2015-06-16 19:24

2015-06-16 19:24

Miljonregn över värmländska företag

EU: Klart hur pengar från strukturfonderna fördelas

Det är många som är glada i det värmländska näringslivet i dag. I går blev det klart att EU:s strukturfonder kommer att dela ut 300 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i norra Mellansverige. En stor del av pengarna går till Värmland.

Bland dem som känner sig lite extra nöjda när de går till jobbet i dag finns Handelskammaren och Helena Englund, som är projektledare för Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft-projektet beviljas 14 miljoner kronor för att satsningen på att öka tillväxt och sysselsättning i värmländska småföretag ska kunna fortsätta.

– Det är en viktig målgrupp, och vi har bra resultat från tidigare. Vi är glada över att kunna erbjuda företagen det här, det ska komma dem tillgodo, säger Helena Englund.

Hälften av de 443 småföretag som deltog i Affärskraft förra omgången ökade sin omsättning, och nästan vart tredje ökade sin avlönade arbetstid. I och med att projektet får nya pengar startar projektet upp igen i september. Målet är att utbilda 800 personer och stärka deras möjligheter att skapa tillväxt i sina företag.

Digitala välfärdstjänster

Stiftelsen Compare i Karlstad beviljas 7,5 miljoner kronor i stöd till projektet Nordic Digital Health Center (NDHC). Det beskrivs som ”en testbädd i verkligheten för att med framtidens informationsteknologi pröva, testa och utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter”. EU:s strukturfond bidrar med 3,75 miljoner kronor, resten är medfinansiering från Region Värmland, Landstinget Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet.

– NDHC är ett stort förprojekt inför ett ännu större huvudprojekt kring framtidens digitala välfärdstjänster och ett strategiskt viktigt projekt i vår satsning på att bli den sammanhållande länken i den digitala omställning som nu pågår i Digitala Värmland, säger i ett pressmeddelande Göran Österman, avgående verkställande tjänsteman på Compare.

–Beslutet i EU:s strukturfond innebär att vi nu får möjligheter till och resurser för att gå vidare med denna breda regionala satsning på en testbädd för framtidens digitala välfärdstjänster, kommenterar Ulf Lidberg, projektledare på Compare.

Matsatsning

Ett annat projekt som får pengar är den treåriga satsningen Matregion Värmland. Den syftar till att utveckla företag i livsmedelsbranschen. Bakom projektet står Nifa, en ekonomisk förening som består av ett 40-tal värmländska matproducenter.

EU-stödet plus medfinansiering från Region Värmland innebär att projektet får 7, 2 miljoner kronor.

– Det positiva beskedet gör att vi genom projektets insatser kan genomföra aktiviteter som stärker såväl företagen som matbranschen i stort i Värmland, säger Anneli Romany Engström, verksamhetsledare på Nifa.

Projektet kommer att verka inom tre fokusområden; företags- och branschutveckling, vidareutveckling av Nifa som branschförening samt omvärldsbevakning.

Riskkapital

En stor del av strukturfondsmedlen går till Almi Invest Norra Mellansverige. Deras riskkapitalfond som hjälper företag i bland annat Värmland i den svåra uppstartsfasen tillförs 150 miljoner kronor under sex år.

– Vi startar en ny, likadan fond som den vi har haft från 2009 till i år. Den har gett bra resultat, och tagits emot väl bland bolagen, säger Ulf Green på Almi Invest i Karlstad.

Bland dem som känner sig lite extra nöjda när de går till jobbet i dag finns Handelskammaren och Helena Englund, som är projektledare för Affärskraft Värmland 2.0. Affärskraft-projektet beviljas 14 miljoner kronor för att satsningen på att öka tillväxt och sysselsättning i värmländska småföretag ska kunna fortsätta.

– Det är en viktig målgrupp, och vi har bra resultat från tidigare. Vi är glada över att kunna erbjuda företagen det här, det ska komma dem tillgodo, säger Helena Englund.

Hälften av de 443 småföretag som deltog i Affärskraft förra omgången ökade sin omsättning, och nästan vart tredje ökade sin avlönade arbetstid. I och med att projektet får nya pengar startar projektet upp igen i september. Målet är att utbilda 800 personer och stärka deras möjligheter att skapa tillväxt i sina företag.

Digitala välfärdstjänster

Stiftelsen Compare i Karlstad beviljas 7,5 miljoner kronor i stöd till projektet Nordic Digital Health Center (NDHC). Det beskrivs som ”en testbädd i verkligheten för att med framtidens informationsteknologi pröva, testa och utveckla nya arbetssätt och processer i offentliga verksamheter”. EU:s strukturfond bidrar med 3,75 miljoner kronor, resten är medfinansiering från Region Värmland, Landstinget Värmland, Karlstads kommun och Karlstads universitet.

– NDHC är ett stort förprojekt inför ett ännu större huvudprojekt kring framtidens digitala välfärdstjänster och ett strategiskt viktigt projekt i vår satsning på att bli den sammanhållande länken i den digitala omställning som nu pågår i Digitala Värmland, säger i ett pressmeddelande Göran Österman, avgående verkställande tjänsteman på Compare.

–Beslutet i EU:s strukturfond innebär att vi nu får möjligheter till och resurser för att gå vidare med denna breda regionala satsning på en testbädd för framtidens digitala välfärdstjänster, kommenterar Ulf Lidberg, projektledare på Compare.

Matsatsning

Ett annat projekt som får pengar är den treåriga satsningen Matregion Värmland. Den syftar till att utveckla företag i livsmedelsbranschen. Bakom projektet står Nifa, en ekonomisk förening som består av ett 40-tal värmländska matproducenter.

EU-stödet plus medfinansiering från Region Värmland innebär att projektet får 7, 2 miljoner kronor.

– Det positiva beskedet gör att vi genom projektets insatser kan genomföra aktiviteter som stärker såväl företagen som matbranschen i stort i Värmland, säger Anneli Romany Engström, verksamhetsledare på Nifa.

Projektet kommer att verka inom tre fokusområden; företags- och branschutveckling, vidareutveckling av Nifa som branschförening samt omvärldsbevakning.

Riskkapital

En stor del av strukturfondsmedlen går till Almi Invest Norra Mellansverige. Deras riskkapitalfond som hjälper företag i bland annat Värmland i den svåra uppstartsfasen tillförs 150 miljoner kronor under sex år.

– Vi startar en ny, likadan fond som den vi har haft från 2009 till i år. Den har gett bra resultat, och tagits emot väl bland bolagen, säger Ulf Green på Almi Invest i Karlstad.