2015-06-08 12:16

2015-06-08 12:16

Djurskyddet kan bli krav

LANTBRUK: Precis det som bönderna har kämpat för

Regeringen vill att svensk djurskyddslag ska gälla vid upphandling av livsmedel.
– Absolut positivt. Det här har jag velat länge, säger köttbonden Cecilia Kähäri i Storfors.

De svenska bönderna har länge kritiserat lagen om offentlig upphandling och hur den tolkas av upphandlarna inom den offentliga sektorn i Sverige. Kommuner och landsting köper till stor del utländska livsmedel för att de är billigare än de svenska. Samtidigt måste de svenska bönderna leva upp till några av världens strängaste miljö- och djurskyddskrav. Det hotar landsbygdens framtid, menar bönderna, eftersom det handlar om stora värden. Det importeras mat för miljardbelopp till svenska skolmatsalar och äldreboenden.

Men nu verkar det som om regeringen lyssnat på bönderna. På torsdagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om ett 1 200-sidigt dokument som ska skickas till Lagrådet för granskning. Förslaget omfattar all offentlig upphandling i Sverige och är den mest omfattande lagstiftning som kommer att ske den här mandatperioden.

Omfattande lagändring

– Det är en omfattande lagtext som kommer att påverka både svensk offentlig verksamhet och näringsliv väldigt mycket de kommande åren, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Dagens Nyheter.

– Det är skamligt att den ­offentliga sektorn har hanterat frågan om djurskydd på ett vårdslöst sätt, fortsätter Ardalan Shekarabi i DN:s intervju.

Enligt Ardalan Shekarabi ställer den nya lagen tydliga krav på miljöskydd och djurskydd, och det kommer sannolikt att gynna svenska bönder.

”Märkligt”

– Vi har en lagstiftning som sätter en hög nivå på djurskyddet och som alla våra livsmedelsproducenter har att följa. Det vore väldigt märkligt om den offentliga sektorn ställer krav som är lägre än den lagstiftning som vi har i Sverige, säger han.

Den nya lagstiftningen är inte tvingande, men regeringen kommer att ge den nya Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer om att man ska ställa krav åtminstone i nivå med de svenska lagarna.

Glad Storforsbonde

I förra veckan skrev NWT om köttbonden Cecilia Kähäri i Storfors som länge kämpat med just den här frågan. Hon ledde Landsbygdsupproret som intog Stora torget i Karlstad i april Där pratade hon om just de här frågorna.

– Det verkar nästan som om politikerna har lyssnat, säger en glad Cecilia Kähäri.

– Om de nya reglerna verkligen kommer att följas kommer det här att bli en ljusning för bönderna, säger hon.

Nu hoppas hon att de nya reglerna inte kommer för sent.

– För många bönder är det för sent. En mjölkbonde om dagen lägger ner i Sverige. Jag vet själv många som står på randen till konkurs. Men med de nya reglerna finns det hopp, och jag hoppas att de unga kommer att ta chansen och våga satsa. Det behövs, för utan lantbruk har vi ingen levande landsbygd.

De svenska bönderna har länge kritiserat lagen om offentlig upphandling och hur den tolkas av upphandlarna inom den offentliga sektorn i Sverige. Kommuner och landsting köper till stor del utländska livsmedel för att de är billigare än de svenska. Samtidigt måste de svenska bönderna leva upp till några av världens strängaste miljö- och djurskyddskrav. Det hotar landsbygdens framtid, menar bönderna, eftersom det handlar om stora värden. Det importeras mat för miljardbelopp till svenska skolmatsalar och äldreboenden.

Men nu verkar det som om regeringen lyssnat på bönderna. På torsdagens regeringssammanträde fattade regeringen beslut om ett 1 200-sidigt dokument som ska skickas till Lagrådet för granskning. Förslaget omfattar all offentlig upphandling i Sverige och är den mest omfattande lagstiftning som kommer att ske den här mandatperioden.

Omfattande lagändring

– Det är en omfattande lagtext som kommer att påverka både svensk offentlig verksamhet och näringsliv väldigt mycket de kommande åren, säger civilminister Ardalan Shekarabi till Dagens Nyheter.

– Det är skamligt att den ­offentliga sektorn har hanterat frågan om djurskydd på ett vårdslöst sätt, fortsätter Ardalan Shekarabi i DN:s intervju.

Enligt Ardalan Shekarabi ställer den nya lagen tydliga krav på miljöskydd och djurskydd, och det kommer sannolikt att gynna svenska bönder.

”Märkligt”

– Vi har en lagstiftning som sätter en hög nivå på djurskyddet och som alla våra livsmedelsproducenter har att följa. Det vore väldigt märkligt om den offentliga sektorn ställer krav som är lägre än den lagstiftning som vi har i Sverige, säger han.

Den nya lagstiftningen är inte tvingande, men regeringen kommer att ge den nya Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram tydliga rekommendationer om att man ska ställa krav åtminstone i nivå med de svenska lagarna.

Glad Storforsbonde

I förra veckan skrev NWT om köttbonden Cecilia Kähäri i Storfors som länge kämpat med just den här frågan. Hon ledde Landsbygdsupproret som intog Stora torget i Karlstad i april Där pratade hon om just de här frågorna.

– Det verkar nästan som om politikerna har lyssnat, säger en glad Cecilia Kähäri.

– Om de nya reglerna verkligen kommer att följas kommer det här att bli en ljusning för bönderna, säger hon.

Nu hoppas hon att de nya reglerna inte kommer för sent.

– För många bönder är det för sent. En mjölkbonde om dagen lägger ner i Sverige. Jag vet själv många som står på randen till konkurs. Men med de nya reglerna finns det hopp, och jag hoppas att de unga kommer att ta chansen och våga satsa. Det behövs, för utan lantbruk har vi ingen levande landsbygd.