2015-06-17 09:52

2015-06-17 09:52

Bostadsbristen ökar i länet

VÄRMLAND

Det råder bostadsbrist i allt fler värmländska kommuner och det behöver byggas mer hyresrätter. Det slås fast i en ny rapport från länsstyrelsen.

Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas.

Det är en del av resultaten från den regionala bostadsmarknadsanalysen från länsstyrelsen som beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden.

Flera kommuner i Värmland satsar på centrumutveckling för att skapa bättre villkor för bostadsmarknaden. Förbättring av kommunikationerna mellan Oslo och Stockholm ses även som en förutsättning för en fungerande och livskraftig bostadsmarknad i Värmland.

Värmlands befolkning ökade med 876 personer under 2014. Bostadsbeståndet i Värmland ökade med totalt 409 lägenheter under samma period. Antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist i hela kommunen ökade från fyra till sex jämfört med förra året. Tolv av sexton kommuner anger att de behöver flera bostäder.

Antalet outhyrda lägenheter den 1 januari 2015 var 180, en historisk låg siffra för Värmland.

Bostadsproduktionen i Värmland vände sakta uppåt under 2014 men ligger fortfarande under den nivå som behövs för att möta efterfrågan. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas.

Det är en del av resultaten från den regionala bostadsmarknadsanalysen från länsstyrelsen som beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden.

Flera kommuner i Värmland satsar på centrumutveckling för att skapa bättre villkor för bostadsmarknaden. Förbättring av kommunikationerna mellan Oslo och Stockholm ses även som en förutsättning för en fungerande och livskraftig bostadsmarknad i Värmland.

Värmlands befolkning ökade med 876 personer under 2014. Bostadsbeståndet i Värmland ökade med totalt 409 lägenheter under samma period. Antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist i hela kommunen ökade från fyra till sex jämfört med förra året. Tolv av sexton kommuner anger att de behöver flera bostäder.

Antalet outhyrda lägenheter den 1 januari 2015 var 180, en historisk låg siffra för Värmland.