2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Fack tar strid för flexpension

ARBETSLIV: Vi kommer att behöva jobba längre

Hälften av de unga vuxna tvivlar på att de ska orka jobba fram till pensionsdagen. Nio av tio under 30 år tror att de kommer att behöva arbeta längre än till 65.
Siffrorna lyfts fram av fackförbundet Unionen, som kämpar för flexiblare pensionsregler.

En ny undersökning som Unionen låtit Novus ta fram visar att unga är pessimistiska i synen på sin egen pension. Bland 18–29-åringarna tror 22 procent – mot 10 procent bland samtliga åldrar – att de får gå i pension tidigast vid 71 års ålder. Samtidigt säger bara 3 procent att de vill arbeta så sent i livet.

Vi lever längre

”Grundproblemet är att vi lever längre. Det klarar inte dagens pensionssystem av och det innebär också att vi behöver jobba längre. Med Unionens flexpension kommer en lösning på hur detta ska gå till, på ett sätt som gynnar både individen och samhället.” menar Unionen.

– Med flexpension kommer valfrihet. Flexpensionen gör det möjligt för dig att själv välja om du vill gå ner i arbetstid de sista yrkesverksamma åren och på så sätt ha lust och kraft att arbeta något år längre. Arbetsgivarna får medarbetare som kan ladda batterierna med ny energi och som finns kvar på arbetsplatsen ytterligare något år och kan överföra kompetens, erfarenhet och kunskap till yngre medarbetare, säger Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland.

”Ingen efterfrågan”

Unionen organiserar privatanställda tjänstemän. Arbetsgivarorganisation Almegas arbetsgivarpolitiske chef Stefan Koskinen har i en intervju med tidningen Kollega förklarat varför organisationen är emot flexpensionen.

– Vi ser inte någon efterfrågan bland våra medlemsföretag. Pensionsåldern inom tjänstesektorn är redan i dag hög och enligt en rapport som vi har gjort gemensamt med Unionen anser de lokala parterna att detta sköts på ett bra sätt, säger han till tidningen, och fortsätter:

– Vi är inte mot deltidspension i sig, men det finns redan bra lösningar ute på företagen. Tiden med stora partsöverenskommelser är förbi.

Han menar också att den ökade kostnaden för företagen skulle innebära att färre vill sluta kollektivavtal:

– När vi värvar nya företag till kollektivavtalen är tjänstepensionen det största skälet till att man säger nej. Lägger man på 2 procent ovanpå den, som Unionen vill höja till, blir det tufft.

Unionen hävdar dock att det inte alls blir en ökad kostnad för företagen eftersom pengarna tas ur löneutrymmet.

Andra har sagt ja

Andra sektorer inom Svenskt Näringsliv – industri, bygg, transport och handel – är positiva till flexpensionen och har tecknat avtal

– Med flexpension tar övriga parter på arbetsmarknaden ansvar för de utmaningar vi står inför. I Värmland har vi en stark IT-sektor och naturligtvis vill Unionen se att även de ska få ta del av flexpension i sina avtal. Just nu är det inte så. Detta ska vi kämpa för i kommande avtalsrörelse, säger Magnus Hildebrand.

En ny undersökning som Unionen låtit Novus ta fram visar att unga är pessimistiska i synen på sin egen pension. Bland 18–29-åringarna tror 22 procent – mot 10 procent bland samtliga åldrar – att de får gå i pension tidigast vid 71 års ålder. Samtidigt säger bara 3 procent att de vill arbeta så sent i livet.

Vi lever längre

”Grundproblemet är att vi lever längre. Det klarar inte dagens pensionssystem av och det innebär också att vi behöver jobba längre. Med Unionens flexpension kommer en lösning på hur detta ska gå till, på ett sätt som gynnar både individen och samhället.” menar Unionen.

– Med flexpension kommer valfrihet. Flexpensionen gör det möjligt för dig att själv välja om du vill gå ner i arbetstid de sista yrkesverksamma åren och på så sätt ha lust och kraft att arbeta något år längre. Arbetsgivarna får medarbetare som kan ladda batterierna med ny energi och som finns kvar på arbetsplatsen ytterligare något år och kan överföra kompetens, erfarenhet och kunskap till yngre medarbetare, säger Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland.

”Ingen efterfrågan”

Unionen organiserar privatanställda tjänstemän. Arbetsgivarorganisation Almegas arbetsgivarpolitiske chef Stefan Koskinen har i en intervju med tidningen Kollega förklarat varför organisationen är emot flexpensionen.

– Vi ser inte någon efterfrågan bland våra medlemsföretag. Pensionsåldern inom tjänstesektorn är redan i dag hög och enligt en rapport som vi har gjort gemensamt med Unionen anser de lokala parterna att detta sköts på ett bra sätt, säger han till tidningen, och fortsätter:

– Vi är inte mot deltidspension i sig, men det finns redan bra lösningar ute på företagen. Tiden med stora partsöverenskommelser är förbi.

Han menar också att den ökade kostnaden för företagen skulle innebära att färre vill sluta kollektivavtal:

– När vi värvar nya företag till kollektivavtalen är tjänstepensionen det största skälet till att man säger nej. Lägger man på 2 procent ovanpå den, som Unionen vill höja till, blir det tufft.

Unionen hävdar dock att det inte alls blir en ökad kostnad för företagen eftersom pengarna tas ur löneutrymmet.

Andra har sagt ja

Andra sektorer inom Svenskt Näringsliv – industri, bygg, transport och handel – är positiva till flexpensionen och har tecknat avtal

– Med flexpension tar övriga parter på arbetsmarknaden ansvar för de utmaningar vi står inför. I Värmland har vi en stark IT-sektor och naturligtvis vill Unionen se att även de ska få ta del av flexpension i sina avtal. Just nu är det inte så. Detta ska vi kämpa för i kommande avtalsrörelse, säger Magnus Hildebrand.