2015-06-04 06:00

2015-06-04 06:00

Outokumpu räddar jobb

STORFORS: Ny verksamhet flyttar in i OSTP:s lokaler

OSTP:s nedläggningsbeslut var ett tungt slag för de 78 anställda och för Storfors som industriort. Nu väcks ett litet hopp: Outokumpu köper fabrikslokalerna och ska starta ny verksamhet. Till att börja med får åtta personer jobb.

– Det kan mycket väl bli fler längre fram, säger Olle Källgren, chef för Långa produkter på Outokumpu i Degerfors.

I januari meddelade OSTP:s ledning att rörfabriken i Storfors ska läggas ned. Verksamheten hade gått med förlust i ett par år, till stor del beroende på vikande olje- och gasmarknad i Norge. När NWT besökte fabriken berömde platschefen Olof Nilsson de anställda, som höll moralen uppe trots det tunga beskedet och fortsatte att producera rör av hög kvalitet. De kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden, spådde han då.

Sista röret tillverkat

I förra veckan tillverkades det sista röret på fabriken. Nu återstår bara städning och nedmontering av maskiner. På fabriken jobbar i dag halva den ursprungliga personalstyrkan. Av de övriga har många gått ut i arbetslöshet men nio tjänstemän och åtta av metallarna har fått nya jobb.

Personalen har hela tiden efter nedläggningsbeslutet slitits mellan hopp och förtvivlan. Flera potentiella köpare har hört av sig och diskussioner har förts med några av dem.

– Ja, det har varit mycket rykten, både bra och dåliga. Det har varit riktigt jobbigt den här tiden faktiskt, säger Azrudin Patkovic som vi möter i den för tillfället nästan helt tomma fabriken.

Ganska nöjd

Han hade hoppats på en lösning som skulle innebära att all personal skulle kunna vara kvar, men han är ändå ganska nöjd.

– Ja, lite optimistisk blir man ändå. Man ska inte ge upp, säger han.

Fabriken de jobbar i har nu sålts till Outokumpu – ett multinationellt stålföretag men ändå näraliggande eftersom de äger Degerfors järnverk. De köper den 14 000 kvadratmeter stora fabrikslokalen plus en mindre fabriksbyggnad.

Olle Källgren, ansvarig chef på Outokumpu, är nöjd med uppgörelsen.

– Ja, det var en fin möjlighet som dök upp. Utrustningen och lokalerna passar oss. Det ger oss nya möjligheter och fina flöden. Utifrån ett framtidsperspektiv är de perfekta.

I ett första steg tänker sig Outokumpu att värmebehandla och rikta mellan 2 000 och 3 000 ton rostfria produkter i de nya lokalerna. Men planerna är att successivt öka produktionen.

– Jag tror att vi inom ett par år har en skalsvarv på plats, säger Olle Källgren. Det skulle innebära sex–åtta jobb till.

När det gäller rekryteringsbehovet tror han att man kommer att kunna lösa det helt och hållet genom att OSTP-personal får jobben.

– Ja, det tror jag absolut.

Glädjande besked för Azrudin Patkuvic.

– Ja. Även om jag inte får jobb här blir det mindre konkurrens om de andra jobben, säger han.

Nöjd platschef

Platschefen Olof Nilsson är nöjd med Outokumpuaffären.

– Ja, det är en bra och varaktig lösning. Outokumpu är en seriös aktör med muskler som tror på sin verksamhet. Det bådar gott. Varje arbete som blir kvar är glädjande för Storfors, säger han.

I januari meddelade OSTP:s ledning att rörfabriken i Storfors ska läggas ned. Verksamheten hade gått med förlust i ett par år, till stor del beroende på vikande olje- och gasmarknad i Norge. När NWT besökte fabriken berömde platschefen Olof Nilsson de anställda, som höll moralen uppe trots det tunga beskedet och fortsatte att producera rör av hög kvalitet. De kommer att vara attraktiva på arbetsmarknaden, spådde han då.

Sista röret tillverkat

I förra veckan tillverkades det sista röret på fabriken. Nu återstår bara städning och nedmontering av maskiner. På fabriken jobbar i dag halva den ursprungliga personalstyrkan. Av de övriga har många gått ut i arbetslöshet men nio tjänstemän och åtta av metallarna har fått nya jobb.

Personalen har hela tiden efter nedläggningsbeslutet slitits mellan hopp och förtvivlan. Flera potentiella köpare har hört av sig och diskussioner har förts med några av dem.

– Ja, det har varit mycket rykten, både bra och dåliga. Det har varit riktigt jobbigt den här tiden faktiskt, säger Azrudin Patkovic som vi möter i den för tillfället nästan helt tomma fabriken.

Ganska nöjd

Han hade hoppats på en lösning som skulle innebära att all personal skulle kunna vara kvar, men han är ändå ganska nöjd.

– Ja, lite optimistisk blir man ändå. Man ska inte ge upp, säger han.

Fabriken de jobbar i har nu sålts till Outokumpu – ett multinationellt stålföretag men ändå näraliggande eftersom de äger Degerfors järnverk. De köper den 14 000 kvadratmeter stora fabrikslokalen plus en mindre fabriksbyggnad.

Olle Källgren, ansvarig chef på Outokumpu, är nöjd med uppgörelsen.

– Ja, det var en fin möjlighet som dök upp. Utrustningen och lokalerna passar oss. Det ger oss nya möjligheter och fina flöden. Utifrån ett framtidsperspektiv är de perfekta.

I ett första steg tänker sig Outokumpu att värmebehandla och rikta mellan 2 000 och 3 000 ton rostfria produkter i de nya lokalerna. Men planerna är att successivt öka produktionen.

– Jag tror att vi inom ett par år har en skalsvarv på plats, säger Olle Källgren. Det skulle innebära sex–åtta jobb till.

När det gäller rekryteringsbehovet tror han att man kommer att kunna lösa det helt och hållet genom att OSTP-personal får jobben.

– Ja, det tror jag absolut.

Glädjande besked för Azrudin Patkuvic.

– Ja. Även om jag inte får jobb här blir det mindre konkurrens om de andra jobben, säger han.

Nöjd platschef

Platschefen Olof Nilsson är nöjd med Outokumpuaffären.

– Ja, det är en bra och varaktig lösning. Outokumpu är en seriös aktör med muskler som tror på sin verksamhet. Det bådar gott. Varje arbete som blir kvar är glädjande för Storfors, säger han.