2015-09-17 16:41

2015-09-17 17:15

Så ska klimatet bli bättre för företagen

VÄRMLAND: Diplomerade lotsar i alla kommuner

Nu ska det bli enklare för företagen att ta kontakt med de värmländska kommunerna för att lösa olika näringslivsfrågor. I alla 16 kommuner finns för första gången diplomerade företagslotsar.

Region Värmland har finansierat projektet där 37 personer utbildats i lagstiftning, bygglov, upphandling, myndighetsutövning och service.

Lotsarna ska stärka och utveckla företagsklimatet i länet.

– Utbildningen är ett första steg för en gemensam kompetensplattform för kommunala frågor som rör företag och näringsliv i regionen. Nu har varje kommun bra förutsättningar för att arbeta vidare med lotsutbildningen och kompetensutveckla sina anställda, säger Ulrika Henrikson, företagslots i Karlstads kommun. Diplomeringen kvalitetssäkrar att det finns en gemensam kunskapsbas i regionen och visar att kommunerna aktivt arbetar med att öka kompetens och service gentemot det lokala näringslivet.

Kristina Lundberg är näringslivsutvecklare i Sunne kommun som även i år hyllades för att ha Värmlands bästa företagsklimat:

– Lotsutbildningen är en naturlig fortsättning på det arbete som vi gör för att förenkla för företagen i deras kontakt med oss, säger hon. Den ger oss på näringslivsenheten ett kvitto på att vi har tillräcklig kunskap om de lagar och krav som företag i olika branscher lyder under.

Region Värmland har finansierat projektet där 37 personer utbildats i lagstiftning, bygglov, upphandling, myndighetsutövning och service.

Lotsarna ska stärka och utveckla företagsklimatet i länet.

– Utbildningen är ett första steg för en gemensam kompetensplattform för kommunala frågor som rör företag och näringsliv i regionen. Nu har varje kommun bra förutsättningar för att arbeta vidare med lotsutbildningen och kompetensutveckla sina anställda, säger Ulrika Henrikson, företagslots i Karlstads kommun. Diplomeringen kvalitetssäkrar att det finns en gemensam kunskapsbas i regionen och visar att kommunerna aktivt arbetar med att öka kompetens och service gentemot det lokala näringslivet.

Kristina Lundberg är näringslivsutvecklare i Sunne kommun som även i år hyllades för att ha Värmlands bästa företagsklimat:

– Lotsutbildningen är en naturlig fortsättning på det arbete som vi gör för att förenkla för företagen i deras kontakt med oss, säger hon. Den ger oss på näringslivsenheten ett kvitto på att vi har tillräcklig kunskap om de lagar och krav som företag i olika branscher lyder under.