2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

För mycket geografi - för lite innehåll

VÄRMLAND: Stina Höök (M) om utökat regionsamarbete

Regionrådet Stina Höök, (M), säger ja till bildandet av en regjonkommun i Värmland, sammanslagning av Region Värmland och landstinget som efterhand leder fram till ett folkvalt länsparlament, men hon är ytterst tveksam till beslut som leder till ett utökat regionsamarbete sydväst ut från Värmland.

- Jag ser inte riktigt vitsen med att något som blir större också skulle bli så mycket bättre. I frågan om en storregion är det alldeles för mycket geografisnack och för lite innehåll, säger regionrådet Stina Höök, ( M), Region Värmland.

NWT träffar Stina Höök en vacker sensommardag vid familjens gård, Bunäs, Kila socken, Säffle kommun.

- Det är här jag hämtar kraft och inspiration för mitt politiska arbete.

Hela Värmland

Att landsbygden ligger henne varmt om hjärtat står helt klart, men hon menar att landsbygden är en del av helheten Värmland.

- Jag vill gärna tala om Värmland som en helhet. Att hålla på och dela upp länet i olika kriszoner eller områden som måste få mer hjälp än andra är inte min grej. Hela Värmland skall växa och utvecklas och då är landsbygden en viktig del av detta.

Tillsammans med socialdemokraten och regionrådet Thomas Riste och de andra politikerna i regionen har Stina Höök ansvar för en budget på cirka en miljard kronor. Då är även kollektivtrafiken inräknad.

Politisk makt

Hur känns det att ha stor politisk makt?

- Jag brukar skämta med att all makt ï Värmland utgår från Kila Socken i Säffle där jag och landstingets ordförande och partikamraten, Fredrik Larsson är bosatta. Jag känner faktiskt en stor ödmjukhet i att fått det här uppdraget på regionnivå.

Har du ett eget arbetsutskott eller team som stöttar dig i arbetet?

- Inte alls. Jag bollar ärendena med mina partikamrater i Värmland.

Hur är relationen till Thomas Riste?

- Den är till stora delar bra, men i frågan om en storregion och samarbete sydväst ut i Sverige är vi totalt oense. Jag är inte särskilt rädd för att framföra min åsikter. Jag tror att Riste gillar raka puckar.

(S) röstade på ( M)

Stina Hööks farfar, socialdemokraten Harry Lendrup, Filipstad, var en stark personlighet. Nu avslöjar Stina Höök, att Harry Lendrup faktiskt röstade på henne i ett av valen.

- Jag kände stödet. Dessutom var farfar en person som vågade ta duster med vilken som helst. Han var rättvis och även om han stöttade mig i ett av valen var han ändå en varm anhängare av socialdemokratin.

Hjärtefrågan

Stina Höök är engagerad i många frågor, men en fråga bekymrar henne extra mycket.

-Det handlar om utbildningsläget i Värmland, som på sikt kan påverka tillväxten i länet. Alltför många, över 1 000 ungdomar i länet,, har för dåliga betyg för att gå vidare i gymnasiet och många hoppare av gymnasiet. Det här måste vi jobba hårdare med. Det är ingen idé att peka ut de kommuner där det är allra värst. Det gäller för oss alla att kämpa för en bättre utbildningsnivå.

Hon vill lägga mer resurser på nyföretagandet och utvecklingen av nyetablerade företag.

- Sedan skall vi vara riktigt noga med hur våra skattepengar och EU-pengarna används. Ibland blir jag mörkrädd över projekt som får mycket pengar, men som inte leder någon vart.

Turismen

Hon vill satsa mer på turismen och de småskaliga verksamheterna på landsbygden.

Vad tycker du om de värmländska klustren?

- Man kan ha mycket synpunkter på och om klustren, men de ingår i ett system inom EU som vi varken kan eller vill förändra. I princip gör klustren ett bra arbete, men det finns också exempel på mindre bra resultat i verksamheten.

Vad händer med klustret Stål & Verkstad, som har begärt hjälp av Region Värmland?

- Det pågår en process. Mer vill jag inte säga på den punkten.

FAKTA:

Namn: Stina Höök

Födelseort: Tensta

Ålder: 44 år

Bor: Bunäs , Säffle kommun

Familj: Maken Christer och fyra barn

Utbildning: El- och teletekniker, lärare

Jobb: IT-anställd i Benefit, lärare samt nu regionråd i Region Värmland.

Tjänar: 57 000 kronor per månad.

