2015-08-31 12:01

2015-08-31 12:01

Sveriges mest unika semesterhus är till salu

VÄRMLAND

Mitt i de värmländska skogarna finns det utfällbara Dragspelshuset som ritats av arkitekterna Maartje Lammers och Boris Zeisser från Nederländerna. Nu kan det bli ditt för 3,5 miljoner kronor.

Huset har ritats för att på bästa sätt smälta in i naturen och själva kallar arkitekterna stilen skämtsamt för “Art d’Eco”. Den spektakulära byggnaden ligger dold, långt in i skogen, och blir nästintill osynlig när den fälls ihop eftersom alla fönster då skyms av fasaden i kanadensiskt ceder. Sett från sjön liknar byggnaden mer en bergsknalle än ett hus.

Intill huset porlar en bäck som mynnar ut i sjön framför byggnaden. För att huset skulle kunna byggas så nära bäcken som möjligt, kom arkitekterna fram till den kreativa lösningen att göra det utfällbart. I och med det kan boytan expanderas från 45 kvadratmeter till cirka 72 kvadratmeter. 

Medieintresset för huset har varit stort sedan det stod klart 2004. Flertalet tv-inslag om huset har gjorts av bland annat UR och TV8.  Dessutom uppmärksammades huset i Dagens Nyheter som 2009 publicerade ett reportage om ”Dragspelshuset i skogen”.

Huset har ritats för att på bästa sätt smälta in i naturen och själva kallar arkitekterna stilen skämtsamt för “Art d’Eco”. Den spektakulära byggnaden ligger dold, långt in i skogen, och blir nästintill osynlig när den fälls ihop eftersom alla fönster då skyms av fasaden i kanadensiskt ceder. Sett från sjön liknar byggnaden mer en bergsknalle än ett hus.

Intill huset porlar en bäck som mynnar ut i sjön framför byggnaden. För att huset skulle kunna byggas så nära bäcken som möjligt, kom arkitekterna fram till den kreativa lösningen att göra det utfällbart. I och med det kan boytan expanderas från 45 kvadratmeter till cirka 72 kvadratmeter. 

Medieintresset för huset har varit stort sedan det stod klart 2004. Flertalet tv-inslag om huset har gjorts av bland annat UR och TV8.  Dessutom uppmärksammades huset i Dagens Nyheter som 2009 publicerade ett reportage om ”Dragspelshuset i skogen”.