2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Katastrofläge för mjölkproducenterna

STORA GÅRDSÅS: Räddningsplankan - ett statligt direktstöd

Den 3 augusti sänks Arlas avräkningspris till mjölkproducenterna med nio öre till 2:59 kronor per kilo mjölk. Därmed har de värmländska mjölkproducenterna fått flera prissänkningar i rad och ett kommande avräkningspris som blir fem öre lägre än dåvarande mejeriföreningens Milkos lägsta pris 2005 på 2:64 kronor.
- Nu handlar det inte längre om kris. Nu är katastrofen ett faktum. Det enda som kan rädda upp situationen är ett statligt direktstöd, där Norrlandsstödet kan vara en mall för utbetalning, säger Andreas Strandberg, Stora Gårdsås, Årbotten, någon mil utanför Arvika.

Andreas Strandberg och hans hustru Annica är mycket bekymrade. De har 60 mjölkkor i sin besättning.

- När jag säger att inkomsterna inte räcker för att betala räkningarna gör jag mig till talesman för alla mjölkproducenterna i Sverige och Värmland. Bankerna gör sitt yttersta för att hjälpa alla som drabbas, men för flera bönder har situationen lett fram till rekonstruktion av företaget. Varje dag försvinner det en mjölkproducent i Sverige.

Ytterligare sänkning

Det värsta av allt är att Arla i sina prognoser inte kan se någon kortsiktig förbättring av avräkningspriset.

- Vi tror att det kommer ytterligare en sänkning under hösten, säger Andreas Strandberg.

Det som nu händer kommer på olika sätt att ge avtryck på landsbygden.

- Får vi inte upp lönsamheten totalt sett inom lantbrukets olika delar kommer detta att innebära nedläggning av betesmark och total utarmning av landsbygden.

Varken Annica eller Andreas är för statliga bidrag, men nu är måttet rågat och hjälpen måste komma.

- Vi är en familj på fem personer och vi försöker hålla nere kostnaderna, men det är rejält besvärligt att få ekonomin att gå ihop, säger Annica.

Starkt kritisk

Andreas är starkt kritisk till de förtroendevalda och topparna inom LRF som vid Sveriges EU-inträde inte var tillräckligt vaksamma.

- Det haglade av felbedömningar och de förtroendevalda och LRF-ledningen manade oss små bönder att köra på, bli större och få del av förbättringarna på världsmarknaden. Det mesta har slagit fel och nu står vi där med lång näsa. Arla hänvisar till minskad efterfrågan ute på världsmarknaden.

Vid föregående årsskifte valde Andreas och Annica att gå ur LRF.

- De höjde avgifterna rätt kraftigt. Det går det inte att betala 5 000- 6 000 i avgift och inte få någonting tillbaka. Då kan vi hellre ta de pengarna och åka med barnen till Liseberg i Göteborg.

Nu hoppas mjölkproducenterna på konsumenternas agerande,

- Köp svenska varor. ICA:s egen grädde, en så kallad EMV-vara, kommer från Österrike och smöret beskrivs komma från EU, men inte från vilket land . Om man ser den röda mjölkkossan och Arlas märke på förpackningen handlar det förhoppningsvis om svensk mjölk och svensk grädde.

Tuffa tag i Frankrike

I Frankrike och Spanien tar bönderna till allt tuffare tag med brända däck, stora demonstrationer och traktorer som blockerar vägarna. Är det dags för de svenska mjölkproducenterna att tuffa till sig?

- Vi har inte den kulturen. I stället hoppas vi att politikerna kommer oss till hjälp och att medierna observerar vår extremt svåra situation. Vi måste snabbt få ett besked från regeringen, säger Andreas Strandberg.

Andreas Strandberg och hans hustru Annica är mycket bekymrade. De har 60 mjölkkor i sin besättning.

- När jag säger att inkomsterna inte räcker för att betala räkningarna gör jag mig till talesman för alla mjölkproducenterna i Sverige och Värmland. Bankerna gör sitt yttersta för att hjälpa alla som drabbas, men för flera bönder har situationen lett fram till rekonstruktion av företaget. Varje dag försvinner det en mjölkproducent i Sverige.

Ytterligare sänkning

Det värsta av allt är att Arla i sina prognoser inte kan se någon kortsiktig förbättring av avräkningspriset.

- Vi tror att det kommer ytterligare en sänkning under hösten, säger Andreas Strandberg.

Det som nu händer kommer på olika sätt att ge avtryck på landsbygden.

- Får vi inte upp lönsamheten totalt sett inom lantbrukets olika delar kommer detta att innebära nedläggning av betesmark och total utarmning av landsbygden.

Varken Annica eller Andreas är för statliga bidrag, men nu är måttet rågat och hjälpen måste komma.

- Vi är en familj på fem personer och vi försöker hålla nere kostnaderna, men det är rejält besvärligt att få ekonomin att gå ihop, säger Annica.

Starkt kritisk

Andreas är starkt kritisk till de förtroendevalda och topparna inom LRF som vid Sveriges EU-inträde inte var tillräckligt vaksamma.

- Det haglade av felbedömningar och de förtroendevalda och LRF-ledningen manade oss små bönder att köra på, bli större och få del av förbättringarna på världsmarknaden. Det mesta har slagit fel och nu står vi där med lång näsa. Arla hänvisar till minskad efterfrågan ute på världsmarknaden.

Vid föregående årsskifte valde Andreas och Annica att gå ur LRF.

- De höjde avgifterna rätt kraftigt. Det går det inte att betala 5 000- 6 000 i avgift och inte få någonting tillbaka. Då kan vi hellre ta de pengarna och åka med barnen till Liseberg i Göteborg.

Nu hoppas mjölkproducenterna på konsumenternas agerande,

- Köp svenska varor. ICA:s egen grädde, en så kallad EMV-vara, kommer från Österrike och smöret beskrivs komma från EU, men inte från vilket land . Om man ser den röda mjölkkossan och Arlas märke på förpackningen handlar det förhoppningsvis om svensk mjölk och svensk grädde.

Tuffa tag i Frankrike

I Frankrike och Spanien tar bönderna till allt tuffare tag med brända däck, stora demonstrationer och traktorer som blockerar vägarna. Är det dags för de svenska mjölkproducenterna att tuffa till sig?

- Vi har inte den kulturen. I stället hoppas vi att politikerna kommer oss till hjälp och att medierna observerar vår extremt svåra situation. Vi måste snabbt få ett besked från regeringen, säger Andreas Strandberg.