2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Mer "stuns" med ny ordförande

KARLSTAD: Aktivt arbete med styrelsefrågor lönar sig

90 procent av de värmländska aktiebolags-vd:arna är män. Styrelserna är till 80 procent helt manliga. Det här är inte bara ett jämställdhetsproblem utan även ett tillväxtproblem. Mångfald i ledningen är lönsamt.

Företag måste följa kundernas önskemål för att kunna konkurrera. Och det verkar som om könsblandade ledningsgrupper är en framgångsfaktor för att kunna förutse kundernas beteendemönster.

– De flesta köpbesluten i familjerna tas faktiskt av kvinnor. Det har visat sig att företag gör mer affärer om de har mångfald i ledningarna, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Företagspartner.

Almi jobbar på olika sätt med att hjälpa de värmländska företagen att vässa sitt styrelsearbete i allmänhet. Ett sätt att gjuta nytt liv i styrelserna är att få in fler kompetenta kvinnor.

36 kvinnliga chefer i Värmland har gått det nationella Almi-programmet Styrelsekraft som syftar till att främja kvinnors företagande. Under arbetet med det programmet växte en idé fram att hjälpa företagen med att matcha fram rätt person till styrelseuppdrag. Matchningsprojektet togs fram av Almi i samarbete med Testhuset i Karlstad.

Obefintlig rörlighet

– Rörligheten på management-nivån i värmländska företag är i princip obefintlig. I genomsnitt sitter värmländska chefer väldigt länge, säger Bengt Libäck, vd på Testhuset.

Ett lyckat undantag från den regeln är konsultfirman VVS Plan i Karlstad. Företaget är resultatet av en fusion mellan Värmetekniska byrån och Kvist konstruktionsbyrå. Sammanslagningen genomfördes 2010 och har varit lyckosam på flera sätt. I dag har företaget 21 anställda.

– Vi växer hela tiden och anställer en ny person varje år, säger vd:n och delägaren Per Widstrand.

Ville ta ett steg till

Företaget verkar i en mansdominerad bransch och hade tidigare en helt manlig ledning. Men nu ser det annorlunda ut.

– Vi ville ta ett steg till, säger Per Widstrand.

Ledningsgruppen kom fram till att man behövde en person utifrån som ser på verksamheten med nya ögon och kan ställa de oväntade och ibland obekväma frågorna.

– Vi var på det klara från början med att vi ville ha en extern styrelseordförande.

Efter att ha kommit i kontakt med Testhuset och Almi kom man fram till att Christina Lundqvist nog vore ett lämpligt namn. Hon har bred erfarenhet från styrelseuppdrag i värmländska företag och organisationer och såg direkt bristerna i hur beslut fattades.

– Styrelsearbete ska vara strategiskt, förut blev det ofta så att ledningsgruppen tog alla frågor på samma gång, säger hon.

Hon har varit styrelseordförande sedan januari i år. Sedan hon kom har det blivit en tydligare uppdelning mellan frågor som rör ägarna, styrelsen eller den operativa ledningen. Rätt fråga på rätt bord alltså.

Stort engagemang

Hon har mött ett drivet och engagerat gäng män som deltagit entusiastiskt i hennes arbete med att ta fram handlingsplaner och driva strategiska diskussioner.

– För att styrelsearbetet ska fungera måste det finnas en medvetenhet hos ägarna, och det finns det här, säger hon.

Ägarna är odelat positiva till förändringen.

– Det är mer stuns i styrelsearbetet nu, säger Per Widstrand.

Identifiera behoven

Egentligen är frågan om den idealiska uppsättningen av styrelseledamöter inte så komplicerad – i alla fall inte i teorin. Det handlar om att definiera var företaget befinner sig i dag och vart man vill. Det gäller att komma fram till vilka kompetenser och egenskaper som finns representerade i ledningen i dag och vilka man saknar för att komma dit man vill. Därefter gör man en kravprofil och rekryterar den som kommer närmast.

– Det ska inte handla om att rekrytera ”en bra person” utan den som svarar mot den kravprofil man ställer. Då måste man ofta söka utanför sitt nätverk, säger Anna Lundmark Lundbergh.

– Medelålders män känner medelålders män, och då blir det lätt en byggare till när man ska rekrytera, säger delägaren Bert Paulsson.

Gör man en ordentlig kravprofil på nästa styrelseledamot kan man komma fram till att den man söker inte behöver ha någon större fackkunskap om branschen.Som i fallet med Christina Lundqvist. Hon visste inget om VVS-konsulttjänster tidigare men det behövs inte. Den kompetensen fanns redan. Det de saknade för att ta nästa steg handlade om interna ledningsfrågor.

