare uppdelning mellan privat- och företagskunder har regionledningen för privatkunder hamnat i Karlstad. Ny regionchef från 1 oktober är Kristina Frid.

– Det var Nordeas starka ställning i Värmland som gjorde att ledningen hamnade här. Vi har en stark marknadsposition här på grund av vår historia i Wermlandsbanken, säger Kristina Frid.

Kristina Frid har jobbat på Nordea i 16 år, den senaste tiden som vice regionchef. Nu får hon ta ett ännu större ansvar, i en tid då Nordea liksom hela bankvärlden ställs inför stora utmaningar.

När det gäller det nya räntelandskapet och den medföljande höga skuldsättningen bland hushållen är hon trygg i att banken har tillräckliga säkerhetsmarginaler i utlåningen.

– Det finns ett bra, gemensamt förhållningssätt bankerna emellan. Och det har skett en tydlig attitydförändring bland kunderna. Man är mycket mer benägen att amortera i dag än för fem–sex år sedan.

Nya behov hos kunderna

Den största utmaningen som hon ser det är de snabba förändringar som kommer av digitaliseringen.

– 25 procent av våra kunder har inget behov av fysiska möten över huvud taget. Men den vanligaste kunden är en som vill träffa banken i alla kanaler, beroende på situation.

– Den tekniska utvecklingen kräver enorma investeringar, men vi måste möta kundernas behov och vi ska försöka gå i bräschen i digitaliseringen.

Kristina Frid är chef för en region med 29 kontor och cirka 200 anställda. Hon tror att den nya organisationen leder till banken kan fokusera på de olika kundgrupperna på ett nytt sätt.

– Vi får en starkare ledningskraft i den nya organisationen. Det blir tydligare och enklare och det kommer att märkas för kunderna.

Vill vara synlig

Synlighet och samhällsansvar är viktiga begrepp för henne.

– Jag tycker att det är viktigt att vi syns, dels i mötet med kunderna förstås men även utåt i samhället. Jag ser gärna att man som anställd i Nordea tar externa uppdrag som går i linje med Nordeas värderingar, möter media, deltar i näringslivsevent och att vi blir talespersoner för branschen i olika frågor.

– Även om jag inte jobbar primärt med företagssidan längre kommer jag inte att släppa mitt engagemang för näringslivsfrågor.

– Det var Nordeas starka ställning i Värmland som gjorde att ledningen hamnade här. Vi har en stark marknadsposition här på grund av vår historia i Wermlandsbanken, säger Kristina Frid.

Kristina Frid har jobbat på Nordea i 16 år, den senaste tiden som vice regionchef. Nu får hon ta ett ännu större ansvar, i en tid då Nordea liksom hela bankvärlden ställs inför stora utmaningar.

När det gäller det nya räntelandskapet och den medföljande höga skuldsättningen bland hushållen är hon trygg i att banken har tillräckliga säkerhetsmarginaler i utlåningen.

– Det finns ett bra, gemensamt förhållningssätt bankerna emellan. Och det har skett en tydlig attitydförändring bland kunderna. Man är mycket mer benägen att amortera i dag än för fem–sex år sedan.

Nya behov hos kunderna

Den största utmaningen som hon ser det är de snabba förändringar som kommer av digitaliseringen.

– 25 procent av våra kunder har inget behov av fysiska möten över huvud taget. Men den vanligaste kunden är en som vill träffa banken i alla kanaler, beroende på situation.

– Den tekniska utvecklingen kräver enorma investeringar, men vi måste möta kundernas behov och vi ska försöka gå i bräschen i digitaliseringen.

Kristina Frid är chef för en region med 29 kontor och cirka 200 anställda. Hon tror att den nya organisationen leder till banken kan fokusera på de olika kundgrupperna på ett nytt sätt.

– Vi får en starkare ledningskraft i den nya organisationen. Det blir tydligare och enklare och det kommer att märkas för kunderna.

Vill vara synlig

Synlighet och samhällsansvar är viktiga begrepp för henne.

– Jag tycker att det är viktigt att vi syns, dels i mötet med kunderna förstås men även utåt i samhället. Jag ser gärna att man som anställd i Nordea tar externa uppdrag som går i linje med Nordeas värderingar, möter media, deltar i näringslivsevent och att vi blir talespersoner för branschen i olika frågor.

– Även om jag inte jobbar primärt med företagssidan längre kommer jag inte att släppa mitt engagemang för näringslivsfrågor.