2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

Hjälp till ett bättre liv

KARLSTAD. Vill ge hopp och verktyg för människor att växa sig starkare

Gör skillnad. I en Sverigeunik verksamhet jobbar EBL-skolan i Karlstad för att ge människor med behov av extra stöd just Ett Bättre Liv. Att inge hopp om att förändring är möjlig kan bli ljuset i tunneln för den som lider av psykisk ohälsa.

– Vi fokuserar på möjligheter, inte på problem. Det är lätt tappa tron på sig själv i glappet mellan att ha varit inskriven i psykiatrin och att komma ut och stå helt ensam.

Det säger Helen Hemberg Eriksson, verksamhetsledare och kursansvarig vid EBL-skolan som huserar under valven i gamla biblioteket i Haga i Karlstad.

Behoven styr

Här bedrivs en anpassad kursverksamhet med utgångspunkt från varje deltagares förutsättningar och behov. Det kan handla om kärnämnen som svenska och matte, men också om saker som stresshantering, problemlösning och vardagsekonomi. Grupperna är små och gruppdynamiken viktig.

– Vi vill försöka fånga upp människor som har hamnat i ett utanförskap. Därför riktar vi oss inte bara till personer med psykisk ohälsa utan även till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, säger Helen Hemberg Eriksson.

Rätt plats

Själv har hon en bakgrund som skötare inom psykiatrin. När EBL-skolan startade för ett tiotal år sedan kände hon att hittat rätt. I dag är hon tillsammans med pedagogen Eva Lövåker anställd av föreningen EBL-skolan.

– Jag vet att vi fyller en väldigt viktig funktion för många människor som behöver hitta verktyg att få bättre struktur på sina liv. Vi försöker hela tiden att ha fokus på det friska. Att se människor växa är fantastiskt!

– Resultaten är förhållandevis goda, sett över tid. Många av våra kursdeltagare har tagit steget vidare till arbetsträning och andra har gått hela vägen till studier eller jobb och egen försörjning.

Önskar arbetsro

Skolan startade som ett treårigt arvsfondsprojekt och har levt vidare genom olika bidrag från det offentliga.

Hur ser du på EBL-skolans framtid?

– På önskelistan står förstås att få lite arbetsro, det vill säga en långsiktig ekonomisk stabilitet. Då skulle vi kunna växa och sprida våra arbetsmetoder till andra kommuner och landsting.

– Vi fokuserar på möjligheter, inte på problem. Det är lätt tappa tron på sig själv i glappet mellan att ha varit inskriven i psykiatrin och att komma ut och stå helt ensam.

Det säger Helen Hemberg Eriksson, verksamhetsledare och kursansvarig vid EBL-skolan som huserar under valven i gamla biblioteket i Haga i Karlstad.

Behoven styr

Här bedrivs en anpassad kursverksamhet med utgångspunkt från varje deltagares förutsättningar och behov. Det kan handla om kärnämnen som svenska och matte, men också om saker som stresshantering, problemlösning och vardagsekonomi. Grupperna är små och gruppdynamiken viktig.

– Vi vill försöka fånga upp människor som har hamnat i ett utanförskap. Därför riktar vi oss inte bara till personer med psykisk ohälsa utan även till långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, säger Helen Hemberg Eriksson.

Rätt plats

Själv har hon en bakgrund som skötare inom psykiatrin. När EBL-skolan startade för ett tiotal år sedan kände hon att hittat rätt. I dag är hon tillsammans med pedagogen Eva Lövåker anställd av föreningen EBL-skolan.

– Jag vet att vi fyller en väldigt viktig funktion för många människor som behöver hitta verktyg att få bättre struktur på sina liv. Vi försöker hela tiden att ha fokus på det friska. Att se människor växa är fantastiskt!

– Resultaten är förhållandevis goda, sett över tid. Många av våra kursdeltagare har tagit steget vidare till arbetsträning och andra har gått hela vägen till studier eller jobb och egen försörjning.

Önskar arbetsro

Skolan startade som ett treårigt arvsfondsprojekt och har levt vidare genom olika bidrag från det offentliga.

Hur ser du på EBL-skolans framtid?

– På önskelistan står förstås att få lite arbetsro, det vill säga en långsiktig ekonomisk stabilitet. Då skulle vi kunna växa och sprida våra arbetsmetoder till andra kommuner och landsting.