2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Säffle plus 1 000 personer 2020

BRUKENS HISTORIA. DEL 5: Dag Rognes (C), prognos för Säffle kommun

Det är inget dåligt beting som väntar för Säffle kommuns politiker och anställda. Kommunalrådet Dag Rogne, (C), hävdar att om fem år skall antalet invånare i kommunen ha växt från nuvarande 15 000 personer till 16 000 personer.

– Klart att vi måste sätta upp mål. Det vore konstigt om vi skulle sätta oss ned och vara nöjda med att vi under de senaste 15-20 åren haft en stor utflyttning. Det handlar om flera tusen personer.

Kommunen håller också på och utvecklar ny grafik.

– Vi vill betona att vi är Sveriges yngsta stad. En ung stad har självfallet stora utvecklingsmöjligheter. Något som vi skall bevisa. Stadsvapnet kommer självfallet att vara intakt och allt tjat om ”Säffle. en kopp kaffe” har vi lagt åt sidan. Vi skall ju inte dra ett löjes skimmer över kommunen. Dessutom tror jag inte att ungdomarna har en aning om det här med kaffekoppen.

Industrifastigheter

Den närmaste tiden kommer kommunen att arbeta hårt för att avsätta mer industrimark och bygga kommunalt ägda industrifastigheter.

- Det skall vi göra samtidigt som vi bygger fler hyreslägenheter i centrum. Dessutom har vi flera gräddhyllor för villaboende intill vatten som kan utvecklas. Bara nu inte någon myndighet sätter sig på tvären.

Du menar länsstyrelsen i Värmland?

- Det kan noga stämma.

Ja till regionkommun

Han tror på skapandet av en regionkommun i Värmland och på sikt ett folkvalt länsparlament.

- Jag tycker inte vi skall tala så mycket om gränser utan mer om vad regionkommunen skall syssla med.

Nej till Åmål

Han är inte särskilt imponerad av ett samgående med Åmåls kommun.

- Att slå samman två kommuner ger inga större vinster. Nu kommer vi själva att rusta upp gymnasieskolan i Säffle och se till att utbildningen följer samhällsuytvecklingen i stort. Det vill säga de behov vi ser framför oss.

Han påekar också på nyttigheten av att Säffle kommun kan få investeringsstöd.

- Jag skulle inte tro att Cellcomb hade etablerat sig i Säffle utan investeringsstöd. Jag glädjer mig mycket över att vi nästan har fyllt Volvos lokaler med nya verksamheter. Vi tappade 400 jobb när Volvo lade ned för några år sedan.

Viktig basindustri

Dag Rogne är glad över de positiva rapporter som kommer från Nordic Paper.

- Basindustrin är enormt viktig. Den är en av grundpelarna till Säffles utveckling.

– Klart att vi måste sätta upp mål. Det vore konstigt om vi skulle sätta oss ned och vara nöjda med att vi under de senaste 15-20 åren haft en stor utflyttning. Det handlar om flera tusen personer.

Kommunen håller också på och utvecklar ny grafik.

– Vi vill betona att vi är Sveriges yngsta stad. En ung stad har självfallet stora utvecklingsmöjligheter. Något som vi skall bevisa. Stadsvapnet kommer självfallet att vara intakt och allt tjat om ”Säffle. en kopp kaffe” har vi lagt åt sidan. Vi skall ju inte dra ett löjes skimmer över kommunen. Dessutom tror jag inte att ungdomarna har en aning om det här med kaffekoppen.

Industrifastigheter

Den närmaste tiden kommer kommunen att arbeta hårt för att avsätta mer industrimark och bygga kommunalt ägda industrifastigheter.

- Det skall vi göra samtidigt som vi bygger fler hyreslägenheter i centrum. Dessutom har vi flera gräddhyllor för villaboende intill vatten som kan utvecklas. Bara nu inte någon myndighet sätter sig på tvären.

Du menar länsstyrelsen i Värmland?

- Det kan noga stämma.

Ja till regionkommun

Han tror på skapandet av en regionkommun i Värmland och på sikt ett folkvalt länsparlament.

- Jag tycker inte vi skall tala så mycket om gränser utan mer om vad regionkommunen skall syssla med.

Nej till Åmål

Han är inte särskilt imponerad av ett samgående med Åmåls kommun.

- Att slå samman två kommuner ger inga större vinster. Nu kommer vi själva att rusta upp gymnasieskolan i Säffle och se till att utbildningen följer samhällsuytvecklingen i stort. Det vill säga de behov vi ser framför oss.

Han påekar också på nyttigheten av att Säffle kommun kan få investeringsstöd.

- Jag skulle inte tro att Cellcomb hade etablerat sig i Säffle utan investeringsstöd. Jag glädjer mig mycket över att vi nästan har fyllt Volvos lokaler med nya verksamheter. Vi tappade 400 jobb när Volvo lade ned för några år sedan.

Viktig basindustri

Dag Rogne är glad över de positiva rapporter som kommer från Nordic Paper.

- Basindustrin är enormt viktig. Den är en av grundpelarna till Säffles utveckling.