– Det finns ett driv i bolaget sedan tidigare, men processerna har blivit mer effektiva internt, säger hon.

Företag måste följa kundernas önskemål för att kunna konkurrera. Och det verkar som om könsblandade ledningsgrupper är en framgångsfaktor för att kunna förutse kundernas beteendemönster.

– De flesta köpbesluten i familjerna tas faktiskt av kvinnor. Det har visat sig att företag gör mer affärer om de har mångfald i ledningarna, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Företagspartner.

Almi jobbar på olika sätt med att hjälpa de värmländska företagen att vässa sitt styrelsearbete i allmänhet. Ett sätt att gjuta nytt liv i styrelserna är att få in fler kompetenta kvinnor.

36 kvinnliga chefer i Värmland har gått det nationella Almi-programmet Styrelsekraft som syftar till att främja kvinnors företagande. Under arbetet med det programmet växte en idé fram att hjälpa företagen med att matcha fram rätt person till styrelseuppdrag. Matchningsprojektet togs fram av Almi i samarbete med Testhuset i Karlstad.

Obefintlig rörlighet

– Rörligheten på management-nivån i värmländska företag är i princip obefintlig. I genomsnitt sitter värmländska chefer väldigt länge, säger Bengt Libäck, vd på Testhuset.

Ett lyckat undantag från den regeln är konsultfirman VVS Plan i Karlstad. Företaget är resultatet av en fusion mellan Värmetekniska byrån och Kvist konstruktionsbyrå. Sammanslagningen genomfördes 2010 och har varit lyckosam på flera sätt. I dag har företaget 21 anställda.

– Vi växer hela tiden och anställer en ny person varje år, säger vd:n och delägaren Per Widstrand.

Ville ta ett steg till

Företaget verkar i en mansdominerad bransch och hade tidigare en helt manlig ledning. Men nu ser det annorlunda ut.

– Vi ville ta ett steg till, säger Per Widstrand.

Ledningsgruppen kom fram till att man behövde en person utifrån som ser på verksamheten med nya ögon och kan ställa de oväntade och ibland obekväma frågorna.

– Vi var på det klara från början med att vi ville ha en extern styrelseordförande.

Efter att ha kommit i kontakt med Testhuset och Almi kom man fram till att Christina Lundqvist nog vore ett lämpligt namn. Hon har bred erfarenhet från styrelseuppdrag i värmländska företag och organisationer och såg direkt bristerna i hur beslut fattades.

– Styrelsearbete ska vara strategiskt, förut blev det ofta så att ledningsgruppen tog alla frågor på samma gång, säger hon.

Hon har varit styrelseordförande sedan januari i år. Sedan hon kom har det blivit en tydligare uppdelning mellan frågor som rör ägarna, styrelsen eller den operativa ledningen. Rätt fråga på rätt bord alltså.

Stort engagemang

Hon har mött ett drivet och engagerat gäng män som deltagit entusiastiskt i hennes arbete med att ta fram handlingsplaner och driva strategiska diskussioner.

– För att styrelsearbetet ska fungera måste det finnas en medvetenhet hos ägarna, och det finns det här, säger hon.

Ägarna är odelat positiva till förändringen.

– Det är mer stuns i styrelsearbetet nu, säger Per Widstrand.

Identifiera behoven

Egentligen är frågan om den idealiska uppsättningen av styrelseledamöter inte så komplicerad – i alla fall inte i teorin. Det handlar om att definiera var företaget befinner sig i dag och vart man vill. Det gäller att komma fram till vilka kompetenser och egenskaper som finns representerade i ledningen i dag och vilka man saknar för att komma dit man vill. Därefter gör man en kravprofil och rekryterar den som kommer närmast.

– Det ska inte handla om att rekrytera ”en bra person” utan den som svarar mot den kravprofil man ställer. Då måste man ofta söka utanför sitt nätverk, säger Anna Lundmark Lundbergh.

– Medelålders män känner medelålders män, och då blir det lätt en byggare till när man ska rekrytera, säger delägaren Bert Paulsson.

Gör man en ordentlig kravprofil på nästa styrelseledamot kan man komma fram till att den man söker inte behöver ha någon större fackkunskap om branschen.Som i fallet med Christina Lundqvist. Hon visste inget om VVS-konsulttjänster tidigare men det behövs inte. Den kompetensen fanns redan. Det de saknade för att ta nästa steg handlade om interna ledningsfrågor.

– Det finns ett driv i bolaget sedan tidigare, men processerna har blivit mer effektiva internt, säger hon.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.