2015-07-29 09:35

2015-07-29 09:35

Få läser avtalen på internet

Många handlar på internet - men få läser avtalen för köpet. En ny undersökning visar att bara 15 procent scrollar igenom avtalet.

På internet finns det mesta, shopping, kommunikation och underhållning. Det blir allt vanligare att handla på nätet, och därmed också att kryssa i rutan som intygar att du läst igenom alla villkor för köpet.

Texterna är ofta långa och svårförstådda. Mellan raderna kan det gömma sig lite vad som helst, men det har få koll på.

En undersökning visar att bara 15 procent läser igenom villkoren innan de godkänner avtalet.

Det kan leda till missförstånd i pris eller bindingstid och kan också vara integritetskränkande om du godkänner att uppgifter om dig själv läggs ut som du inte gått med på.

- Skriftliga avtal är bra för att undvika missförstånd och för att man i efterhand kan gå tillbaka och se vad man faktiskt kom överens om, säger Ulf Stefansson, jurist på konsumetverket, till TT.

Men då gäller det också att läsa igenom vad som faktiskt står.

På internet finns det mesta, shopping, kommunikation och underhållning. Det blir allt vanligare att handla på nätet, och därmed också att kryssa i rutan som intygar att du läst igenom alla villkor för köpet.

Texterna är ofta långa och svårförstådda. Mellan raderna kan det gömma sig lite vad som helst, men det har få koll på.

En undersökning visar att bara 15 procent läser igenom villkoren innan de godkänner avtalet.

Det kan leda till missförstånd i pris eller bindingstid och kan också vara integritetskränkande om du godkänner att uppgifter om dig själv läggs ut som du inte gått med på.

- Skriftliga avtal är bra för att undvika missförstånd och för att man i efterhand kan gå tillbaka och se vad man faktiskt kom överens om, säger Ulf Stefansson, jurist på konsumetverket, till TT.

Men då gäller det också att läsa igenom vad som faktiskt står.