2015-05-16 06:00

2015-05-16 06:00

"Man ska ju sitta där på grund av sin kompetens"

Det nya lagförslaget om styrelsekvotering gör att pressen ökar för näringslivet. Som det ser ut i dag beräknas det att cirka 30 procent är kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Om lagförslaget går igenom innebär det ett krav på att 40 procent av ledamöterna ska vara kvinnor.

Pia Hallström (M), riksdagsledamot och suppleant i utbildningsutskottet, Nordiska rådets svenska delegation och justitieutskottet, är inte positiv till det nya lagförslaget.

– Jag är emot all kvotering, så är det. Jag tror inte att det är bra med kvotering. Man ska ju sitta där på grund av sin kompetens, inte på grund av sitt kön, sin ålder, sin etnicitet eller sin identitet. En bolagsstyrelse måste bygga på kompetens. Sen om det skulle vara bara kvinnor så är väl det en sak, men då ska det inte vara för att de är just kvinnor, utan för att de är kompetenta.

Pia Hallström (M), riksdagsledamot och suppleant i utbildningsutskottet, Nordiska rådets svenska delegation och justitieutskottet, är inte positiv till det nya lagförslaget.

– Jag är emot all kvotering, så är det. Jag tror inte att det är bra med kvotering. Man ska ju sitta där på grund av sin kompetens, inte på grund av sitt kön, sin ålder, sin etnicitet eller sin identitet. En bolagsstyrelse måste bygga på kompetens. Sen om det skulle vara bara kvinnor så är väl det en sak, men då ska det inte vara för att de är just kvinnor, utan för att de är kompetenta.