2015-09-16 15:32

2015-09-16 15:32

Så ökar skatten för dig

DYRARE

Regeringen säger att den satsar, men det kommer också att kosta 36 miljarder.

För varje yrkesverksam värmlänning blir det 4 400 kronor och 700 kronor till om man räknar in skattehöjningarna från 1 augusti. Totalt tas ytterligare 783 miljoner ut i skatt från värmlänningarna.

Siffrorna har Skattebetalarnas förening räknat fram genom att fördela länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de skattehöjningar som aviserats inom varje område.

Regeringen har aviserat en lång rad skattehöjningar, bland annat höjd inkomstbeskattning, höjd bensinskatt, försämrat RUT- och ROT avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. Höjda skatter på arbete, försämrat ROT-avdrag och höjd bensinskatt är de skattehöjningar som hushållen kommer att märka av i första hand.

 

För varje yrkesverksam värmlänning blir det 4 400 kronor och 700 kronor till om man räknar in skattehöjningarna från 1 augusti. Totalt tas ytterligare 783 miljoner ut i skatt från värmlänningarna.

Siffrorna har Skattebetalarnas förening räknat fram genom att fördela länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de skattehöjningar som aviserats inom varje område.

Regeringen har aviserat en lång rad skattehöjningar, bland annat höjd inkomstbeskattning, höjd bensinskatt, försämrat RUT- och ROT avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. Höjda skatter på arbete, försämrat ROT-avdrag och höjd bensinskatt är de skattehöjningar som hushållen kommer att märka av i första hand.