2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Nordic Paper Säffle har framtidstro

BRUKENS HISTORIA. DEL 5: Stark tillväxt för brukets huvudprodukt

De närmaste åren kommer tillväxten i användningen av smörpapper och bakplåtspapper årligen att öka med cirka fyra procent. Den bedömningen gör marknadsdirektör Åke Wallman, Nordic Paper. Det ger en signal om att koncernens bruk i Säffle, tillsammans med norska Greåker, får en allt större betydelse för Nordic Paper.

– Det är självfallet en trygghetsfaktor för oss anställda att få en sådan prognos från marknadsavdelningen, säger Henrik Olofsson, ny fabrikschef vid Nordic Paper i Säffle.

Ibland brukar man säga att bruk med en enda stor produkt lever farligt, men den devisen gäller inte för Nordic Paper i Säffle.

– För några år sedan besökte vi en internationell mässa, Där påstod någon att nytt material skulle ersätta smörpapper och bakplåtspapper, så kallade greaseproof-produkter. Samma personer dödförklarade vår tillverkning av produkten, men de fick inte rätt, säger Åke Wallman.

Mäkta stolt

Henrik Olofsson är mäkta stolt över att basa operativt över verksamheten vid Sveriges äldsta i bruk varande sulfitfabrik.

– Jag skulle gissa att rätt många inte känner till det förhållandet. Om du frågar äldre Säfflebor minns de säkert detta eftersom Billerud startade fabriken, men yngre personer har nog inte en aning om fabrikens status bland skogsindustrierna i Sverige.

Henrik Olofsson tycker sig ha kommit till en fabrik där det råder trivsel och där kvalitetsbegreppet har hög prioritet.

– Visst kommer vi framöver att behöva rusta upp fabriken, men i stort sett fungerar den tillfredställande.

Stor export

I dag exporteras 70 procent av bakplåtspapperet till 60 länder runt om i världen. Bland annat är USA en riktigt stor marknad.

– Om du kollar på matprogrammen i TV är stora delar av bakplåtspapperet, som ibland syns i rutan, med stor säkerhet från Säffle. Det är företagen som köpt våra produkter som säljer dem vidare ut på marknaden.

Men skulle det inte sitta rätt bra att någon nämner detta i TV-rutan. Baka med bakplåtspapper från det värmländska bruket i Säffle.

– Den reklamen skulle vara guld värd, menar både Henrik och Åke.

Bra balans

I dag har bruket 180 anställda. För 15-20 år sedan jobbade betydligt fler vid bruket. 2012 drog man ned med 20-talet personer. Är antalet sysselsatta i balans med storleken på produktionen?

– Det kan man nog säga. Åtminstone som det ser ut i dagsläget, men vi skall inte bli för stöddiga. Ibland skakas världsmarknaden av olika kriser. säger Henrik Olofsson.

Nordic Paper i Säffle är ett så kallat integrerat bruk där det tillverkas både massa och papper. Intaget av råvara, gran, uppgår årligen till cirka 138 000 fastkubikmeter.

I sulfitprocessen kan man inte ta tillvara energin på samma sätt som i sulfatprocessen.

– Det betyder att vi är beroende av energi till förhoppningsvis låga priser.

Skär hårt

Bruket har skärt hårt i kostnadskakan och i massatillverkningen har det blivit neddragningar från sex till fem skift. Däremot kör man sex skift i pappersbruket.

Totalt tillverkas det 62 000 ton greaseproof-produkter i Säffle och Greåker. 50 procent av tillverkningen sker vid bruket i Säffle.

– Det är självfallet en trygghetsfaktor för oss anställda att få en sådan prognos från marknadsavdelningen, säger Henrik Olofsson, ny fabrikschef vid Nordic Paper i Säffle.

Ibland brukar man säga att bruk med en enda stor produkt lever farligt, men den devisen gäller inte för Nordic Paper i Säffle.

– För några år sedan besökte vi en internationell mässa, Där påstod någon att nytt material skulle ersätta smörpapper och bakplåtspapper, så kallade greaseproof-produkter. Samma personer dödförklarade vår tillverkning av produkten, men de fick inte rätt, säger Åke Wallman.

Mäkta stolt

Henrik Olofsson är mäkta stolt över att basa operativt över verksamheten vid Sveriges äldsta i bruk varande sulfitfabrik.

– Jag skulle gissa att rätt många inte känner till det förhållandet. Om du frågar äldre Säfflebor minns de säkert detta eftersom Billerud startade fabriken, men yngre personer har nog inte en aning om fabrikens status bland skogsindustrierna i Sverige.

Henrik Olofsson tycker sig ha kommit till en fabrik där det råder trivsel och där kvalitetsbegreppet har hög prioritet.

– Visst kommer vi framöver att behöva rusta upp fabriken, men i stort sett fungerar den tillfredställande.

Stor export

I dag exporteras 70 procent av bakplåtspapperet till 60 länder runt om i världen. Bland annat är USA en riktigt stor marknad.

– Om du kollar på matprogrammen i TV är stora delar av bakplåtspapperet, som ibland syns i rutan, med stor säkerhet från Säffle. Det är företagen som köpt våra produkter som säljer dem vidare ut på marknaden.

Men skulle det inte sitta rätt bra att någon nämner detta i TV-rutan. Baka med bakplåtspapper från det värmländska bruket i Säffle.

– Den reklamen skulle vara guld värd, menar både Henrik och Åke.

Bra balans

I dag har bruket 180 anställda. För 15-20 år sedan jobbade betydligt fler vid bruket. 2012 drog man ned med 20-talet personer. Är antalet sysselsatta i balans med storleken på produktionen?

– Det kan man nog säga. Åtminstone som det ser ut i dagsläget, men vi skall inte bli för stöddiga. Ibland skakas världsmarknaden av olika kriser. säger Henrik Olofsson.

Nordic Paper i Säffle är ett så kallat integrerat bruk där det tillverkas både massa och papper. Intaget av råvara, gran, uppgår årligen till cirka 138 000 fastkubikmeter.

I sulfitprocessen kan man inte ta tillvara energin på samma sätt som i sulfatprocessen.

– Det betyder att vi är beroende av energi till förhoppningsvis låga priser.

Skär hårt

Bruket har skärt hårt i kostnadskakan och i massatillverkningen har det blivit neddragningar från sex till fem skift. Däremot kör man sex skift i pappersbruket.

Totalt tillverkas det 62 000 ton greaseproof-produkter i Säffle och Greåker. 50 procent av tillverkningen sker vid bruket i Säffle.