2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Värmländsk skuldboom

PRIVATEKONOMI. Dubblerad ökning av hjälpsökande jämfört med hela Sverige

Antalet värmlänningar som sökte skuldsanering ökade under första halvåret i år med hela 24 procent jämfört med föregående år. Det är dubbelt så mycket som den genomsnittliga ökningen i landet. Det visar Kronofogdens färska statistik.

Eda, Grums, Filipstad, Munkfors och Storfors är i nämnd ordning bland landets 20 kommuner som procentuellt har mest skuldsatta invånare.

– Vi har svårt att hinna med och väntetiden är nu 5-6 veckor, säger Ingvor Fahlén på kommunens budget- och skuldrådgivning i Karlstad. Hon är en av fyra rådgivare som förutom Karlstad även har hand om kommunerna Hammarö, Grums och Forshaga.

Totalt har 212 värmlänningar sökt skuldsanering från årsskiftet till sista juni.

Ingvor Fahlén som också är riksordförande i budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening berättar att trycket är mycket stort. Sommarledighetens utgifter har för många växt till ekonomiska problem som man inte klarar att lösa på egen hand.

– Är man inte kvalificerad för skuldsanering så hjälper vi till med avbetalningsplaner, frivilliga uppgörelser och ackord.

Utan kontroll

– Tiden efter semestern och jul har vi som mest att göra.

Då är det många som förköpt sig och låtit pengarna rulla iväg utan kontroll.

– Under den dåliga väderperioden i sommar har vi fått rapporter om ökad försäljning av solresor på kredit.

Det kan innebära mer jobb för skuldrådgivarna när den dyrköpta solbrännan ska betalas.

– Personalomsättning och lägre bemanning under en tid har inneburit långa väntetider.

Existensminimum

De flesta som kontaktar Ingvor vill ha skuldsanering men inte alla.

– En del behöver hjälp med att göra en budget för att få pengarna att räcka till.

För det mesta har de hjälpsökande kommit efter med räkningar som hamnat hos kronofogden.

Ibland har det inte hunnit gå så långt men när ansökan om skuldsanering godkänns av kronofogden innebär det en betalningsanmärkning som finns kvar i fem år.

Det är samma tidsperiod som skuldsaneringsperioden pågår och för vilken en avbetalningsplan görs efter avdrag för existensminimum.

– För en ensamstående betyder det 4 680 kronor att leva på i månaden efter att hyran, arbetsresor, sjukvårdskostnader och barnomsorg är betalda.

Detta krävs

Till grund för skuldsanering krävs att vissa kriterier är uppfyllda.

– För det första att klienten inte bedöms ha förmåga att betala skulden inom överskådlig tid under närmaste 5-10 åren med tanke på nuvarande och framtida inkomster. Det görs också en bedömning av skäligheten där man tar hänsyn till hur och varför skulderna uppkommit och vad klienten gjort för att försöka reglera dem.

Avgörande är också typen av skulder.

– Handlar det om brottsrelaterade skulder så kan saneringen avslås.

Detsamma gäller spekulationer liknande den i samband med fastighetskraschen på 90-talet.

– Är skulderna kopplat till ett pågående missbruk kan saneringen uppskjutas till dess att klienten kommit till rätta med problemet.

Har man en bostad med ett övervärde på så kan den behöva säljas för att betala av så mycket man kan på skulderna.

– Men det händer inte så ofta eftersom kronofogden i många fall varit inkopplad redan och då har bostaden sålts på exekutiv auktion.

Men om man bor i en bostad som är värd mindre än den är belånad för kan man få tillgodogöra sig förlustdelen i en skuldsanering.

Tappat greppet

I den ansökan till Kronofogdens skuldsaneringsenhet som Ingvor Fahlén gör för en klient sammanställer hon vilka skulder som finns.

– En del vet det inte själva eftersom de helt tappat greppet om sin ekonomi. Skulder säljs och köps av inkassoföretag så det kan vara svårt att kartlägga dem.

Överraskande konstaterar skuldrådgivaren att det inte som befarat mest är ungdomar som tagit de dyra sms-lånen.

– Nej, i stället ser vi en del medelålders och de verkar ha sett det som en sista utväg för att betala andra lån. Och på det viset klara sig några månader innan det spricker.

För lätt att låna

Ingvor Fahlén betonar att hon anser att det har blivit alldeles för lätt att handla på kredit.

– Det är i dag fullt acceptabelt att låna till konsumtion vilket är en stor förändring under ganska kort tid i vårt samhälle.

