2015-09-10 11:07

2015-09-10 11:07

Pappersbruket stängs i Bäckhammar

NORDIC PAPER. 600 jobbar med renovering och utbyggnad för 29 miljoner kronor

Klockan sex på söndag morgon slår Nordic Paper igen pappersbruket i Bäckhammar med 270 anställda. Då går startskottet för en veckas intensivt underhållsarbete. Totalkostnad: 29 miljoner kronor plus investeringar.

– De tre största projekten för årets stopp gäller utbyte av delar i mesaugnen, renovering av sodapannan och sprängning av sista delen till råvattenledningen, säger brukets kommunikatör Marie Stenquist.

Totalt kommer växelvis mellan 550 och 600 personer knutna till olika entreprenörer att jobba dygnet runt fram till nästa söndag den 21 september när produktionen startas igen.

Jättelyft

– Det här innebär ett otroligt lyft för verksamheten, säger underhållschef och stoppsamordnare Peter Bergkvist.

När de cirka 240 metrarna resterande ledning dragits innebär det att man i stället för 450 liter vatten i sekunden kommer få in upp till 600 liter vatten per sekund från Vänern.

Per Axelsson som är projektledare för råvattenprojektet säger att det här bland annat innebär renare vatten och lägre temperatur på kylvattnet som går ut i Visman.

– Det betyder att hela systemet blir renare vilket innebär minskat underhåll.

Konkurrenskraft

Renoveringen av sodapannan ger möjlighet till ökad produktionskapacitet som är Nordic Papers största konkurrenskraft.

Vid Brattsand där pumpstationen från Vänern finns jobbas det intensivt inför stoppet.

– Här ute har vi byggt till en helt ny del som del i projektet med råvattenledningen och på vissa ställen kan man se både den nya och den gamla ledningen som kommer ligga kvar som reservledning även i framtiden, berättar projektingenjör Anton Teller.

Härifrån pumpas Vänervattnet en mil in till fabriken i Bäckhammar.

– De tre största projekten för årets stopp gäller utbyte av delar i mesaugnen, renovering av sodapannan och sprängning av sista delen till råvattenledningen, säger brukets kommunikatör Marie Stenquist.

Totalt kommer växelvis mellan 550 och 600 personer knutna till olika entreprenörer att jobba dygnet runt fram till nästa söndag den 21 september när produktionen startas igen.

Jättelyft

– Det här innebär ett otroligt lyft för verksamheten, säger underhållschef och stoppsamordnare Peter Bergkvist.

När de cirka 240 metrarna resterande ledning dragits innebär det att man i stället för 450 liter vatten i sekunden kommer få in upp till 600 liter vatten per sekund från Vänern.

Per Axelsson som är projektledare för råvattenprojektet säger att det här bland annat innebär renare vatten och lägre temperatur på kylvattnet som går ut i Visman.

– Det betyder att hela systemet blir renare vilket innebär minskat underhåll.

Konkurrenskraft

Renoveringen av sodapannan ger möjlighet till ökad produktionskapacitet som är Nordic Papers största konkurrenskraft.

Vid Brattsand där pumpstationen från Vänern finns jobbas det intensivt inför stoppet.

– Här ute har vi byggt till en helt ny del som del i projektet med råvattenledningen och på vissa ställen kan man se både den nya och den gamla ledningen som kommer ligga kvar som reservledning även i framtiden, berättar projektingenjör Anton Teller.

Härifrån pumpas Vänervattnet en mil in till fabriken i Bäckhammar.