2015-05-18 21:29

2015-05-18 21:33

Ingen bitterhet hos förre Konsum-vd:n

KARLSTAD: Efter Konsumskandalen

Konsum Värmlands förre vd Steve Fredriksson ångrar ingenting från tiden som vd – förutom att han borde ha sett till att få skriftiga avtal om de omdiskuterade ersättningarna.
– Men jag och dåvarande styrelseordföranden litade på varandra. Det behövdes inga skriftliga avtal, säger han.

Steve Fredriksson har haft ett par tunga år. 2012 avled dåvarande styrelseordförande George Axelsson som han hade ett nära samarbete med. ”En stor och tung förlust”, enligt Fredriksson. 2013 gick han in i väggen på grund av för mycket arbete. Och hösten 2014 var en turbulent tid för hela Konsum Värmland då NWT avslöjade allvarliga brister i hanteringen av stora ersättningar som utbetalats till vd:n. Historien slutade med att vd:n fick gå, att hela styrelsen avgick och många medlemmar lämnade Konsum Värmland.

Hur var det att befinna sig mitt i stormen av kritik?

– Riktigt slitigt. Det sticker jag inte under stol med. Det tar på hela familjen, de läser också det som står i tidningen. Jag skickade ett mejl till alla butikschefer där jag skrev att det inte är några hard feelings mot journalisterna. De gör bara sitt jobb. Det var vi som inte gjorde vårt jobb i och med att ordföranden gick ut och ändrade sig.

Han står fast vid vad han har sagt hela tiden. Alla ersättningar var framförhandlade med styrelseordföranden. Om ersättningarna var rimliga eller ej är inte huvudfrågan – även om han menar att de var rimliga sett till företagets storlek. Huvudfrågan är att det är den som bestämmer om ersättningen, det vill säga styrelsens ordförande, som får ta ansvar för den, menar han.

– Om du förhandlar fram en bra lön med din chef så är det väl inte ditt fel om andra tycker att du har för hög lön?

Vad de flesta inte förstår, menar Fredriksson, är hur mycket arbete som krävs av en vd för ett miljardföretag som vill växa.

– Först är det ett nio-till fem-jobb. Sen är det den normala övertiden som man som vd inte ska ha någon ersättning för. Men sedan kommer alla långa kvälls- och helgmanglingar som var nödvändiga när vi till exempel förhandlade om någon ny etablering, eller förvärv av andra företag. Det var långa perioder som jag knappt såg familjen. Jag vill betona att jag inte på något sätt tycker synd om mig, jag jobbade så hårt för att jag själv ville det och för att jag tyckte det var roligt. Men det är ett enormt krävande arbete. Det är ingen liten kiosk vi pratar om. Som vd för ett stort företag måste man ha hårda nypor och vara tydlig ibland, omvårdande och mänsklig ibland och allt däremellan. Det tar en enorm tid om man ska göra det på ett vettigt sätt.

Stolt över satsningarna

Steve Fredriksson är stolt över vad han åstadkom på Konsum Värmland. Han nämner framför allt nyetableringarna, Konsum Värmland investerade 1,1–1,2 miljarder kronor i tillväxt under hans tid som vd.

– Vi byggde fantastiskt många butiker. Det var också en viktig faktor för att hålla i gång den egna produktionen. Dessutom lämnade jag över en förening med en halv miljard i eget kapital. Det kändes bra.

Han säger att han är helt trygg i förvissningen att han inte gjorde något fel, och att det har stärkt honom under de snart åtta månader som gått efter att han fick sparken.

– Jag vet att jag har rent mjöl i min påse. Om något sådant händer och man dessutom har dåligt samvete, då skulle det antagligen vara mycket värre. Sedan har jag fått mycket stöd av folk, det har kommit både tackbrev och blommor hem.

Vad har du gjort under tiden efter att du fick gå som vd?

– Jag har mest hållit på och renoverat möbler här hemma och mekat med gamla motorcyklar. Jag har jobbat med händerna. Det är tillfredsställande när man ser snabbt resultat av vad man gör. Det ser man inte alla gånger när man sysslar med affärsverksamhet.

Startat nytt företag

Nu är Steve Fredriksson på banan igen. Nu i egenskap av affärskonsult i det egna bolaget Idéeffekt.

– Det var dags att få lite ny luft och gå vidare känner jag. Jag tror att jag har en hel del erfarenheter som andra företag kan ha nytta av.