Skuldrådgivaren konstaterar att hennes föräldrageneration hade inställningen att man skulle spara så mycket som möjligt till en bostad och att lånet skulle hinna betalas.

– Till andra inköp lånade man inte alls utan sparade och det rådde en helt annan mentalitet.

I dag lånas det till altting och det är helt accepterat att i all reklam locka med låneerbjudanden.

Svårt säga nej

– Ibland kommer det förtryckta ansökningar med namnet redan ifyllt.

För den som är i penningknipa kan det ses som en enkel utväg.

.– Många av de klienter vi får är sådana som har svårt att säga nej till dessa erbjudanden.

Ingvor Fahlén konstaterar att ju mer problem en person får med sin ekonomi desto kortsiktigare blir tänket.

– Det där lånet som ska betalas sen – finns inte just nu.

Vad tycker du om långivarna?

– Det är alldeles för många. Får man inte lån på ett ställe finns det hundra andra att välja.

Dags börja spara igen

Kommunens skuldrådgivare tycker att kreditprövningen är för dålig.

– Det ser vi så tydligt här i vår verksamhet där en klient som egentligen kanske inte klarar av ett lån har beviljats femton olika krediter. En del slinker igenom trots betalningsanmärkningar och man kan bli orolig för var utvecklingen ska ta vägen.

Vad tycker du att man skulle göra åt det här?

– Jag tycker att man måste hitta tillbaka till sparandet som buffert i stället för kortet som i dag använd till plötsligt oförutsedda händelser när tvättmaskinen eller bilen gått sönder.

Vilka kategorier dominerar bland de hjälpsökande?

– Vi har en medelålder på 46-47 år jämnt fördelad på både män och kvinnor.

Blandade orsaker

Är det någon viss form av konsumtion som orsakat skulderna?

– Det kan vara att man gått igenom en skilsmässa, fått sjukersättning eller blivit arbetslös vilket startat processen.

Ingvor Fahlén berättar att det händer att många familjer helt enkelt förköpt sig och tagit för stora lån.

– Då blir ekonomin väldigt sårbar om någon blir sjukskriven.

Det finns också de som har ett missbruk bakom sig som orsakat ekonomiska problem.

Eda, Grums, Filipstad, Munkfors och Storfors är i nämnd ordning bland landets 20 kommuner som procentuellt har mest skuldsatta invånare.

– Vi har svårt att hinna med och väntetiden är nu 5-6 veckor, säger Ingvor Fahlén på kommunens budget- och skuldrådgivning i Karlstad. Hon är en av fyra rådgivare som förutom Karlstad även har hand om kommunerna Hammarö, Grums och Forshaga.

Totalt har 212 värmlänningar sökt skuldsanering från årsskiftet till sista juni.

Ingvor Fahlén som också är riksordförande i budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening berättar att trycket är mycket stort. Sommarledighetens utgifter har för många växt till ekonomiska problem som man inte klarar att lösa på egen hand.

– Är man inte kvalificerad för skuldsanering så hjälper vi till med avbetalningsplaner, frivilliga uppgörelser och ackord.

Utan kontroll

– Tiden efter semestern och jul har vi som mest att göra.

Då är det många som förköpt sig och låtit pengarna rulla iväg utan kontroll.

– Under den dåliga väderperioden i sommar har vi fått rapporter om ökad försäljning av solresor på kredit.

Det kan innebära mer jobb för skuldrådgivarna när den dyrköpta solbrännan ska betalas.

– Personalomsättning och lägre bemanning under en tid har inneburit långa väntetider.

Existensminimum

De flesta som kontaktar Ingvor vill ha skuldsanering men inte alla.

– En del behöver hjälp med att göra en budget för att få pengarna att räcka till.

För det mesta har de hjälpsökande kommit efter med räkningar som hamnat hos kronofogden.

Ibland har det inte hunnit gå så långt men när ansökan om skuldsanering godkänns av kronofogden innebär det en betalningsanmärkning som finns kvar i fem år.

Det är samma tidsperiod som skuldsaneringsperioden pågår och för vilken en avbetalningsplan görs efter avdrag för existensminimum.

– För en ensamstående betyder det 4 680 kronor att leva på i månaden efter att hyran, arbetsresor, sjukvårdskostnader och barnomsorg är betalda.

Detta krävs

Till grund för skuldsanering krävs att vissa kriterier är uppfyllda.

