2015-09-30 06:00

2015-09-30 06:00

En av världens äldsta sulfitfabriker

BRUKENS HISTORIA. DEL 5: Knut Wallenberg gick in som aktieägare

Världens äldsta i drift varande sulfitfabrik finns i Säffle. I dag ägs fabriken och pappersbruket av Nordic Paper, men de som bor i Säffle kommer alltid att kalla fabriken för Billeruds bruk. Före Nordic Paper har Billerud, Stora-koncernen och Peterson & Son ägt företaget.

Det finns de som hävdar att sulfitfabriken i Säffle är äldst i världen, men innan Gustav Theodor Lindstedt och Victor Folin 1882 lanserade sin sulfitmetod fanns det två sulfitfabriker i Sverige, Bergvik i Hälsingsland och Korndal i Mölndal som efterhand blev Papyrusfabriken.

Men det hör till saken att bägge fabrikerna hemlighöll sina tillverkningskunskaper, men det gjorde inte Lindstedt/ Folin. Därför kallas Säffle-fabriken för världens äldsta sulfitfabrik. Den nya fabriken kom i gång 1883 och fick en kapacitet på 500 årston.

Wallenberg satsade

Men som i så många andra företagsetableringar blev det problem med finansieringen. Folin reste till Stockholm och fick till ett samtal med löjtnanten och finansmannen Knut Wallenberg. Han gillade planerna och ställde upp med 15 000 kronor i aktiekapital. Det totala aktiekapitalet uppgick till 60 000 kronor. Utöver Knut Wallenberg var bankdirektör P. Malmberg, köpmannen E. Pettersson och köpmannen P.M. Smith aktieägare i det nya bolaget.

Enkelt

Folins patent överläts 1884 på Billerud AB. Den förste fabrikschefen Anders David Berglind skriver i sin industrihistoria, ” Hur var det möjligt att få ekonomi i en fabrikation med så enkla maskiner och så mycket handarbete. Det är oförståeligt för en modern tekniker. Folin måste ha varit en ovanligt energisk och seg natur som orkade hålla ut i denna miljö”.

1899 brann fabriksbyggnaderna ned till grunden, men redan 1900, sex månader efter branden, kunde fabriken köras i gång igen. Den tekniska utvecklingen under 1900-talet var imponerande. 1919 beslöt Billeruds styrelse att bygga ett pappersbruk. Det fanns även en spritfabrik inom anläggningen. Elaka tungor gjorde gällande att flera anställda inte besökte Systembolaget på många herrans år.

Framgång

1930-1950 konsoliderades bolaget, som hade framgång med sina fettäta papper, så kallad greaseproof-produkter.

1970-talet blev dramatiskt för bruket. Lågkonjunkturen slog hårt mot produktionen. Bland annat lade man ned en pappersmaskin. Man kan säga att Billeruds bruk låg till grund för Billerudskoncernen. 1990 såldes Billeruds bruk till norska Peterson & Son. 2006 såldes fabriken till Nordic Paper. I januari 2008 köpte Nordic Paper upp Wermland Paper, omfattande Bäckhammars bruk och Åmotfors Bruk. Nordic Paper är en industrigrupp som tillverkar specialpapper.

Källa: Boken Papper och massa i Värmland, Lennart Stolpe och NWT arkiv.

Det finns de som hävdar att sulfitfabriken i Säffle är äldst i världen, men innan Gustav Theodor Lindstedt och Victor Folin 1882 lanserade sin sulfitmetod fanns det två sulfitfabriker i Sverige, Bergvik i Hälsingsland och Korndal i Mölndal som efterhand blev Papyrusfabriken.

Men det hör till saken att bägge fabrikerna hemlighöll sina tillverkningskunskaper, men det gjorde inte Lindstedt/ Folin. Därför kallas Säffle-fabriken för världens äldsta sulfitfabrik. Den nya fabriken kom i gång 1883 och fick en kapacitet på 500 årston.

Wallenberg satsade

Men som i så många andra företagsetableringar blev det problem med finansieringen. Folin reste till Stockholm och fick till ett samtal med löjtnanten och finansmannen Knut Wallenberg. Han gillade planerna och ställde upp med 15 000 kronor i aktiekapital. Det totala aktiekapitalet uppgick till 60 000 kronor. Utöver Knut Wallenberg var bankdirektör P. Malmberg, köpmannen E. Pettersson och köpmannen P.M. Smith aktieägare i det nya bolaget.

Enkelt

Folins patent överläts 1884 på Billerud AB. Den förste fabrikschefen Anders David Berglind skriver i sin industrihistoria, ” Hur var det möjligt att få ekonomi i en fabrikation med så enkla maskiner och så mycket handarbete. Det är oförståeligt för en modern tekniker. Folin måste ha varit en ovanligt energisk och seg natur som orkade hålla ut i denna miljö”.

1899 brann fabriksbyggnaderna ned till grunden, men redan 1900, sex månader efter branden, kunde fabriken köras i gång igen. Den tekniska utvecklingen under 1900-talet var imponerande. 1919 beslöt Billeruds styrelse att bygga ett pappersbruk. Det fanns även en spritfabrik inom anläggningen. Elaka tungor gjorde gällande att flera anställda inte besökte Systembolaget på många herrans år.

Framgång

1930-1950 konsoliderades bolaget, som hade framgång med sina fettäta papper, så kallad greaseproof-produkter.

1970-talet blev dramatiskt för bruket. Lågkonjunkturen slog hårt mot produktionen. Bland annat lade man ned en pappersmaskin. Man kan säga att Billeruds bruk låg till grund för Billerudskoncernen. 1990 såldes Billeruds bruk till norska Peterson & Son. 2006 såldes fabriken till Nordic Paper. I januari 2008 köpte Nordic Paper upp Wermland Paper, omfattande Bäckhammars bruk och Åmotfors Bruk. Nordic Paper är en industrigrupp som tillverkar specialpapper.

Källa: Boken Papper och massa i Värmland, Lennart Stolpe och NWT arkiv.