2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Nordic Medtest på egna ben

KARLSTAD

Nordic Medtest som utvecklats i ett regionalt samarbete mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet invigde på torsdagen sina nya lokaler i Karlstad.

Efter tre år som externt finansierat samarbetsprojekt går Nordic Medtest in i en ny utvecklingsfas den 1 oktober 2015 som självfinansierat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården.

– Nu är vi redo och mogna att stå på egna ben, förklarar verksamhetsansvarige Peter Furster.

Han konstaterar att projektet har varit mycket framgångsrikt och visat att det finns ett stort behov av Medtests tjänster inom e-hälsa. Och därmed en snabbt växande marknad både nationellt och internationellt.

Nordic Medtest har idag ett 30-tal medarbetare - och antalet egna medarbetare, inhyrda konsulter och andra externa samarbetspartners i olika testprojekt förväntas öka i takt med allt fler kunder och allt mer komplexa testuppdrag inom nationella e-hälsotjänster.

Ambitionen är att Nordic Medtest ska bli ett offentligt bolag med säte i Karlstad snarast möjligt. Men i väntan på detta tar Landstinget i Värmland ansvar för fortsatt drift av Nordic Medtest under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016.

 

Efter tre år som externt finansierat samarbetsprojekt går Nordic Medtest in i en ny utvecklingsfas den 1 oktober 2015 som självfinansierat nationellt kompetenscenter för test och kvalitetssäkring av IT i vården.

– Nu är vi redo och mogna att stå på egna ben, förklarar verksamhetsansvarige Peter Furster.

Han konstaterar att projektet har varit mycket framgångsrikt och visat att det finns ett stort behov av Medtests tjänster inom e-hälsa. Och därmed en snabbt växande marknad både nationellt och internationellt.

Nordic Medtest har idag ett 30-tal medarbetare - och antalet egna medarbetare, inhyrda konsulter och andra externa samarbetspartners i olika testprojekt förväntas öka i takt med allt fler kunder och allt mer komplexa testuppdrag inom nationella e-hälsotjänster.

Ambitionen är att Nordic Medtest ska bli ett offentligt bolag med säte i Karlstad snarast möjligt. Men i väntan på detta tar Landstinget i Värmland ansvar för fortsatt drift av Nordic Medtest under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016.