– För det första att klienten inte bedöms ha förmåga att betala skulden inom överskådlig tid under närmaste 5-10 åren med tanke på nuvarande och framtida inkomster. Det görs också en bedömning av skäligheten där man tar hänsyn till hur och varför skulderna uppkommit och vad klienten gjort för att försöka reglera dem.

Avgörande är också typen av skulder.

– Handlar det om brottsrelaterade skulder så kan saneringen avslås.

Detsamma gäller spekulationer liknande den i samband med fastighetskraschen på 90-talet.

– Är skulderna kopplat till ett pågående missbruk kan saneringen uppskjutas till dess att klienten kommit till rätta med problemet.

Har man en bostad med ett övervärde på så kan den behöva säljas för att betala av så mycket man kan på skulderna.

– Men det händer inte så ofta eftersom kronofogden i många fall varit inkopplad redan och då har bostaden sålts på exekutiv auktion.

Men om man bor i en bostad som är värd mindre än den är belånad för kan man få tillgodogöra sig förlustdelen i en skuldsanering.

Tappat greppet

I den ansökan till Kronofogdens skuldsaneringsenhet som Ingvor Fahlén gör för en klient sammanställer hon vilka skulder som finns.

– En del vet det inte själva eftersom de helt tappat greppet om sin ekonomi. Skulder säljs och köps av inkassoföretag så det kan vara svårt att kartlägga dem.

Överraskande konstaterar skuldrådgivaren att det inte som befarat mest är ungdomar som tagit de dyra sms-lånen.

– Nej, i stället ser vi en del medelålders och de verkar ha sett det som en sista utväg för att betala andra lån. Och på det viset klara sig några månader innan det spricker.

För lätt att låna

Ingvor Fahlén betonar att hon anser att det har blivit alldeles för lätt att handla på kredit.

– Det är i dag fullt acceptabelt att låna till konsumtion vilket är en stor förändring under ganska kort tid i vårt samhälle.

Skuldrådgivaren konstaterar att hennes föräldrageneration hade inställningen att man skulle spara så mycket som möjligt till en bostad och att lånet skulle hinna betalas.

– Till andra inköp lånade man inte alls utan sparade och det rådde en helt annan mentalitet.

I dag lånas det till altting och det är helt accepterat att i all reklam locka med låneerbjudanden.

Svårt säga nej

– Ibland kommer det förtryckta ansökningar med namnet redan ifyllt.

För den som är i penningknipa kan det ses som en enkel utväg.

.– Många av de klienter vi får är sådana som har svårt att säga nej till dessa erbjudanden.

Ingvor Fahlén konstaterar att ju mer problem en person får med sin ekonomi desto kortsiktigare blir tänket.

– Det där lånet som ska betalas sen – finns inte just nu.

Vad tycker du om långivarna?

– Det är alldeles för många. Får man inte lån på ett ställe finns det hundra andra att välja.

Dags börja spara igen

Kommunens skuldrådgivare tycker att kreditprövningen är för dålig.

– Det ser vi så tydligt här i vår verksamhet där en klient som egentligen kanske inte klarar av ett lån har beviljats femton olika krediter. En del slinker igenom trots betalningsanmärkningar och man kan bli orolig för var utvecklingen ska ta vägen.

Vad tycker du att man skulle göra åt det här?

– Jag tycker att man måste hitta tillbaka till sparandet som buffert i stället för kortet som i dag använd till plötsligt oförutsedda händelser när tvättmaskinen eller bilen gått sönder.

Vilka kategorier dominerar bland de hjälpsökande?

– Vi har en medelålder på 46-47 år jämnt fördelad på både män och kvinnor.

Blandade orsaker

Är det någon viss form av konsumtion som orsakat skulderna?

– Det kan vara att man gått igenom en skilsmässa, fått sjukersättning eller blivit arbetslös vilket startat processen.

Ingvor Fahlén berättar att det händer att många familjer helt enkelt förköpt sig och tagit för stora lån.

– Då blir ekonomin väldigt sårbar om någon blir sjukskriven.

Det finns också de som har ett missbruk bakom sig som orsakat ekonomiska problem.

Här är flest skuldsatta

Kommunerna med störst andel skuldsatta hos Kronofogden.

1. Ljusnarsberg, 7,8 procent

2. Perstorp, 7,8 procent

3. Eda, 6,9 procent

5. Grums, 6,7 procent

10. Filipstad, 6,2 procent

13. Munkfors, 5,9 procent

16. Storfors, 5,8 procent

Konsumentverket/kronofogden

Källa: