2015-09-29 06:00

2015-09-29 08:42

Teknikcollege flyttas

NÄRINGSLIV: The paper province tar över från ett Stål & verkstad i kris

Teknikcollege flyttas från Stål & verkstad till The paper province. En konsekvens av att Stål & verkstad är inne i en finansiell svacka där man för tillfället tittar efter nya projekt att jobba med.

Jeanette Löfberg är processledare för Teknikcollege som hon tar med sig till The paper province när hon byter kluster 1 oktober. Det innebär att Håkan Nilsson blir ensam projektledare kvar i Stål & verkstad.

– Vi håller på att se över verksamheten som den är just nu när projekt tar slut och vi tittar efter nya, säger Håkan Nilsson.

Klusterorganisationen Stål & verkstad bildades 2006 för att på olika sätt stärka den värmländska basnäringen inom just stål och verkstadsindustrin. Det har bland annat gjorts genom seminarier, kompetensutvecklingsaktiviteter, studiebesök och forskning med samverkan och utveckling i fokus.

Halvering på tre år

Klustret har i dag 73 medlemmar, en halvering jämfört med 2012 då man hade150 medlemsföretag. Det påverkar finansieringen som utöver medlemsavgifter består av offentliga medel genom Regionerna Värmland, Örebro och Dalarna, Karlstads universitet, tolv värmländska kommuner (inte Hammarö, Grums, Munkfors och Årjäng) samt Hällefors kommun.

De offentligt satsade medlen har kunnat ”växlas upp” genom EU-finansiering av olika projekt. Projektverksamheten har varit en grund i verksamheten. Under en period hade klustret nio projektledare anställda men utan projekt inga projektledare och det är där man står i dag.

Oviss framtid

– Det som händer nu är att vi tittar över vad som finns och vad vi kan göra av det och vad vi mäktar med. Det finns hur mycket som helst att göra men det gäller att hitta finansiering, säger Håkan Nilsson.

Region Värmland har varit en stor finansiär, bland annat genom att Stål och verkstad sökt projektmedel via Region Värmland. Men hur det blir framöver kan inte ordförande Tomas Riste säga i dag.

– Stål och verkstad är i en brytningspunkt och det är företagen som får bestämma sig om de vill ha kvar klustret, säger Riste.

Att Stål & verkstad skulle stå inför en avveckling dementeras bestämt av Håkan Nilsson.

– Definitivt inte, säger Håkan Nilsson.

Styrelsens ambition är också att verksamheten ska fortsätta, enligt ledamöterna Rolf Jonsson, Valmet i Karlstad och Ellen Scott, Uddeholms AB. Det är också den informationen man gått ut med till medlemsföretagen.

– Vi har skalat ner verksamheten och får anpassa kostymen efter vilka resurser vi har, säger Rolf Jonsson.

– Det behöver ställas om helt och hållet. Teknikföretagen och vi vet inte vad som händer. Vi vill ha bra teknikutbildning och yrkeshögskoleutbildning som gynnar värmländska företag, inte att man åker på mässor, ger ut trycksaker och liknande, säger If Metalls ombudsman Thomas Rehn som är nöjd med att Teknikcollege flyttas till The paper province.

Jeanette Löfberg är processledare för Teknikcollege som hon tar med sig till The paper province när hon byter kluster 1 oktober. Det innebär att Håkan Nilsson blir ensam projektledare kvar i Stål & verkstad.

– Vi håller på att se över verksamheten som den är just nu när projekt tar slut och vi tittar efter nya, säger Håkan Nilsson.

Klusterorganisationen Stål & verkstad bildades 2006 för att på olika sätt stärka den värmländska basnäringen inom just stål och verkstadsindustrin. Det har bland annat gjorts genom seminarier, kompetensutvecklingsaktiviteter, studiebesök och forskning med samverkan och utveckling i fokus.

Halvering på tre år

Klustret har i dag 73 medlemmar, en halvering jämfört med 2012 då man hade150 medlemsföretag. Det påverkar finansieringen som utöver medlemsavgifter består av offentliga medel genom Regionerna Värmland, Örebro och Dalarna, Karlstads universitet, tolv värmländska kommuner (inte Hammarö, Grums, Munkfors och Årjäng) samt Hällefors kommun.

De offentligt satsade medlen har kunnat ”växlas upp” genom EU-finansiering av olika projekt. Projektverksamheten har varit en grund i verksamheten. Under en period hade klustret nio projektledare anställda men utan projekt inga projektledare och det är där man står i dag.

Oviss framtid

– Det som händer nu är att vi tittar över vad som finns och vad vi kan göra av det och vad vi mäktar med. Det finns hur mycket som helst att göra men det gäller att hitta finansiering, säger Håkan Nilsson.

Region Värmland har varit en stor finansiär, bland annat genom att Stål och verkstad sökt projektmedel via Region Värmland. Men hur det blir framöver kan inte ordförande Tomas Riste säga i dag.

– Stål och verkstad är i en brytningspunkt och det är företagen som får bestämma sig om de vill ha kvar klustret, säger Riste.

Att Stål & verkstad skulle stå inför en avveckling dementeras bestämt av Håkan Nilsson.

– Definitivt inte, säger Håkan Nilsson.

Styrelsens ambition är också att verksamheten ska fortsätta, enligt ledamöterna Rolf Jonsson, Valmet i Karlstad och Ellen Scott, Uddeholms AB. Det är också den informationen man gått ut med till medlemsföretagen.

– Vi har skalat ner verksamheten och får anpassa kostymen efter vilka resurser vi har, säger Rolf Jonsson.

– Det behöver ställas om helt och hållet. Teknikföretagen och vi vet inte vad som händer. Vi vill ha bra teknikutbildning och yrkeshögskoleutbildning som gynnar värmländska företag, inte att man åker på mässor, ger ut trycksaker och liknande, säger If Metalls ombudsman Thomas Rehn som är nöjd med att Teknikcollege flyttas till The paper province.