På företagets hemsida skriver han att nyckelorden för framgångsrikt företagande är sunt förnuft, förtroende och delaktighet.

Vad betyder de orden för dig, konkret, i företagandet?

– Sunt förnuft betyder att man ska vara verklighetsförankrad. Alla idéer växer inte till himlen. Det är bra att vara optimist, men man ska inte vara naiv. Förtroende är när jag ger en uppgift till någon och säger ”vi ska nå hit”, utan att jag detaljstyr arbetet. Jag litar på att medarbetarna är duktiga och vet vad de gör. Det handlar också om att stå för det man kommit överens om. Delaktighet handlar om att alla parter i en affärsuppgörelse ska känna ansvar för resultatet, inte bara den ena. Alla måste vara beredda på att det kommer att krävas jobb.

Han tycker inte att han bröt mot de orden under sin tid som Konsum-vd. När det gäller värdeordet delaktighet, till exempel, menar han att Konsumföreningen har ovanligt mycket delaktighet jämfört med andra verksamheter av liknande storlek.

– Det är föreningens stadgar som styr processen. Konsum Värmland har runt 50 butiksstämmor per år och 6000 medlemmar får tycka till. Säg det företag som har något liknande. Sen när det gäller den specifika frågan om ersättningarna kan man inte ha 150 000 medlemmar som tycker till.

Steve Fredriksson betraktades som en stark vd, kanske ovanligt stark. Han hade att jobba med en styrelse som var ovanligt liten, bara tre personer. Det ledde enligt vissa utomstående till en ledningskultur där det till slut bara blev Steves ord som gällde. Det är en verklighetsbeskrivning han inte alls håller med om.

– Det är klart att man som vd ibland måste vara lite hård i nyporna, men det säger sig väl själv att jag inte kan bestämma om min egen lön. Det var styrelsens ordförande som beslutade om den. Men jag håller med om en sak och det är att styrelsen var för liten. Det hade sett ut på samma sätt sedan 1966 och det var egentligen inte bra. Jag ville ta in flera ledamöter, gärna med blandad bakgrund, men så blev det inte under min tid. Sedan ska vi komma i håg att alla större beslut drogs för förvaltningsrådet, det var inte bara styrelsen som hade insyn. I dag har man utökat styrelsen, vilket jag tycker är bra och jag önskar dem all lycka till. Konsum Värmland är ett viktigt företag för hela Värmland.

Steve Fredriksson har haft ett par tunga år. 2012 avled dåvarande styrelseordförande George Axelsson som han hade ett nära samarbete med. ”En stor och tung förlust”, enligt Fredriksson. 2013 gick han in i väggen på grund av för mycket arbete. Och hösten 2014 var en turbulent tid för hela Konsum Värmland då NWT avslöjade allvarliga brister i hanteringen av stora ersättningar som utbetalats till vd:n. Historien slutade med att vd:n fick gå, att hela styrelsen avgick och många medlemmar lämnade Konsum Värmland.

Hur var det att befinna sig mitt i stormen av kritik?

– Riktigt slitigt. Det sticker jag inte under stol med. Det tar på hela familjen, de läser också det som står i tidningen. Jag skickade ett mejl till alla butikschefer där jag skrev att det inte är några hard feelings mot journalisterna. De gör bara sitt jobb. Det var vi som inte gjorde vårt jobb i och med att ordföranden gick ut och ändrade sig.

Han står fast vid vad han har sagt hela tiden. Alla ersättningar var framförhandlade med styrelseordföranden. Om ersättningarna var rimliga eller ej är inte huvudfrågan – även om han menar att de var rimliga sett till företagets storlek. Huvudfrågan är att det är den som bestämmer om ersättningen, det vill säga styrelsens ordförande, som får ta ansvar för den, menar han.

– Om du förhandlar fram en bra lön med din chef så är det väl inte ditt fel om andra tycker att du har för hög lön?

Vad de flesta inte förstår, menar Fredriksson, är hur mycket arbete som krävs av en vd för ett miljardföretag som vill växa.

