2015-08-17 15:36

2015-08-17 15:36

500 får gå från Evry

IT: Oklart hur det påverkar Karlstad

Den norska IT-konsulten Evry ska minska antalet heltidsanställda i Norge och Sverige med 500–550 personer.
Hur de närmare 80 anställda i Karlstad kommer att påverkas är inte klart.

Personalnedskärningar och andra besparingsåtgärder beräknas sänka de årliga kostnaderna med 400–500 miljoner norska kronor.

Bakgrunden till neddragningarna är att den finansiella utvecklingen för Evry är otillfredsställande, enligt bolaget.

– Kortsiktigt kommer åtgärderna att leda till ett bättre resultat, och långsiktigt kommer Evry att bli konkurrenskraftigare, säger Sverigechefen Niclas Ekblad till NWT.

Konsulterna går bra

Enligt honom går IT-konsultverksamheten bra.

– Vi tar kontinuerligt in nya kunder och vi har en bra underliggande verksamhet.

Problemet är att bolaget har för höga kostnader för administration, försäljning och ledning.

– Det är inom de områdena besparingarna kommer att ske framför allt, säger Niclas Ekblad.

Verksamheterna i Karlstad kommer att påverkas, men det är oklart hur.

– Merparten av nedskärningarna på 550 personer kommer att ske i Norge. Vi har 2 200 anställda i Sverige, och åtgärderna kommer att slå lika över hela landet, så det blir inga stora förändringar just i Karlstad.

Förhandlingar om personalneddragningarna kommer att inledas i år. Andra åtgärder som rör bolagsstrukturen kommer att ske nästa år. Meningen är att Evry ska rensa bland dotterbolagen och lyfta upp fler verksamheter i moderbolaget.

Personalnedskärningar och andra besparingsåtgärder beräknas sänka de årliga kostnaderna med 400–500 miljoner norska kronor.

Bakgrunden till neddragningarna är att den finansiella utvecklingen för Evry är otillfredsställande, enligt bolaget.

– Kortsiktigt kommer åtgärderna att leda till ett bättre resultat, och långsiktigt kommer Evry att bli konkurrenskraftigare, säger Sverigechefen Niclas Ekblad till NWT.

Konsulterna går bra

Enligt honom går IT-konsultverksamheten bra.

– Vi tar kontinuerligt in nya kunder och vi har en bra underliggande verksamhet.

Problemet är att bolaget har för höga kostnader för administration, försäljning och ledning.

– Det är inom de områdena besparingarna kommer att ske framför allt, säger Niclas Ekblad.

Verksamheterna i Karlstad kommer att påverkas, men det är oklart hur.

– Merparten av nedskärningarna på 550 personer kommer att ske i Norge. Vi har 2 200 anställda i Sverige, och åtgärderna kommer att slå lika över hela landet, så det blir inga stora förändringar just i Karlstad.

Förhandlingar om personalneddragningarna kommer att inledas i år. Andra åtgärder som rör bolagsstrukturen kommer att ske nästa år. Meningen är att Evry ska rensa bland dotterbolagen och lyfta upp fler verksamheter i moderbolaget.