2015-05-30 06:00

2015-06-01 22:16

"Osten viktigare än mjölken"

VÄRMLAND: Rådgivare om mjölkböndernas kris

Att svenska konsumenter vill ha svensk mjölk är bra – men det är inte lösningen på mjölkbönderna skris. Det är osten det handlar om, enligt lantbruksrådgivaren Karin Granström.

När man läser om katastrofläget för de svenska mjölkbönderna är det lätt att tänka att man måste börja köpa svensk mjölk. Sanningen är att nästan all mjölk vi dricker i dag redan är svensk.

– Det stora problemet för Sveriges mjölkbönder är att vi äter utländsk ost. 62 procent av all ost vi äter är importerad. Dessutom äter vi allt mer ost i Sverige, säger Karin Granström.

Torkas till pulver

– All ostimport leder till att vår egen mjölk måste torkas till mjölkpulver och exporteras till lågt pris på världsmarknaden. Förra året torkades nästan 70 000 ton svenskt mjölkpulver av finfin kvalitet som säljs till vrakpriser till bland annat Kina. Själva äter vi importerad ost från länder med betydligt högre smittotryck och användning av antibiotika än vad vi har. Vår mjölk är dessutom producerad med GMO-fritt foder och höga krav på djurvälfärd.

– Om vi började äta svensk ost skulle inte Sverige ha någon överskottsproduktion av mjölk som måste torkas. Då skulle våra mjölkproducenter kunna få vettigt betalt.

Många har det tufft

Karin Granström från Fagerås arbetar som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet och har mycket kontakt med mjölkbönder. Hon bekräftar bilden av djup kris som vi sett i media den sista tiden.

– Under de drygt 30 år jag har jobbat med det här har 95 procent av alla mjölkproducenter i Värmland försvunnit. Det går rasande fort. Förr sa vi att vi skulle vara självförsörjande på livsmedel i landet men det är vi inte i dag.

Många bönder sitter i en rävsax och kan varken fortsätta med sin mjölkproduktion eller sälja som läget är nu.

– De har byggt ut och dragit på sig stora skulder och vet inte vad de ska göra.

Överskotten dumpas

Hon menar att kunderna behöver bli mer uppmärksamma på var osten kommer ifrån.

– Det är ett problem att vi har så stora butikskedjor som det är lätt att dumpa tillfälliga överskott till. När den billiga holländska Gouda-osten exponeras stort i butiken så väljer ju många den förstås.

Hon menar att det borde märkas upp tydligare var osten kommer ifrån.

– Den populära Hushållsosten från Arla tillverkas i Danmark till exempel.

Namnskyddade märken

För att vara säker på att man köper svenskt ska man välja någon av de namnskyddade ostarna Greve, Prästost, Svecia och Herrgårdsost.

– De är garanterat svenska.

Karin Granström menar att kunderna handlar betydligt mer medvetet när det gäller kött.

– Ja, där har det vänt. Men det är lika viktigt att handla svensk ost. När vi är ute på mässor så märker vi att det finns ett stort intresse för lokalt producerad mat. Det borde gå att få kunderna att köpa mer svensk ost. Prisskillnaden är inte enorm.

 

 

 

 

När man läser om katastrofläget för de svenska mjölkbönderna är det lätt att tänka att man måste börja köpa svensk mjölk. Sanningen är att nästan all mjölk vi dricker i dag redan är svensk.

– Det stora problemet för Sveriges mjölkbönder är att vi äter utländsk ost. 62 procent av all ost vi äter är importerad. Dessutom äter vi allt mer ost i Sverige, säger Karin Granström.

Torkas till pulver

– All ostimport leder till att vår egen mjölk måste torkas till mjölkpulver och exporteras till lågt pris på världsmarknaden. Förra året torkades nästan 70 000 ton svenskt mjölkpulver av finfin kvalitet som säljs till vrakpriser till bland annat Kina. Själva äter vi importerad ost från länder med betydligt högre smittotryck och användning av antibiotika än vad vi har. Vår mjölk är dessutom producerad med GMO-fritt foder och höga krav på djurvälfärd.

– Om vi började äta svensk ost skulle inte Sverige ha någon överskottsproduktion av mjölk som måste torkas. Då skulle våra mjölkproducenter kunna få vettigt betalt.

Många har det tufft

Karin Granström från Fagerås arbetar som lantbruksrådgivare på Hushållningssällskapet och har mycket kontakt med mjölkbönder. Hon bekräftar bilden av djup kris som vi sett i media den sista tiden.

– Under de drygt 30 år jag har jobbat med det här har 95 procent av alla mjölkproducenter i Värmland försvunnit. Det går rasande fort. Förr sa vi att vi skulle vara självförsörjande på livsmedel i landet men det är vi inte i dag.

Många bönder sitter i en rävsax och kan varken fortsätta med sin mjölkproduktion eller sälja som läget är nu.

– De har byggt ut och dragit på sig stora skulder och vet inte vad de ska göra.

Överskotten dumpas

Hon menar att kunderna behöver bli mer uppmärksamma på var osten kommer ifrån.

– Det är ett problem att vi har så stora butikskedjor som det är lätt att dumpa tillfälliga överskott till. När den billiga holländska Gouda-osten exponeras stort i butiken så väljer ju många den förstås.

Hon menar att det borde märkas upp tydligare var osten kommer ifrån.

– Den populära Hushållsosten från Arla tillverkas i Danmark till exempel.

Namnskyddade märken

För att vara säker på att man köper svenskt ska man välja någon av de namnskyddade ostarna Greve, Prästost, Svecia och Herrgårdsost.

– De är garanterat svenska.

Karin Granström menar att kunderna handlar betydligt mer medvetet när det gäller kött.

– Ja, där har det vänt. Men det är lika viktigt att handla svensk ost. När vi är ute på mässor så märker vi att det finns ett stort intresse för lokalt producerad mat. Det borde gå att få kunderna att köpa mer svensk ost. Prisskillnaden är inte enorm.