– Först är det ett nio-till fem-jobb. Sen är det den normala övertiden som man som vd inte ska ha någon ersättning för. Men sedan kommer alla långa kvälls- och helgmanglingar som var nödvändiga när vi till exempel förhandlade om någon ny etablering, eller förvärv av andra företag. Det var långa perioder som jag knappt såg familjen. Jag vill betona att jag inte på något sätt tycker synd om mig, jag jobbade så hårt för att jag själv ville det och för att jag tyckte det var roligt. Men det är ett enormt krävande arbete. Det är ingen liten kiosk vi pratar om. Som vd för ett stort företag måste man ha hårda nypor och vara tydlig ibland, omvårdande och mänsklig ibland och allt däremellan. Det tar en enorm tid om man ska göra det på ett vettigt sätt.

Stolt över satsningarna

Steve Fredriksson är stolt över vad han åstadkom på Konsum Värmland. Han nämner framför allt nyetableringarna, Konsum Värmland investerade 1,1–1,2 miljarder kronor i tillväxt under hans tid som vd.

– Vi byggde fantastiskt många butiker. Det var också en viktig faktor för att hålla i gång den egna produktionen. Dessutom lämnade jag över en förening med en halv miljard i eget kapital. Det kändes bra.

Han säger att han är helt trygg i förvissningen att han inte gjorde något fel, och att det har stärkt honom under de snart åtta månader som gått efter att han fick sparken.

– Jag vet att jag har rent mjöl i min påse. Om något sådant händer och man dessutom har dåligt samvete, då skulle det antagligen vara mycket värre. Sedan har jag fått mycket stöd av folk, det har kommit både tackbrev och blommor hem.

Vad har du gjort under tiden efter att du fick gå som vd?

– Jag har mest hållit på och renoverat möbler här hemma och mekat med gamla motorcyklar. Jag har jobbat med händerna. Det är tillfredsställande när man ser snabbt resultat av vad man gör. Det ser man inte alla gånger när man sysslar med affärsverksamhet.

Startat nytt företag

Nu är Steve Fredriksson på banan igen. Nu i egenskap av affärskonsult i det egna bolaget Idéeffekt.

– Det var dags att få lite ny luft och gå vidare känner jag. Jag tror att jag har en hel del erfarenheter som andra företag kan ha nytta av.

På företagets hemsida skriver han att nyckelorden för framgångsrikt företagande är sunt förnuft, förtroende och delaktighet.

Vad betyder de orden för dig, konkret, i företagandet?

– Sunt förnuft betyder att man ska vara verklighetsförankrad. Alla idéer växer inte till himlen. Det är bra att vara optimist, men man ska inte vara naiv. Förtroende är när jag ger en uppgift till någon och säger ”vi ska nå hit”, utan att jag detaljstyr arbetet. Jag litar på att medarbetarna är duktiga och vet vad de gör. Det handlar också om att stå för det man kommit överens om. Delaktighet handlar om att alla parter i en affärsuppgörelse ska känna ansvar för resultatet, inte bara den ena. Alla måste vara beredda på att det kommer att krävas jobb.

Han tycker inte att han bröt mot de orden under sin tid som Konsum-vd. När det gäller värdeordet delaktighet, till exempel, menar han att Konsumföreningen har ovanligt mycket delaktighet jämfört med andra verksamheter av liknande storlek.

– Det är föreningens stadgar som styr processen. Konsum Värmland har runt 50 butiksstämmor per år och 6000 medlemmar får tycka till. Säg det företag som har något liknande. Sen när det gäller den specifika frågan om ersättningarna kan man inte ha 150 000 medlemmar som tycker till.

Steve Fredriksson betraktades som en stark vd, kanske ovanligt stark. Han hade att jobba med en styrelse som var ovanligt liten, bara tre personer. Det ledde enligt vissa utomstående till en ledningskultur där det till slut bara blev Steves ord som gällde. Det är en verklighetsbeskrivning han inte alls håller med om.

– Det är klart att man som vd ibland måste vara lite hård i nyporna, men det säger sig väl själv att jag inte kan bestämma om min egen lön. Det var styrelsens ordförande som beslutade om den. Men jag håller med om en sak och det är att styrelsen var för liten. Det hade sett ut på samma sätt sedan 1966 och det var egentligen inte bra. Jag ville ta in flera ledamöter, gärna med blandad bakgrund, men så blev det inte under min tid. Sedan ska vi komma i håg att alla större beslut drogs för förvaltningsrådet, det var inte bara styrelsen som hade insyn. I dag har man utökat styrelsen, vilket jag tycker är bra och jag önskar dem all lycka till. Konsum Värmland är ett viktigt företag för hela Värmland.