2015-08-14 10:25

2015-08-14 12:19

Värmlandsmjölken tillbaka

VÄRMLANDS NYSÄTER: Bönderna får 1 krona mer av nystartade mejeriet

Från november ska det åter gå att handla lokalproducerad mjölk i Värmland. Detta sedan Konsum Värmland tecknat en avsiktsförklaring med nybildade Wermlands Mejeri AB i Värmlands Nysäter.
– Vi förhandlar även med Ica och siktar på att totalt kunna sälja 4 miljoner liter per år, säger Wermlands Mejeris vd Yngve Gustafsson.

Konsum Värmland har ambitionen att sälja 2,5 miljoner liter värmländsk mjölk. Det är 20-30 procent av den totala försäljningen.

– En del av vår affärsidé är att vi brinner för lokal livsmedelsproduktion. Konsumenterna efterfrågar Värmlandsmjölk och vi har försökt hitta en lösning ända sedan Milko lade ner sin verksamhet i Karlstad, säger Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander.

Bra start

Mejeris vd Yngve Gustafsson är också nöjd:

– Det här betyder en riktigt bra start för oss, säger han.

Målet har varit att värna den lokalproducerade mjölken och öka lönsamheten för de värmländska mjölkbönderna.

1 krona mer per liter

– Bonden kommer att få mellan 90 öre och 1 krona mer betalt per liter mjölk. För konsumenten betyder det ungefär 1,25-2 kronor dyrare per liter.

Leveranserna till mejeriet kommer att ske från bönderna i närområdet som visat ett mycket stort intresse.

– De marknadsundersökningar som gjorts visar att konsumenterna är beredda att betala mer för lokalproducerad mjölk. Så allt ser väldigt positivt ut.

Han får medhåll av Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander:

Säljstart i november

– Jag är övertygad om att det finns en marknad för en dyrare lokalproducerad mjölk, säger han. Men då vill också konsumenten veta varifrån mjölken kommer, och hur mycket som kommer mjölkbonden till del.

I Värmlands Nysäter kommer man att producera standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och grädde. Förutom vd:n ska mejeriet ha två anställda.

– Nu håller vi på att installera alla maskiner med sikte på produktionsstart den 1 november och leverans ut i butikerna måndag den 2 november, säger mejeri-vd:n Yngve Gustafsson.

Konsum Värmland har ambitionen att sälja 2,5 miljoner liter värmländsk mjölk. Det är 20-30 procent av den totala försäljningen.

– En del av vår affärsidé är att vi brinner för lokal livsmedelsproduktion. Konsumenterna efterfrågar Värmlandsmjölk och vi har försökt hitta en lösning ända sedan Milko lade ner sin verksamhet i Karlstad, säger Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander.

Bra start

Mejeris vd Yngve Gustafsson är också nöjd:

– Det här betyder en riktigt bra start för oss, säger han.

Målet har varit att värna den lokalproducerade mjölken och öka lönsamheten för de värmländska mjölkbönderna.

1 krona mer per liter

– Bonden kommer att få mellan 90 öre och 1 krona mer betalt per liter mjölk. För konsumenten betyder det ungefär 1,25-2 kronor dyrare per liter.

Leveranserna till mejeriet kommer att ske från bönderna i närområdet som visat ett mycket stort intresse.

– De marknadsundersökningar som gjorts visar att konsumenterna är beredda att betala mer för lokalproducerad mjölk. Så allt ser väldigt positivt ut.

Han får medhåll av Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander:

Säljstart i november

– Jag är övertygad om att det finns en marknad för en dyrare lokalproducerad mjölk, säger han. Men då vill också konsumenten veta varifrån mjölken kommer, och hur mycket som kommer mjölkbonden till del.

I Värmlands Nysäter kommer man att producera standardmjölk, mellanmjölk, lättmjölk och grädde. Förutom vd:n ska mejeriet ha två anställda.

– Nu håller vi på att installera alla maskiner med sikte på produktionsstart den 1 november och leverans ut i butikerna måndag den 2 november, säger mejeri-vd:n Yngve Gustafsson.