Senast lästa bok: Bombmakaren av Leif G W Persson

Sedan bio: Barnbio

Vad skrattar du mest åt? Barnen och personer med underfundig humor

När grät du senast? När jag var på manifestationen för Röda Korset i Säffle.

 

- Jag ser inte riktigt vitsen med att något som blir större också skulle bli så mycket bättre. I frågan om en storregion är det alldeles för mycket geografisnack och för lite innehåll, säger regionrådet Stina Höök, ( M), Region Värmland.

NWT träffar Stina Höök en vacker sensommardag vid familjens gård, Bunäs, Kila socken, Säffle kommun.

- Det är här jag hämtar kraft och inspiration för mitt politiska arbete.

Hela Värmland

Att landsbygden ligger henne varmt om hjärtat står helt klart, men hon menar att landsbygden är en del av helheten Värmland.

- Jag vill gärna tala om Värmland som en helhet. Att hålla på och dela upp länet i olika kriszoner eller områden som måste få mer hjälp än andra är inte min grej. Hela Värmland skall växa och utvecklas och då är landsbygden en viktig del av detta.

Tillsammans med socialdemokraten och regionrådet Thomas Riste och de andra politikerna i regionen har Stina Höök ansvar för en budget på cirka en miljard kronor. Då är även kollektivtrafiken inräknad.

Politisk makt

Hur känns det att ha stor politisk makt?

- Jag brukar skämta med att all makt ï Värmland utgår från Kila Socken i Säffle där jag och landstingets ordförande och partikamraten, Fredrik Larsson är bosatta. Jag känner faktiskt en stor ödmjukhet i att fått det här uppdraget på regionnivå.

Har du ett eget arbetsutskott eller team som stöttar dig i arbetet?

- Inte alls. Jag bollar ärendena med mina partikamrater i Värmland.

Hur är relationen till Thomas Riste?

- Den är till stora delar bra, men i frågan om en storregion och samarbete sydväst ut i Sverige är vi totalt oense. Jag är inte särskilt rädd för att framföra min åsikter. Jag tror att Riste gillar raka puckar.

(S) röstade på ( M)

Stina Hööks farfar, socialdemokraten Harry Lendrup, Filipstad, var en stark personlighet. Nu avslöjar Stina Höök, att Harry Lendrup faktiskt röstade på henne i ett av valen.

- Jag kände stödet. Dessutom var farfar en person som vågade ta duster med vilken som helst. Han var rättvis och även om han stöttade mig i ett av valen var han ändå en varm anhängare av socialdemokratin.

Hjärtefrågan

Stina Höök är engagerad i många frågor, men en fråga bekymrar henne extra mycket.

-Det handlar om utbildningsläget i Värmland, som på sikt kan påverka tillväxten i länet. Alltför många, över 1 000 ungdomar i länet,, har för dåliga betyg för att gå vidare i gymnasiet och många hoppare av gymnasiet. Det här måste vi jobba hårdare med. Det är ingen idé att peka ut de kommuner där det är allra värst. Det gäller för oss alla att kämpa för en bättre utbildningsnivå.

Hon vill lägga mer resurser på nyföretagandet och utvecklingen av nyetablerade företag.

- Sedan skall vi vara riktigt noga med hur våra skattepengar och EU-pengarna används. Ibland blir jag mörkrädd över projekt som får mycket pengar, men som inte leder någon vart.

Turismen

Hon vill satsa mer på turismen och de småskaliga verksamheterna på landsbygden.

Vad tycker du om de värmländska klustren?

- Man kan ha mycket synpunkter på och om klustren, men de ingår i ett system inom EU som vi varken kan eller vill förändra. I princip gör klustren ett bra arbete, men det finns också exempel på mindre bra resultat i verksamheten.

Vad händer med klustret Stål & Verkstad, som har begärt hjälp av Region Värmland?

- Det pågår en process. Mer vill jag inte säga på den punkten.

FAKTA:

Namn: Stina Höök

Födelseort: Tensta

Ålder: 44 år

Bor: Bunäs , Säffle kommun

Familj: Maken Christer och fyra barn

Utbildning: El- och teletekniker, lärare

Jobb: IT-anställd i Benefit, lärare samt nu regionråd i Region Värmland.

Tjänar: 57 000 kronor per månad.

Senast lästa bok: Bombmakaren av Leif G W Persson

Sedan bio: Barnbio

Vad skrattar du mest åt? Barnen och personer med underfundig humor

När grät du senast? När jag var på manifestationen för Röda Korset i Säffle.