2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Tio personer har näringsförbud

VÄRMLAND. Allt fler ansöker om skuldsanering

I dag har tio värmlänningar näringsförbud. Förbudet varierar mellan fem till åtta år. Den största skulden i länet, 28 miljoner kronor, har en fysisk person. Skulden härrör sig från en belåning av kommersiell verksamhet.

- Ett näringsförbud utställt i Sverige gäller bara i Sverige. Det betyder att de värmlänningar som fått näringsförbud kan åka över till Norge eller något annat land och där sätta i gång verksamhet av olika slag. Inom EU finns det inte gränsöverskridande bestämmelser för näringsförbuden, säger Per Andersson, enhetschef vid Kronofogden i Värmland.

Sedan några år tillbaka har också Kronofogden fått ökade möjlighet att beslagta egendom hos den organiserade brottsligheten. Myndigheten som är sist i kedjan har genom ny lagstiftning getts möjlighet att delta i ett tidigare skede.

Tjänstemännen hotas

Tjänstemännen vid Kronofogden i Värmland, myndigheten har totalt 60 anställda, utsätts ibland för olika slags hot.

- Det är inte främst den organiserade brottsligheten som hotar tjänstemännen. Hoten kommer främst från personer med psykiska besvär. De kan föra ett fasligt liv. Flera av dem hävdar att de skall begå självmord. Det har hänt att vår företagshälsovård har fått rycka in och hjälpa enskilda anställda som mått väldigt illa av hoten, säger Per Andersson.

Alltfler värmlänningar söker skuldsanering. Under de sex första månaderna i år var det 212 personer som lämnade i ansökan. Men att lämna in ansökan och sedan få den godkänd är inte samma sak.

-. Faktum är att det blivit något enklare att få igenom beslut om skuldsanering.

Flest i Säffle

Under hela 2014 jämfört med 2013 ökade ansökningarna om skuldsanering från personer i Säffle med 433 procent och personer i Munkfors med 167 procent. Kil och Arvika redovisar minskningar,

De som beviljas skuldsanering skall vara så svårt skuldsatta att det inte anses möjligt att återbetala skulderna inom en rimlig framtid. Den skuldsatte betalar av sina skulder i den grad Kronofogden anser det möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod. Därefter avskrivs resterande skuld.

Nyfödda äger bilar

När det gäller andelen gäldenärer i åldrarna noll till sju är minskar antalet.

- I Värmland har antalet minskat från 38 till 24 fall. Det handlar mer eller mindre om omdömeslösa personer som sett till att nyfödda barn äger både bil och villa. Nu har vi gjort ett gott arbete och minskningen kommer med all sannolikhet att fortsätta. Även i åldern 18-25 år har antalet gäldenärer i Värmland minskat.

- Vi kan också se att skulderna från de tidigare så populära sms-lånen, snabblånen, minskar.

Per Andersson tror att TV-program som Lyxfällan kan vara förebyggande.

- Där kan man se hur unga familjer drar på sig enorma skulder. Det är bra när underhållningsprogram också har en upplysande effekt. Det vill säga att man skall akta sig för att dra på sig allt för stora skulder.

 

- Ett näringsförbud utställt i Sverige gäller bara i Sverige. Det betyder att de värmlänningar som fått näringsförbud kan åka över till Norge eller något annat land och där sätta i gång verksamhet av olika slag. Inom EU finns det inte gränsöverskridande bestämmelser för näringsförbuden, säger Per Andersson, enhetschef vid Kronofogden i Värmland.

Sedan några år tillbaka har också Kronofogden fått ökade möjlighet att beslagta egendom hos den organiserade brottsligheten. Myndigheten som är sist i kedjan har genom ny lagstiftning getts möjlighet att delta i ett tidigare skede.

Tjänstemännen hotas

Tjänstemännen vid Kronofogden i Värmland, myndigheten har totalt 60 anställda, utsätts ibland för olika slags hot.

- Det är inte främst den organiserade brottsligheten som hotar tjänstemännen. Hoten kommer främst från personer med psykiska besvär. De kan föra ett fasligt liv. Flera av dem hävdar att de skall begå självmord. Det har hänt att vår företagshälsovård har fått rycka in och hjälpa enskilda anställda som mått väldigt illa av hoten, säger Per Andersson.

Alltfler värmlänningar söker skuldsanering. Under de sex första månaderna i år var det 212 personer som lämnade i ansökan. Men att lämna in ansökan och sedan få den godkänd är inte samma sak.

-. Faktum är att det blivit något enklare att få igenom beslut om skuldsanering.

Flest i Säffle

Under hela 2014 jämfört med 2013 ökade ansökningarna om skuldsanering från personer i Säffle med 433 procent och personer i Munkfors med 167 procent. Kil och Arvika redovisar minskningar,

De som beviljas skuldsanering skall vara så svårt skuldsatta att det inte anses möjligt att återbetala skulderna inom en rimlig framtid. Den skuldsatte betalar av sina skulder i den grad Kronofogden anser det möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod. Därefter avskrivs resterande skuld.

Nyfödda äger bilar

När det gäller andelen gäldenärer i åldrarna noll till sju är minskar antalet.

- I Värmland har antalet minskat från 38 till 24 fall. Det handlar mer eller mindre om omdömeslösa personer som sett till att nyfödda barn äger både bil och villa. Nu har vi gjort ett gott arbete och minskningen kommer med all sannolikhet att fortsätta. Även i åldern 18-25 år har antalet gäldenärer i Värmland minskat.

- Vi kan också se att skulderna från de tidigare så populära sms-lånen, snabblånen, minskar.

Per Andersson tror att TV-program som Lyxfällan kan vara förebyggande.

- Där kan man se hur unga familjer drar på sig enorma skulder. Det är bra när underhållningsprogram också har en upplysande effekt. Det vill säga att man skall akta sig för att dra på sig allt för stora skulder.