2015-06-05 06:00

2015-06-05 06:00

"Vi har höga ambitioner i upphandlingarna"

En kommun kan inte bestämma sig för att köpa lokalt producerad mat just för att den är lokalt producerad.
– Däremot kan vi ställa höga kvalitetskrav på maten vi köper, och det gör vi också. Och vi har en ständig dialog med vår leverantör om var maten kommer ifrån.

Det säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Filipstads kommun. Hon har ansvaret för de kommunala livsmedelsupphandlingarna i både Filipstad och Storfors, eftersom de båda kommunerna gör dem gemensamt.

Bonden Cecilia Kähäri säger i artikeln intill att kostchefen i Storfors är bakbunden av lagen om offentlig upphandling och därför inte kan välja svensk mat. Upphandlingschefen i Filipstad menar att det bara är delvis rätt. EU-direktiven gör att en kommun inte kan utesluta vissa länder eller regioner när man väljer bland anbuden. Det skulle vara ett diskriminerande handelshinder.

– Men vi har höga ambitioner när det gäller miljö- och djurskyddsaspekter. Vi kräver att djuren inte har fått antibiotika i förebyggande syfte, att de inte har transporterats längre än en viss sträcka till slakt, att man inte använder svanskupering och så vidare. Man kan ställa långtgående miljökrav i upphandlingarna enligt lagen. Sedan kan det ju vara så att en utländsk producent svarar mot de kraven och ligger lägre i pris än de svenska alternativen, säger Helena Sköld Lövgren.

Om kommunen väljer ett anbud bara för att leverantören kommer från den egna regionen kan man räkna med att beslutet blir överprövat och underkänt, menar hon.

Pratas mer om det

Helena Sköld Lövgren säger att hon och hennes kollegor runt om i Sverige använder de möjligheter som lagen ger dem för att få fram så bra mat som möjligt.

– Det pratas mer och mer om det här ute i kommunerna.

För att gynna de svenska producenterna och tillmötesgå kundernas önskemål om svensk mat för Filipstads kommun en ständig dialog med sin leverantör. Grossistfirman som vann anbudet träffar representanter från kommunen en gång i månaden.

– De lyssnar på våra önskemål, säger Helena Sköld Lövgren.

Enligt henne har samtalen lett till att grossistfirman nu köper in mer svenskt kött, helt enkelt på grund av att man vill göra sin kund nöjd.

Blir det dyrare?

– Det kan det bli men det behöver inte bli det. Man kan kompensera det på olika sätt. Vill man ha ett dyrare kött i skolmaten kan man välja att ha en billigare måltid, till exempel pannkaka, två gånger istället för en inom en viss tid.

Det säger Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef på Filipstads kommun. Hon har ansvaret för de kommunala livsmedelsupphandlingarna i både Filipstad och Storfors, eftersom de båda kommunerna gör dem gemensamt.

Bonden Cecilia Kähäri säger i artikeln intill att kostchefen i Storfors är bakbunden av lagen om offentlig upphandling och därför inte kan välja svensk mat. Upphandlingschefen i Filipstad menar att det bara är delvis rätt. EU-direktiven gör att en kommun inte kan utesluta vissa länder eller regioner när man väljer bland anbuden. Det skulle vara ett diskriminerande handelshinder.

– Men vi har höga ambitioner när det gäller miljö- och djurskyddsaspekter. Vi kräver att djuren inte har fått antibiotika i förebyggande syfte, att de inte har transporterats längre än en viss sträcka till slakt, att man inte använder svanskupering och så vidare. Man kan ställa långtgående miljökrav i upphandlingarna enligt lagen. Sedan kan det ju vara så att en utländsk producent svarar mot de kraven och ligger lägre i pris än de svenska alternativen, säger Helena Sköld Lövgren.

Om kommunen väljer ett anbud bara för att leverantören kommer från den egna regionen kan man räkna med att beslutet blir överprövat och underkänt, menar hon.

Pratas mer om det

Helena Sköld Lövgren säger att hon och hennes kollegor runt om i Sverige använder de möjligheter som lagen ger dem för att få fram så bra mat som möjligt.

– Det pratas mer och mer om det här ute i kommunerna.

För att gynna de svenska producenterna och tillmötesgå kundernas önskemål om svensk mat för Filipstads kommun en ständig dialog med sin leverantör. Grossistfirman som vann anbudet träffar representanter från kommunen en gång i månaden.

– De lyssnar på våra önskemål, säger Helena Sköld Lövgren.

Enligt henne har samtalen lett till att grossistfirman nu köper in mer svenskt kött, helt enkelt på grund av att man vill göra sin kund nöjd.

Blir det dyrare?

– Det kan det bli men det behöver inte bli det. Man kan kompensera det på olika sätt. Vill man ha ett dyrare kött i skolmaten kan man välja att ha en billigare måltid, till exempel pannkaka, två gånger istället för en inom en viss tid.