Fler företag får låna för att växa

VÄRMLAND: Stark framtidstro bland företag

Konkurserna minskar, nyföretagandet ökar och framtidstron bland de värmländska företagen är starkare i år än förra året. Det konstaterar Almi Värmland, som också gläds åt ett stort intresse för det nya Tillväxtlånet.

Det har hänt något i det värmländska näringslivet.

– Det är mer positivt nu, det är en påtaglig skillnad mot förra året. Då var det mer avvaktande, säger Thomas Olsson, finansieringsansvarig på Almi Företagspartner i Karlstad.

– Det är högt tryck både på låne- och rådgivningssidan. Det är en 50-procentig ökning av antalet företag som finansierar sin utveckling hos Almi jämfört med samma tid förra året, säger Almis vd Anna Lundmark Lundbergh.

Rådgivning och lån

Almis uppgift är att stimulera tillväxt i företagen genom rådgivning och hjälp med finansiering via lån. Kunderna är både nya och etablerade företag i olika branscher. När det gäller utlåningen fungerar Almi som ett komplement till bankerna. Det fina med Almi, ur företagens synvinkel, är att de kan låna ut även i de fall där banken bedömer riskerna som för höga.

Med låneerbjudandet kommer också en naturlig dialog med långivaren, och ibland lite jobbiga frågor om hur företaget kan utvecklas. Den relationen, de frågorna, kan vara en ovärderlig hjälp för företagaren som har kört fast och inte utvecklas längre. Stöttningen från Almi kan exempelvis leda till att företagaren tar in ny kompetens, och släpper ifrån sig saker som han eller hon har skött själv tidigare.

– Det handlar om att våga, att se möjligheterna till tillväxt, säger Thomas Olsson.

Nytt verktyg

I februari fick Almi ett verktyg till när det gäller att hjälpa företagen: det nya tillväxtlånet som backas upp av Europeiska investeringsfonden. Det nya lånet är speciellt riktat mot innovativa företag som befinner sig i den kritiska fasen när man ska utveckla verksamheten – till exempel ta fram nya produkter eller tjänster. Här kan företagen befinna sig i något som Thomas Olsson kallar ”Dödens dal”. Potentialen i satsningen kan vara enorm, men är riskerna stora kan allt falla på finansieringen. Här fyller det nya tillväxtlånet en viktig funktion.

Amorteringfritt

Lånet kan ges med lägre ränta och längre löptid än Almis andra lån, och företagen kan få slippa amortera i upp till tre år.

– Framför allt handlar det om att företagen kan få låna alls, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Tydligen är Värmland ett innovativt län, för suget efter tillväxtlånet har varit stort.

– Ja, det går bättre än planerat, säger Anna Lundmark Lundbergh. I dag står tillväxtlånet för 10 procent av antalet krediter, och 20 procent av kapitalet.

Ser effekter

Almi ser också att det faktiskt händer saker i företagen som lånar, tack vare de nya pengarna.

– Lånet bidrar till att fler innovativa företag kan satsa och utvecklas i både tidiga och mogna faser.

Tvåårigt försök

Lånet är ett försök som ska pågå i två år. I hela Sverige finns det 1,2 miljarder att låna under den tiden. Redan nu, efter ett halvår, har halva summan, 600 miljoner, lånats ut.

– Det fyller helt klart ett behov, säger Anna Lundmark Lundbergh.

2015-08-12 06:00

2015-08-12 13:17