2015-06-01 19:11

2015-06-01 19:11

Kewab växer norrut

KARLSTAD: Går in som majoritetsägare i Malungsföretag

Kewab i Karlstad växer. I går blev det klart att företaget köper aktiemajoriteten i CD Entreprenad. Efter förvärvet av det Malungsbaserade entreprenadföretaget kommer Kewab att omsätta en halv miljard och ha cirka 250 anställda.

Kenneth Wahlströms Kewab är ett av Sveriges största maskinentreprenadföretag, med sju affärsområden och fyra olika dotterbolag. Företaget har samarbetat med CD Entreprenad i olika sammanhang länge.

– Jag träffade Kenneth Wahlström första gången 1993, och allteftersom har vårt samarbete utvidgats, säger CD Entreprenads grundare Christer Dalmans.

Lönsamt företag

Hans företag omsätter cirka 60 miljoner kronor och har 15 fast anställda plus säsongsanställd personal. Den största verksamhetsgrenen är vindkraftsentreprenader. Företaget har haft en stadig tillväxt under hela sin historia, och lönsamheten har hela tiden varit god. Exceptionellt god, faktiskt. 18–20 procents rörelsemarginal har varit normalt.

– Det är ett mycket lönsamt företag. Annars hade vi inte varit intresserade, säger Kenneth Wahlström.

Både Kenneth Wahlström och Christer Dalmans säger att beslutet att Kewab går in som majoritetsägare var ett naturligt steg.

– Ja, det här känns helt rätt. Med Kewab i ryggen kommer vi att kunna ta större jobb än tidigare, säger Christer Dalmans som tror på fortsatt tillväxt.

– Vi har som målsättning att fördubbla omsättningen inom en femårsperiod.

Christer Dalmans kommer att fortsätta som vd i företaget och kommer att ha kvar en stor ägarandel. Inga stora förändringar i verksamheten är planerade.

– CD Entreprenad passar bra in i vår verksamhet. Tillsammans kommer vi att kunna ta ett ännu större helhetsansvar inom till exempel vindkraftsentreprenader. Vi ser också andra stora synergieffekter, säger Fredrik Larsson.

Kenneth Wahlströms Kewab är ett av Sveriges största maskinentreprenadföretag, med sju affärsområden och fyra olika dotterbolag. Företaget har samarbetat med CD Entreprenad i olika sammanhang länge.

– Jag träffade Kenneth Wahlström första gången 1993, och allteftersom har vårt samarbete utvidgats, säger CD Entreprenads grundare Christer Dalmans.

Lönsamt företag

Hans företag omsätter cirka 60 miljoner kronor och har 15 fast anställda plus säsongsanställd personal. Den största verksamhetsgrenen är vindkraftsentreprenader. Företaget har haft en stadig tillväxt under hela sin historia, och lönsamheten har hela tiden varit god. Exceptionellt god, faktiskt. 18–20 procents rörelsemarginal har varit normalt.

– Det är ett mycket lönsamt företag. Annars hade vi inte varit intresserade, säger Kenneth Wahlström.

Både Kenneth Wahlström och Christer Dalmans säger att beslutet att Kewab går in som majoritetsägare var ett naturligt steg.

– Ja, det här känns helt rätt. Med Kewab i ryggen kommer vi att kunna ta större jobb än tidigare, säger Christer Dalmans som tror på fortsatt tillväxt.

– Vi har som målsättning att fördubbla omsättningen inom en femårsperiod.

Christer Dalmans kommer att fortsätta som vd i företaget och kommer att ha kvar en stor ägarandel. Inga stora förändringar i verksamheten är planerade.

– CD Entreprenad passar bra in i vår verksamhet. Tillsammans kommer vi att kunna ta ett ännu större helhetsansvar inom till exempel vindkraftsentreprenader. Vi ser också andra stora synergieffekter, säger Fredrik Larsson.