2015-09-17 17:57

2015-09-17 17:57

Arbetsförmedlingen besöker 600 företag

VÄRMLAND.: Ny prognos för jobben

De närmaste veckorna kommer över 600 värmländska arbetsgivare att få besök av intervjuare från Arbetsförmedlingen. Företagarna ska ge sin syn på arbetsmarknadsläget och framtiden inför den nya jobbprognos som ska presenteras.

– Vi besöker 450 privata arbetsgivare och resten i offentlig sektor som geografiskt täcker hela Värmland och alla branscher, säger Ann Mannerstedt, analytiker på Arbetsförmedlingen i Karlstad.

Företagarna som intervjuas har minst fem anställda och samtliga större företag med över 100 anställda får besök. Dessutom alla kommuner och landstinget.

– Arbetsgivarna får svara på frågor om sysselsättningen och om de planerar att nyanställa. Jag kommer sedan att sammanställa materialet till en prognos som presenteras den 9 december.

Arbetsförmedlingarna i hela landet gör jobbprognoser två gånger om året, vår och höst.

– I Värmland är bristen på arbetskraft i dag störst inom vården på den offentliga sektorn där både sjuksköterskor och undersköterskor efterfrågas. Dessutom inom utbildning där lärarbristen är hög.

Ann Mannerstedt betonar att Arbetsförmedlingens besök hos länets arbetsgivare är en förutsättning för prognosens kvalitet.

– Vi besöker 450 privata arbetsgivare och resten i offentlig sektor som geografiskt täcker hela Värmland och alla branscher, säger Ann Mannerstedt, analytiker på Arbetsförmedlingen i Karlstad.

Företagarna som intervjuas har minst fem anställda och samtliga större företag med över 100 anställda får besök. Dessutom alla kommuner och landstinget.

– Arbetsgivarna får svara på frågor om sysselsättningen och om de planerar att nyanställa. Jag kommer sedan att sammanställa materialet till en prognos som presenteras den 9 december.

Arbetsförmedlingarna i hela landet gör jobbprognoser två gånger om året, vår och höst.

– I Värmland är bristen på arbetskraft i dag störst inom vården på den offentliga sektorn där både sjuksköterskor och undersköterskor efterfrågas. Dessutom inom utbildning där lärarbristen är hög.

Ann Mannerstedt betonar att Arbetsförmedlingens besök hos länets arbetsgivare är en förutsättning för prognosens kvalitet.